Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Offentlig sektor

Ramavtal: Skrivare och tjänster - Konkurrensutsättning

KAMMARKOLLEGIET Ramavtalsområdet omfattar utrustning för dokumenthantering såsom skrivare och multifunktionsskrivare, tillbehör och förbrukningsmaterial samt tillhörande tjänster. Avropande myndighet kan välja att köpa utrustning eller välja leveransformer utan eget ägande såsom utskrift som tjänst, hyra eller finansiell leasing. Ramavtalets sista dag är 2022-12-16. Upphandling av nytt ramavtal pågår med kombinerad avropsform, dvs särskild fördelningsnyckel (dynamisk rangordning) och konkurrensutsättning i samma ramavtal.
Logotyp för Kammarkollegiet och ramavtal

Skrivare och tjänster - Avtalsnr: 23.3-2401-16:FKU001

Ramavtalet omfattar utrustning för dokumenthantering såsom skrivare, multifunktionsskrivare, tillbehör, förbrukning och tillhörande tjänster.

Ramavtalets sista dag är 2022-12-16, vilket är sista dag att ingå kontrakt efter förnyad konkurrensutsättning. Upphandling pågår för att ersätta ramavtalet med ett nytt.

Avtalstid:

Start: 2018-12-17 Slut: 2022-12-16

Avrop

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning där samtliga ramavtalsleverantörer ges möjlighet att lämna anbud. Vid avrop genom förnyad konkurrensutsättning kan myndigheten välja att köpa utrustningen, hyra, leasa eller avropa som "tjänst", dvs utan eget ägande.

För information om vilka krav som kan användas för att behovsanpassa ert avrop och tips om utformning av avropet, se "Vägledning" på avropa.se.

Tillbaka till Offentlig sektor