Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Atea

It-säkerhet för verksamheter

Möt morgondagens säkerhetsutmaningar med smarta hjälpmedel som nulägesanalyser och övervakning, inte bara med hårdvara och licenser. Vi tror på trygga arbetsplatser, där intelligenta it-system söker och upptäcker säkerhetsluckor – och där medarbetarna har ett moget it-säkerhetstänk.

It-säkerhet 🔒

It-säkerhet syftar till att skydda en organisation, ett företag, en myndighets med dyrbara tillgångar som kan vara informationen, hårdvaran och mjukvaran.

It-säkerheten handlar även om att få en förståelse för vad det finns för risker med tillgångar, det vill säga om det finns risk för stölder, sabotage, spionage, naturkatastrofer, misstag av människan eller om det finns buggar i något program.

Vi hjälper din verksamhet med allt från utbildning, riskanalyser, workshops, granskningar, implementeringar, uthyrning av säkerhetspersonal till slutlig certifiering enligt ISO 27001.

Informationssäkerhet 🗄️

Skydda verksamhetens resurser och varumärke. 

Informationssäkerhet ställer höga krav på strategiskt, långsiktigt och kontinuerligt säkerhetsarbete. Vi hjälper er med analyser, certifieringar och lösningar. Och kom ihåg att detta inte är en fråga enbart för it-avdelningen. Det är företagets resurser och varumärke som behöver skyddas.

Managerade it-säkerhetstjänster

Alla verksamheter står idag under ständiga cyberhot. Effektiva skydd kräver åtgärder som bottnar i analyser och en grundläggande strategi. Samtidigt behöver skydden utvecklas i takt med att hoten förändras. Vi hjälper dig genom hela kedjan från analys till införande av heltäckande, automatiserade skydd – som hindrar intrång och varnar när hotbilden förändras.

CIS-ramverk för cybersäkerhet

Center for Internet Security CIS Controls består av 18 rekommendationer för cybersäkerhet och defensiva åtgärder som kan hjälpa till att förhindra de mest genomgripande och farliga attackerna och stödja efterlevnad.

CIS-ramverk för cybersäkerhet

Nå förändring och resultat tillsammans med våra specialister

Förändringsledning

Förändringsledning

Öka dina chanser att uppnå önskat resultat, nytta och effekt. Istället för att agera reaktivt och "släcka bränder" agerar vi med förändringsledning proaktivt och bemöter väntade behov och reaktioner i tid. 

Mer om förändringsledning

Verksamhetsutveckling 

Vi hjälper dig att förbereda verksamheten inför framtidens krav, möjligheter och utveckling.

Verksamhetsutvecklarens förmåga är att tydliggöra krav och behov från användarens perspektiv och förklara vad som behöver göras samt varför det måste ske. 

Mer om verksamhetsutveckling

Projektledning

Med målstyrning och nytta i fokus strukturerar, planerar och utför våra projektledare Ateas leveransprojekt inom informationsteknologi. 

Vi hjälper dig att hålla fokus på målen för att tillsammans uppnå hög leveranskvalité i såväl Ateas projekt som era egna. 

Mer om projektledning

 

Kontakta gärna mig för att prata it-säkerhet

Christer Böke
Christer Böke
Concept Manager IT-säkerhet

Tillbaka till Atea