Digitalisering i skolan

Dra nytta av digitaliseringens möjligheter för att ge bästa tänkbara utbildning för Sveriges elever. Allt ifrån skolledare som inspirerar och motiverar till lärare som med engagemang kombinerar pedagogik med senaste teknik.

Digitaliseringen av de nationella proven

Digitaliseringen av de nationella proven kräver bred specialistkunskap och expertkompetens inom vitt skilda områden. Vi har skapat en samlingssida för expertis och de senaste nyheterna. Vår ambition är att stötta svensk skola i arbetet framåt med hjälp av kontinuerliga uppdateringar och goda exempel.

Läs mer här
En elev sitter leende vid skrivbord

Delaktighet, långsiktighet och mod – tre nycklar till lyckad skoldigitalisering i Älvsbyns kommun

I Älvsbyn går variation, delaktighet och inkludering i dag som en röd tråd i all undervisning från förskola till vuxenutbildning, och digitaliseringen är ett viktigt verktyg för detta. Så har det inte alltid varit. Långsiktighet, samsyn, mod och delaktighet är fyra framgångsfaktorer som visat vägen framåt.

Läs om Älvsbyns kommun här

Vill du vara elev i ditt eget klassrum?

Elever sitter med varsin dator

Stöd för digital undervisning

På denna sida har vi samlat metodik, stöd och tips för att genomföra en digital undervisning, distansundervisning eller fjärrundervisning, vilket kan vara aktuellt nu vid spridningen av Covid-19.

Länk till samlingssidan
Datorskärmar i blått ljus och gaming hörlurar

Intresset för e-sport i skolan växer – men utmaningarna är många

En studie utförd av analysföretaget Education Analytics på uppdrag av it-företaget Atea och elektronikföretaget Intel visar att e-sportutbildningarna i svenska gymnasier växer stadigt. Det är dock en relativt ny företeelse som brottas med många utmaningar.

Läs artikeln här

Tre tips om Soundtrap

Ta del av Tina Tegnérs tre tips för arbete i klassrummet med Soundtrap.

 

En kvinna och en man som står framför en digital whiteboard och ler stort

Digitala verktyg lyfter kreativiteten i klassrummet

På Gårdstensskolan i Göteborg har digitalisering varit en möjliggörare för att skapa ett tryggare och mer kreativt arbetsklimat för elever och lärare.

Läs reportaget här

Så jobbar vi

Vårt arbete tar avstamp i skolans styrdokument och relevant forskning. Strategi, utveckling och teknik är de grundstenar som hela vårt erbjudande vilar på.

Som landets ledande leverantör till offentlig sektor och svenska skolor har vi ett ansvar att engagera oss i samhället. På samma sätt som vi tar ledartröjan inom miljöfrågor och hållbar it, har vi en betydande roll att spela i skolans digitala utveckling.

It öppnar dörrar till ett lärande som är tillgängligt för alla, oavsett förutsättningar, och som genom ett tydligt ledarskap förändrar och förbättrar skolan. Det är av den anledningen som Atea har en nationell expertgruppering, specialiserad på just svensk skola.

Följ oss gärna på Facebook, Instagram och Twitter

En mindre kommuns förverkligande av stora ambitioner

2015 inledde Barn och Ungdomsnämnden i Hylte kommun ett treårigt digitaliseringsprojekt. Med skolor på efterkälken i digitaliseringen och ett stort antal nyanlända elever låg fokus på att nyttja skattemedlen maximalt. Tillsammans med Atea tog man ett helhetsgrepp i form av den tekniska plattformen Enterprise Mobility Management (EMM).

Läs om Hylte Kommun här
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer