Hoppa till huvudinnehåll
ADDA har upphandlat ett ramavtal för digitala enheter och tillhörande tjänster. Ramavtalet omfattar datorer, surfplattor och mobiltelefoner samt produktnära tjänster med stort fokus på hållbarhet.

Avrop

Avrop kan ske på två olika sätt, genom dynamisk rangordning eller förnyad konkurrensutsättning.

Avtalsnr 10426

Avtalsstart: 2021-11-01

Slutdatum: 2025-10-31

Förnyad konkurrensutsättning

För Upphandlande myndigheter som önskar ett behovsanpassat leveransavtal för successiva leveranser, rekommenderar vi förnyad konkurrensutsättning. Adda tillhandahåller gott om vägledning på sin ramavtalssida, bland annat "kravkatalogen" vilken innehåller alla krav och kriterier som kan användas i avropet utöver möjligheten att precisera de krav som ställts i ramavtalsupphandlingen.

Dynamisk rangordning

Vid inköp av mindre än 100 enheter per beställning kan denna avropsform användas. Samtliga villkor är fastställda, inklusive sortiment och priser, och det är den ramavtalsleverantör som har det lägsta totala priset för varje enskild beställning som ska tilldelas respektive kontrakt.

Om du önskar mer information om Ateas sortiment och tillgänglighet för den dynamiska rangordningen är du välkommen att kontakta oss för länk till webbportalen.

  1. Avropsverktyget för respektive delområde hittar du hos Adda Inköpscentral LÄNK
  2. Fyll i dina behov i verktyget och se under fliken sammanställning vilken leverantör du ska skicka beställningen till.
  3. Om det är Atea som erbjudit det lägsta priset för din beställning skickar du denna till oss LÄNK.