offentlig sektor ramavtal kommun Infrastruktur

Offentlig sektor

Som en offentlig institution har du möjlighet att köpa fördelaktigt genom ett antal ramavtal som säkerställer en digital arbetsplats redo för framtiden. Atea har en bred avtalstäckning inom offentlig sektor genom ramavtal upphandlade av Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet (SIC) och SKL Kommentus Inköpscentral (SKI).

Kommunens digitala strategi

Kommunernas digitala strategi innehåller mål som främjar medborgaren och medarbetaren sätt att verka och bo i den enskilda kommunen. Rätt användning utav digitaliseringen kan leda till bättre hälsa, lärande, högre tillväxt, fler jobb och en hållbar utveckling.

Rätt användning utav digitaliseringen kan leda till bättre hälsa, lärande, högre tillväxt, fler jobb och en hållbar utveckling.

Aktuella ramavtal

Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet (SIC)

SIC har i uppdrag att upphandla och förvalta ramavtal för statliga myndigheter avseende varor och tjänster som upphandlas i stor omfattning. För att skapa bästa möjliga villkor för användning av informationsteknik inom hela den offentliga sektorn kan även kommuner och landsting ansluta sig till ramavtalen inom området it och telekommunikation.

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI)

SKI genomför samordnade upphandlingar inom it och telekommunikation för kommuner och landsting.

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer