Hoppa till huvudinnehåll

Säkerhet för verksamheter

Möt morgondagens säkerhetsutmaningar med smarta hjälpmedel som nulägesanalyser och övervakning, inte bara med hårdvara och licenser.

Säker väg till molnet

Säker väg till molnet är en metodik för att gå igenom aktiviteter som laglighetskontroll, informationsklassificering och riskanalys för en säker förflyttning till en molntjänst.

Information Security health check

Information Security Health Check (ISHC) är en analys av organisationens styrning och implementering av informationssäkerhet. Analysen baseras på ISO/IEC 27001.

Kontinuitetsplanering

Kontinuitetsplanering handlar om att minimera ett riskerna och att ha en plan för att återställa funktioner snabbt, samtidigt att kunna begränsa skadeverkningarna för olika typer av incidenter.

Fler paketerande erbjudanden inom säkerhet

1 / 2
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer