Hoppa till huvudinnehåll

Offentlig sektor

Som en offentlig institution har du möjlighet att köpa fördelaktigt genom ett antal ramavtal som säkerställer en digital arbetsplats redo för framtiden. Atea har en bred avtalstäckning inom offentlig sektor genom ramavtal upphandlade av Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet och Adda Inköpscentral.

Kommuner berättar

Ramavtal: Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet logotyp

SIC har i uppdrag att upphandla och förvalta ramavtal för statliga myndigheter avseende varor och tjänster som upphandlas i stor omfattning. För att skapa bästa möjliga villkor för användning av informationsteknik inom hela den offentliga sektorn kan även kommuner och landsting ansluta sig till ramavtalen inom området it och telekommunikation.

Ramavtal: Adda Inköpscentral

Nyttjanderättsavtal

Efterfrågan på IT förpackat som tjänst ökar. Det upplevs som ett smidigt sätt att betala, per månad och användare. Många beställare från den offentliga sektorn har inte leasing som ett valbart alternativ vid upphandling.

Atea har tagit fram en lösning som gör det enkelt för er att välja IT som tjänst.

 

Rådgivning