Digitalisering i skolan

Dra nytta av digitaliseringens möjligheter för att ge bästa tänkbara utbildning för Sveriges elever. Allt ifrån skolledare som inspirerar och motiverar till lärare som med engagemang kombinerar pedagogik med senaste teknik.

Tre tips om Soundtrap

Ta del av Tina Tegnérs tre tips för arbete i klassrummet med Soundtrap.

 

Digitala verktyg lyfter kreativiteten i klassrummet

På Gårdstensskolan i Göteborg har digitalisering varit en möjliggörare för att skapa ett tryggare och mer kreativt arbetsklimat för elever och lärare.

Läs reportaget här

Så jobbar vi

Vårt arbete tar avstamp i skolans styrdokument och relevant forskning. Strategi, utveckling och teknik är de grundstenar som hela vårt erbjudande vilar på.

Som landets ledande leverantör till offentlig sektor och svenska skolor har vi ett ansvar att engagera oss i samhället. På samma sätt som vi tar ledartröjan inom miljöfrågor och hållbar it, har vi en betydande roll att spela i skolans digitala utveckling.

It öppnar dörrar till ett lärande som är tillgängligt för alla, oavsett förutsättningar, och som genom ett tydligt ledarskap förändrar och förbättrar skolan. Det är av den anledningen som Atea har en nationell expertgruppering, specialiserad på just svensk skola.

Följ oss gärna på Facebook, Instagram och Twitter

AI som stöttar elevernas läsutveckling - Skellefteå kommun

På en halv dag kan Skellefteå kommun med hjälp av AI testa läsförmågan hos en hel årskurs. Ett test tar bara ett par minuter, och efteråt får läraren bekräftat vilka elever som behöver omedelbar hjälp, och vilka som kan behöva extra stöd. Men möjligheterna med verktyget är betydligt fler än så.

Läs om Skellefteå kommun här

En mindre kommuns förverkligande av stora ambitioner

2015 inledde Barn och Ungdomsnämnden i Hylte kommun ett treårigt digitaliseringsprojekt. Med skolor på efterkälken i digitaliseringen och ett stort antal nyanlända elever låg fokus på att nyttja skattemedlen maximalt. Tillsammans med Atea tog man ett helhetsgrepp i form av den tekniska plattformen Enterprise Mobility Management (EMM).

Läs om Hylte Kommun här
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer