Hoppa till huvudinnehåll

Medicinroboten ger förutsättningar för ökad självständighet och trygghet för brukaren. Den frigör tid för personalen och ger även positiva effekter på miljön genom minskat resande.

En medicinrobot bidrar till brukar- och verksamhetsnytta

 

 • Rätt dos i rätt tid ger en ökad trygghet och självständighet för individen
 • Optimerar användningen av resurser inom hemtjänsten
 • En automatiserad funktion som sparar ca 400 h per vårdtagare och år.
 • Avlastar en ansträngd vård- och omsorg med tillsyn och monitorering i hemmet.

Hur fungerar medicinroboten?

Medicingivaren hjälper till genom att dela ut läkemedel vid rätt tidpunkt. När det är dags för brukaren att ta sin medicin ger roboten vägledning både genom att utfärda talade instruktioner, ljudsignaler och genom att visa skriftliga instruktioner på enhetsskärmen med indikatorlampor. Om läkemedlet inte tas efter flera påminnelser kommer dosen att låsas in i enheten och vårdpersonalen kommer att meddelas. Roboten ger brukaren en förskuren påse för enkel öppning.

Med en medicingivare får brukaren stöd i att kunna ha ett självständigt liv hemma utan att vara beroende av vårdpersonalens scheman. Användare av medicinroboten har mer än 99% följsamhet i läkemedelsutgivningen.

Målgrupp

Målgrupp
 • Offentlig- och privat sektor
  Riktar sig till alla verksamheter som utför insatser enligt Hälso-sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

 

Nytta

Nytta
 • Ökad självständighet för brukare med bl.a. minskad risk för feldoseringar
 • Minskade kostnader för svinn av läkemedel utifrån att brukaren får rätt dos.
 • Sparar tid i verksamheterna genom optimering av personella resurser
 • Minskad miljöpåverkan genom minskat bilkörande

 

Erbjudandet innehåller

Innehåll
 • Hårdvara (medicinrobot) och licens
 • Utbildning
 • Support
 • Workshop för optimering av personella resurser
 • Workshop implementeringsprocess

 

Varför Atea

Varför Atea
 • Lång erfarenhet av digitalisering som är anpassningsbar och lösningsfokuserad.
 • Krav på partners att alla funktioner ska kunna anpassas efter verksamhetens behov och önskemål.
 • Vårt äldreomsorgsteam består av personer med verksamhetsbakgrund från vård & omsorg och specialister inom it. 

 

Äldre kvinna sitter med käpp framför sig

Minskad risk för feldosering och ökad självständighet för brukare

Genom medicinroboten säkerställer vi att den enskilde får rätt dos, i rätt tid och eliminerar feldoseringar. Den enskildes möjlighet till ett självständigt liv ökar genom att medicinroboten påminner om när det är dags att ta sin medicin och larmar om man inte tagit den. 

Här har inte bara tekniken positiva effekter för den enskilde brukaren utan även på miljön genom minskat resande och på personalens arbetsmiljö genom effektivisering av resurser.

Närliggande tjänster

Kontakta gärna mig vid frågor

Malin Sölsnaes
Malin Sölsnaes
Chef Vård & Omsorg

Malin är chef för området för digitalisering av Vård & omsorg. Hon är beteendevetare och har under c:a 20 år arbetat som chef och ledare inom offentlig sektor. Med en gedigen kunskap kring äldreomsorg, LSS samt myndighetsutövning leder hon digitaliseringsarbeter inom Vård & omsorg för Atea Sverige.