Hoppa till huvudinnehåll
konsulttjänster it-konsulter Strategi och utveckling

It-konsulter inom it-infrastruktur

Atea levererar kvalificerade it-konsulttjänster inom området it-infrastruktur och informationshantering.

It-konsulter som alltid är nära kunden

På Atea i Sverige jobbar 1 000 it-specialister med kvalificerade konsulttjänster fördelade på 30-tal lokala kontor. Att ha rätt kompetens nära kunden är något som vi ser som en viktig del i vårt konsulterbjudande. I de fall en specialistförmåga inte finns tillgänglig lokalt, kan vi komplettera med rätt kompetens från någon annan ort i vårt landsomfattande kontorsnätverk.

Ständig utveckling

För att våra it-specialister ska bibehålla och utöka sina kunskaper investerar vi mycket tid, själ och hjärta i ständig utveckling. Varje specialist har personliga utbildnings- och utvecklingsplaner, som vi följer upp löpande tillsammans, för att få nöjda medarbetare och bästa möjliga kompetensutveckling. Därför är vi också stolta över våra 4500 tekniska certifieringar och att vi har kämpat för att få högsta partnerstatus hos alla våra strategiska partners.

Fullt ansvar

Vi har ett heltäckande erbjudande inom it-infrastruktur och våra it-specialister hjälper våra kunder med lösningar inom hela vår bredd. Från en lokalt installerad lösning till it som tjänst – det som passar verksamheten bäst.

Vi arbetar i olika roller och med olika typer av specialistkunskaper. Vi tar fullt ansvar för både analys, design, implementation samt löpande drift, förvaltning och projektledning. Vi är verksamma inom områden såsom drift- och it-support, projektledning samt förarbete och implementation. Vi beskriver dem lite mer utförligt nedan.

Ateas konsultorganisation i siffror:

  • 1 000 konsulter
  • 4 500 tekniska certifieringar
  • Högsta partnerstatus hos 10 globala it-leverantörer
  • 65 000 utbildningstimmar per år

Är du i behov av en it-konsult?

Kontakta din kundansvariga säljare/lokala representant om du vill veta mer.

Är du intresserad av att jobba hos oss?

Vår metodik - Atea implementationsmetodik (AIM)

Analys

I ett första steg tar vi alltid reda på exakt vilken utmaning som behöver lösas och vilka specifika förutsättningar som råder hos just den kunden. För ett mindre uppdrag kan analysen bestå av ett antal korta frågor och för ett längre och mer komplext uppdrag tar den ofta formen av en förstudie.

 Design

Att ta fram ett lösningsförslag är ett naturligt nästa steg. Förslaget ska vara anpassat efter kunden och baseras på den bästa kunskapen om hur lösningen ska fungera i kundens miljö på rätt sätt.

 Implementation

Vi implementerar och driftsätter lösningen på ett kontrollerat sätt och följer den installationspraxis som råder.

Överlämning

Efter acceptans och utbildning lämnar vi över lösning, drift och dokumentation till kunden. Det vanligaste är att vi även efter detta finns kvar för driftstöd i olika former.

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer