Hoppa till huvudinnehåll

Offentlig sektor

Som en offentlig institution har du möjlighet att köpa fördelaktigt genom ett antal ramavtal som säkerställer en digital arbetsplats redo för framtiden. Atea har en bred avtalstäckning inom offentlig sektor genom ramavtal upphandlade av Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet (SIC) och Adda (f.d. SKL Kommentus Inköpscentral).

Aktuella ramavtal

Atea har en bred avtalstäckning inom offentlig sektor genom ramavtal upphandlade av Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet (SIC) och Adda (f.d. SKL Kommentus Inköpscentral). 

Se aktuella ramavtal

Nyttjanderättsavtal

Efterfrågan på IT förpackat som tjänst ökar. Det upplevs som ett smidigt sätt att betala, per månad och användare. Många beställare från den offentliga sektorn har inte leasing som ett valbart alternativ vid upphandling.

Atea har tagit fram en lösning som gör det enkelt för er att välja IT som tjänst.

Rådgivning

Kommunernas digitala strategi

Kommunernas digitala strategi innehåller mål som främjar medborgaren och medarbetaren sätt att verka och bo i den enskilda kommunen. Rätt användning utav digitaliseringen kan leda till bättre hälsa, lärande, högre tillväxt, fler jobb och en hållbar utveckling.

Digitaliseringen är en viktig faktor för att klara kvalitets- och effektivitetskraven som framtiden utmanas med, inte minst för att möta kostnadsökningar, rekryteringsbehov och kvalitetskrav.

Genom att förstå värdekedjan, var man befinner sig och vart man vill i framtiden kan vi tillsammans skapa värde för varje enskild människa.

Du kanske också är intresserad av...

1 / 2
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer