Hoppa till huvudinnehåll

Välfärdsteknik inom äldreomsorgen

Digitala lösningar kan ge brukare inom äldreomsorgen möjlighet att bo kvar hemma och vara självständiga, så länge man själv vill och kan. Det ger också välfärdens medarbetare jämlika förutsättningar att bedriva ett rättssäkert och högkvalitativt arbete.

Välfärdsteknik är en av nycklarna till hur Sverige ska kunna bibehålla kvaliteten i äldreomsorgen och samtidigt skydda våra äldre och minska risk för t.ex. smittspridning. Som stöd för det arbetet finns olika digitala funktioner och verktyg som kan hjälpa våra kommuner och privata aktörer att upprätthålla en nära och god vård med bibehållna relationer genom att delar av arbetet också kan ske på distans. ​

Målgrupp

Vi riktar våra erbjudanden till verksamhetschefer och medarbetare, digitaliseringsledare inom kommun, socialtjänst och privata aktörer inom äldreomsorg.

Välfärdsteknik inom äldreomsorgen kan vara;

Att kunna ta sin medicin själv med hjälp av en medicingivare/medicinrobot minskar onödiga risker för smittspridning och främjar ett självständigt liv som skapar trygghet för såväl äldre som anhöriga. 

Att kunna möta sin sjuksköterska eller undersköterska genom digitala möten via en surfplatta eller dator gör att brukaren undviker onödiga fysiska möten med risk för smitta och tid frigörs för personal i en tid då arbetsbelastningen är tuffare än någonsin.

För att hindra smittspridning i samhället och avlasta en ansträngd vård- och omsorg erbjuder vi tillsyn och monitorering i hemmet. När en äldre medborgare med flera typer av kroniska sjukdomar behöver tillsyn och vård enligt nuvarande rutiner i kommunerna erbjuds idag oftast enbart fysisk kontakt. Vi skapar trygghet med en teknik där medborgaren får en mer tillgänglig tillsyn via videomöten eller chatt.

En kvinnlig vårdare tittar på en äldre dam

Digitaliseringsresan inom äldreomsorgen

Under digitaliseringsresan kan du välja bara en del eller hela konceptet oavsett var du befinner dig i din resa mot att bli mer digitaliserade.

För att förstå de olika delarna kan du läsa mer om varje steg nedan genom att föra över muspekaren på respektive plustecken.

En manlig vårdare sitter på huk bredvid en äldre dam i rullstol

Välfärdsteknik inom äldreomsorg som ger värde för kommuner och privata aktörer

  • Funktioner baserat på mjukvara med automatiserad funktion och sparar många timmar per vårdtagare och år i en genomsnittskommun. 
  • Analys av data medför att rättssäkerhet inom vården ökar och ger möjligheter att skapa förändra arbetssätt som gagnar såväl verksamhet som brukare. 
  • Mobila arbetssätt sänker kostnader, minskar miljöbelastningen, motverkar en stressig arbetssituation och undviker smittspridning. 
  • Förutsättningar att ge stöd på distans bidrar till bättre livskvalitet för den äldre, frigör tid för personalen och motverkar smittspridning.
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer