Digitalisering i skolan

Dra nytta av digitaliseringens möjligheter för att ge bästa tänkbara utbildning för Sveriges elever. Allt ifrån skolledare som inspirerar och motiverar till lärare som med engagemang kombinerar pedagogik med senaste teknik.

Delaktighet, långsiktighet och mod – tre nycklar till lyckad skoldigitalisering i Älvsbyns kommun

I Älvsbyn går variation, delaktighet och inkludering i dag som en röd tråd i all undervisning från förskola till vuxenutbildning, och digitaliseringen är ett viktigt verktyg för detta. Så har det inte alltid varit. Långsiktighet, samsyn, mod och delaktighet är fyra framgångsfaktorer som visat vägen framåt.

Läs om Älvsbyns kommun här

Stöd för digital undervisning

På denna sida har vi samlat metodik, stöd och tips för att genomföra en digital undervisning, distansundervisning eller fjärrundervisning, vilket kan vara aktuellt nu vid spridningen av Covid-19.

Länk till samlingssidan

Digitala datasalar

Med Atea Digitala datasalar så hjälper vi er att sätta upp en datasal i molnet på en av de marknadsledande molnplattformarna. Digitala datasalar ger er en helt molnbaserad, flexibel lösning som ni antingen kan hantera själva, eller låta oss på Atea hantera åt er. Tjänsten innehåller: 

  • Implementering mot er miljö
  • Enkel managering
  • Förutsägbara kostnader
  • Helt molnbaserad
  • Hög tillgänglighet
  • Flexibelt
  • Hög säkerhet
  • Skalbarhet

Med Atea Digitala datasalar så får ni säker, skalbar lösning med förutsägbara kostnader och hög tillgänglighet. Tjänsten erbjuder er också möjligheten att implementera era befintliga kursplaner och scheman mot tjänsten för att automatisera uppstarten av klasser samt förenkla manageringen.

Tre tips om Soundtrap

Ta del av Tina Tegnérs tre tips för arbete i klassrummet med Soundtrap.

 

Digitala verktyg lyfter kreativiteten i klassrummet

På Gårdstensskolan i Göteborg har digitalisering varit en möjliggörare för att skapa ett tryggare och mer kreativt arbetsklimat för elever och lärare.

Läs reportaget här

Så jobbar vi

Vårt arbete tar avstamp i skolans styrdokument och relevant forskning. Strategi, utveckling och teknik är de grundstenar som hela vårt erbjudande vilar på.

Som landets ledande leverantör till offentlig sektor och svenska skolor har vi ett ansvar att engagera oss i samhället. På samma sätt som vi tar ledartröjan inom miljöfrågor och hållbar it, har vi en betydande roll att spela i skolans digitala utveckling.

It öppnar dörrar till ett lärande som är tillgängligt för alla, oavsett förutsättningar, och som genom ett tydligt ledarskap förändrar och förbättrar skolan. Det är av den anledningen som Atea har en nationell expertgruppering, specialiserad på just svensk skola.

Följ oss gärna på Facebook, Instagram och Twitter

En mindre kommuns förverkligande av stora ambitioner

2015 inledde Barn och Ungdomsnämnden i Hylte kommun ett treårigt digitaliseringsprojekt. Med skolor på efterkälken i digitaliseringen och ett stort antal nyanlända elever låg fokus på att nyttja skattemedlen maximalt. Tillsammans med Atea tog man ett helhetsgrepp i form av den tekniska plattformen Enterprise Mobility Management (EMM).

Läs om Hylte Kommun här
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer