Hoppa till huvudinnehåll
KAMMARKOLLEGIET Datacenterlösningar omfattar all hårdvara, programvara samt konsult och molntjänster som omfattas av Servrar och lagring, Nätverk och säkerhet samt Telefoniprodukter. Ramavtalet ska användas när kundens behov ryms inom två eller flera av de andra områdena, alternativt där behovet rör datacenter men det inte är tydligt att det är något av de andra områdena. Exempel på sådan hårdvara, programvara och tjänster är hyperkonvergerad infrastruktur och drifttjänst (co-location).
Logotyp för Kammarkollegiet och ramavtal

Datacenter 2019 - Datacenterlösningar - Avtalsnr: 23.3-5432-19:006

Datacenterlösningar omfattar all hårdvara, programvara och tjänster som omfattas av Servrar och lagring, Nätverk och säkerhet samt Telefoniprodukter. Datacenterlösningar ska användas när kunds behov ryms inom två eller flera av de andra områdena alternativt där behovet rör datacenter men inte tydligt hör hemma i något av de andra områdena. Exempel på sådan hårdvara, programvara och tjänster är hyperkonvergerad infrastruktur och drifttjänst (co-location).

Avtalstid:

Start: 2022-04-04 Slut: 2026-03-31

Avrop

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning där samtliga ramavtalsleverantörer ges möjlighet att lämna anbud.

För information om vilka krav som kan användas för att behovsanpassa ert avrop och tips om utformning av avropet, se "Vägledning" på avropa.se.