offentlig sektor ramavtal kommun Datacenter och nätverk

Offentlig sektor

Som en offentlig institution har du möjlighet att köpa fördelaktigt genom ett antal ramavtal som säkerställer en digital arbetsplats redo för framtiden. Atea har en bred avtalstäckning inom offentlig sektor genom ramavtal upphandlade av Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet (SIC) och SKL Kommentus Inköpscentral (SKI).

Under 2018 kom GDPR, NIS och Cloud Act

Globala lagar och direktiv med lokal tillämpning. För dig i offentlig sektor kan detta innebära stora, ofta resurskrävande förändringar och anpassningar i it-miljön. Lagar och direktiv som ställer ytterligare krav på kapacitet och kompetens på it-avdelningen.

I vårt moln är vi rustade för att möta dessa utmaningar och samtidigt hjälpa till att avlasta verksamheten från tids- och resurskrävande drift och underhåll. Du kan istället fokusera på utveckling och den digitala resan.

Kommunens digitala strategi

Kommunernas digitala strategi innehåller mål som främjar medborgaren och medarbetaren sätt att verka och bo i den enskilda kommunen. Rätt användning utav digitaliseringen kan leda till bättre hälsa, lärande, högre tillväxt, fler jobb och en hållbar utveckling.

Rätt användning utav digitaliseringen kan leda till bättre hälsa, lärande, högre tillväxt, fler jobb och en hållbar utveckling.

Aktuella ramavtal

Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet (SIC)

SIC har i uppdrag att upphandla och förvalta ramavtal för statliga myndigheter avseende varor och tjänster som upphandlas i stor omfattning. För att skapa bästa möjliga villkor för användning av informationsteknik inom hela den offentliga sektorn kan även kommuner och landsting ansluta sig till ramavtalen inom området it och telekommunikation.

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI)

SKI genomför samordnade upphandlingar inom it och telekommunikation för kommuner och landsting.

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer