Hoppa till huvudinnehåll

Som en offentlig institution har du möjlighet att köpa fördelaktigt genom ett antal ramavtal som säkerställer en digital arbetsplats redo för framtiden. Atea har en bred avtalstäckning inom offentlig sektor genom ramavtal upphandlade av Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet och Adda Inköpscentral. Du hittar dem nedan ⬇️


ATEAS KRAVGUIDE FÖR INFORMATIONSSÄKERHET

En guide genom viktiga aspekter att ta i beaktning vid utformningen av informationssäkerhetskrav i upphandlingar.

Ramavtal: Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet

SIC har i uppdrag att upphandla och förvalta ramavtal för statliga myndigheter avseende varor och tjänster som upphandlas i stor omfattning. För att skapa bästa möjliga villkor för användning av informationsteknik inom hela den offentliga sektorn kan även kommuner och landsting ansluta sig till ramavtalen inom området it och telekommunikation.

Ramavtal: AV och distansmöten

KAMMARKOLLEGIET Ramavtalet omfattar varor och tjänster för ljud, bild, foto, distansmöten, videokonferens och liknande audiovisuella varor som möjliggör möten eller informationsspridning med hjälp av elektronik och teknik. Detta omfattar även produktion av informationsfilmer, dvs inspelning och livesändning som tjänst.

Ramavtal: Datacenter 2019 - Datacenterlösningar

KAMMARKOLLEGIET Datacenterlösningar omfattar all hårdvara, programvara samt konsult och molntjänster som omfattas av Servrar och lagring, Nätverk och säkerhet samt Telefoniprodukter. Ramavtalet ska användas när kundens behov ryms inom två eller flera av de andra områdena, alternativt där behovet rör datacenter men det inte är tydligt att det är något av de andra områdena. Exempel på sådan hårdvara, programvara och tjänster är hyperkonvergerad infrastruktur och drifttjänst (co-location).

Ramavtal: Datacenter 2021 - Servrar och Lagring

KAMMARKOLLEGIET Ramavtalet omfattar hårdvara, programvara och tjänster för t.ex. servrar, Storage Area Network, Network Attached Storage, lagringssystem, säkerhetskopiering, hypervisor och virtualisering.

Ramavtal: IT-Drift Större

KAMMARKOLLEGIET Ramavtalet omfattar ett brett utbud av it som tjänst. Ramavtalsområdet "Större" har utformats för att täcka behoven hos organisationer med fler än 400 anställda, men även kundens verkliga behov kan inverka på valet av ramavtal.

Ramavtal: IT-Drift Mellan

KAMMARKOLLEGIET Ramavtalet omfattar ett brett utbud av it som tjänst. Ramavtalsområdet "Mellan" har utformats för att täcka behoven hos organisationer med 100-400 anställda, men även kundens verkliga behov kan inverka på valet av ramavtal.

Ramavtal: Klienter

KAMMARKOLLEGIET Ramavtalet omfattar datorer och tillbehör samt tjänster i form av konsulttjänster och produktnära tjänster.

Ramavtal: Klient- och mobiltelefonlösningar

KAMMARKOLLEGIET Ramavtalet omfattar klienter, surfplattor, mobiltelefoner och tillbehör samt tjänster i form av konsulttjänster och produktnära tjänster.

Ramavtal: Mobiltelefoner

KAMMARKOLLEGIET Ramavtalet omfattar mobiltelefoner, tillbehör och tjänster kopplade till mobiltelefon samt även programvaror med nära anknytning till hårdvaran, exempelvis operativsystem.

Ramavtal: Programvaror och tjänster - Programvarulösningar 2022

KAMMARKOLLEGIET Ramavtalet omfattar programvara, publik molntjänst, privat molntjänst samt konsulttjänster för hela programvarans livscykel.

Ramavtal: Programvaror - Licenser och licenstjänster 2022

KAMMARKOLLEGIET Ramavtalet Licenser och licenstjänster omfattar programvarulicenser, publika molntjänster och licenstjänster samt supportavtal, uppgraderingar och uppdateringar av befintligt innehav av programvaror.

Ramavtal: Programvaror och tjänster - Informationsförsörjning 2022

KAMMARKOLLEGIET Ramavtalet Informationsförsörjning omfattar verksamhetsstödjande programvaror och tjänster

Ramavtal: Skrivare som tjänst och produkt 2022

KAMMARKOLLEGIET Ramavtalsområdet omfattar utrustning för dokumenthantering såsom skrivare och multifunktionsskrivare, tillbehör och förbrukningsmaterial samt tillhörande tjänster. Avropande myndighet kan välja att köpa utrustning eller välja leveransformer utan eget ägande såsom hyra, hyra med köpoption eller finansiell leasing.

Nyttjanderättsavtal

Efterfrågan på IT förpackat som tjänst ökar. Det upplevs som ett smidigt sätt att betala, per månad och användare. Många beställare från den offentliga sektorn har inte leasing som ett valbart alternativ vid upphandling.

Atea har tagit fram en lösning som gör det enkelt för er att välja IT som tjänst.

Rådgivning