Hoppa till huvudinnehåll
KAMMARKOLLEGIET Ramavtalet omfattar hårdvara, programvara och tjänster för t.ex. servrar, Storage Area Network, Network Attached Storage, lagringssystem, säkerhetskopiering, hypervisor och virtualisering.
Logotyp för Kammarkollegiet och ramavtal

Datacenter 2021 - Servrar och lagring - Avtalsnr: 23.3-2771-21:002

Ramavtalet omfattar omfattar hårdvara, programvara och tjänster för t.ex. servrar, Storage Area Network,
Network Attached Storage, lagringssystem, säkerhetskopiering, hypervisor och virtualisering.

Avtalstid:

Start: 2022-04-01 Slut: 2026-03-31

Avrop

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning där samtliga ramavtalsleverantörer ges möjlighet att lämna anbud.

För information om vilka krav som kan användas för att behovsanpassa ert avrop och tips om utformning av avropet, se "Vägledning" på avropa.se.