2023-09-21

Läraren Anders: 7 fördelar med AI i undervisningen

Anders Enström har varit lärare i snart 25 år. När AI-verktygen knackade på dörren till hans högstadieklassrum för en tid sedan, öppnade han välkomnande och släppte in tekniken. – Plötsligt kan vi nu spara massor av tid och göra lärandet mycket, mycket roligare och engagerande. Varför ska vi inte ta vara på det? säger han.

Anders Enström är lärare på Skapaskolan i Huddinge och brinner för att använda den nya tekniken både i klassrummet och utanför.

– AI kan aldrig ersätta lärare, bland annat för att tekniken saknar empatisk förmåga. Den kommer till exempel aldrig att kunna ge en klapp på en elevs axel i exakt ögonblick. Men tekniken möjliggör så enormt mycket annat, säger han.

Anders Enström

Anders Enström är lärare på Skapaskolan samt föreläser om kreativitet i klassrummet.

Vid sidan om sin tjänst som lärare föreläser Anders Enström för rektorer, skolpolitiker och lärare om kreativitet i klassrummet, och brukar i samband med det göra en handuppräckning – för att stämma av hur många som använder sig av AI i undervisningen.

– Inte många händer kommer upp. Samtidigt är det så att 100 procent av eleverna använder Snapchat, och vet du vem som är överst på deras vänlista? Jo, AI-chatboten ”My AI”. Vi måste förstå att skolan ska röra sig i symbios med resten av samhället, och nu är verkligheten den att AI snart används överallt. AI kommer inte att ersätta lärare, men lärare som använder AI kommer att ersätta lärare som inte gör det.
Efter att själv ha blivit varm i kläderna med att flitigt använda AI-verktyg som ChatGPT med sina egna elever, förklarar Anders här hur AI kan göra stor skillnad för undervisningen.

Planeringstid kapas rejält

Mer eller mindre alla lärare upplever att de har ont om tid. Många känner sig tyngda av allt som behöver göras, och ibland tar batterierna slut flera gånger under arbetsveckan.

En sak som tar mycket tid är planering. Men planeringstiden för lärare kan kapas med upp till 30 procent genom att använda AI, menar Anders.

– Med hjälp av AI-verktyg som ChatGPT kan vi lärare snabbt få en ram som vi sedan kan gå in och justera. Jag kan till exempel be om lite kluriga diskussionsfrågor om den franska revolutionen för årskurs nio och så kan jag sedan ändra lite på dem tills jag blir nöjd. Vill jag använda Kahoot eller liknande verktyg för att testa elevernas kunskaper, kan jag AI hjälpa mig med förslag på flervalsfrågor – tillsammans med svarsnyckel. Det går att få mycket hjälp i planeringsarbetet. Och det spar massor av tid.

”– Med AI kan uppgifter göras mycket mer verklighetstrogna i alla ämnen – där man tar vara på elevers starka intressen för fotboll, hästar, matlagning eller vad de nu må vara.”

— Anders Enström

Tiden på rutinuppgifter reduceras

En annan tid- och energislukare är rutinuppgifter.

– Låt oss säga att du har fått in 30 texter att ge feedback på. De första tio går kanske bra. Men när du har 15 elever kvar, då börjar fantasin ofta tryta. För att elever inte ska få nästan identiska kommentarer, kan AI hjälpa till att ge förslag på alternativa formuleringar – vilket inte bara ger variation, utan faktiskt även kan göra feedbacken mer nyanserad. Stödet spar tid, och blir bättre för eleverna.

Även många av de återkommande undersökningar som görs från centralt håll – de som ofta landar på lärarnas bord att administrera – kan i fortsättningen genomföras via appar som tar hjälp av AI för att samla in, bearbeta och se mönster i elevdata. Tid sparas för lärarna, och skolan får helt nya möjligheter att tidigare upptäcka avvikelser, trender och problem – och då sätta in rätt insatser, exempelvis i elevhälsan.

Mer möjligheter att skapa läroupplevelser som gör skillnad

När tid frigörs, vad gör Anders med den tiden som nu finns till hands? Så här svarar han:

– Jag kan ägna mer fokus på att planera lektioner och läroupplevelser som gör skillnad på riktigt, både för eleverna och någon annan.

Han tar hjälp av ChatGPT för att komma på projekt som är bra för andra människor utanför klassrummet. Ett av projekten som hans elever har genomfört är försäljning av begagnade jeans på webben för att samla in pengar till vattenbrunnar i Kenya.

– Varje ny brunn innebär att mellan 20 och 40 tjejer kan gå till skolan i stället för att ägna sina dagar åt att gå till grannbyn för att hämta vatten. I projektet fick eleverna inte bara lära sig att argumentera för brunnarna, för att få släkt och vänner att skänka fler begagnade jeans, utan lärde sig även mycket annat, bland annat hur ChatGPT kunde användas i byggandet av webbsidan.

När AI används mer i skolan kan skolarbetet och världen utanför bli mer integrerade, menar han.

– Det blir mer inspirerande och motiverande för eleverna.

”– Man blir inte längre begränsad av vad man redan kan eller vad kollegerna tipsar om. Det går att testa massor av nya saker. Jag uppmanar alla lärare att själva utforska det här. Börja med ett par AI-verktyg och ta reda på hur du kan använda dem.”

— Anders Enström

Eleverna får en egen "extralärare" 24/7

AI kan ge stöttning och feedback omedelbart, precis när eleven behöver det. En lärare kan omöjligen finnas tillgänglig för alla elever hela tiden i skolan. Framför allt inte utanför skoltid.

– Om en elev exempelvis lämnar in en inlämningsuppgift till en lärare, kan det ibland ta några dagar innan de får feedback. Med AI kan elever få feedback mycket oftare, och omedelbart. Det påskyndar lärandet.

Han liknar det vid att en engagerad förälder, en storasyster eller en extralärare vid sin sida hela tiden. Någon som kan ge respons direkt, förklara och stötta. Anders har personlig erfarenhet från sin egen skolgång hur mycket det kan betyda att få den där extra hjälpen.

– När jag växte upp hade jag en kompis vars storasyster hjälpte honom att få bra betyg. Själv hade jag inga syskon alls. Jag vet inte hur mycket det bidrog till att mina betyg blev sämre, men poängen är att det är värt något ha tillgång till ett extra stöd i sitt lärande. AI:n jämnar ut olikheterna i samhället. Därför är det vår skyldighet att se till att elever får lära sig att använda AI i skolarbetet.

Kompetensutveckling av både elever och lärare kommer närmare

Är AI ett fuskverktyg som gör att eleverna i själva verket inte lär sig något? Eller underlättar den snarare utvecklingen av förmågor och kompetens? Det beror på hur tekniken används.

– Vi inom skolan behöver hitta ett arbetsflöde där eleverna tränar de förmågor som de ska ta med sig in i framtiden, med hjälp av AI. Det handlar inte om att be AI om svaret på en uppgift, utan mer att säga "Jag behöver lära mig X, hjälp mig med det". Eller, hur kan jag göra mina fransklektioner mer kreativa?

Anders berättar om sitt möte med en 19-årig KTH-student nyligen som byggt en hel AI-tjänst kring hans favoritämnen, matte och NO-ämnena.

– Han har byggt tjänsten så att elever kan ställa frågor, men i stället för svar får de frågor tillbaka. Ta till exempel kemi. Då kan eleverna lära sig vad som händer när molekyler flyttas runt i olika konstellationer, med hjälp av en whiteboard. 'Vad tror du om den här strukturen?" frågar AI:n. Det är grejer det. Då händer det saker.

pojke med hörlurar och surfplatta i handen

Mer motiverande undervisning för varje elev

Med AI:ns hjälp kan innehåll och uppgifter i lektioner lätt kopplas till olika specialintressen för att kännas mer relevanta.

– Med AI kan uppgifter göras mycket mer verklighetstrogna i alla ämnen – där man tar vara på elevers starka intressen för fotboll, hästar, matlagning eller vad de nu må vara. Då blir det mer intressant och levande för eleverna. Själv skulle jag gärna fått matteuppgifter kopplade till fotboll när jag gick i skolan i stället för de konstlade exemplen som man ofta räknar på i skolan idag.

Mer arbetsglädje för lärarna

Den professionella utvecklingen får en extra skjuts framåt när AI används att att utforska möjligheterna att förnya lektionerna och utveckla sin lärarroll, menar Anders.

– Man blir inte längre begränsad av vad man redan kan eller vad kollegerna tipsar om. Det går att testa massor av nya saker. Jag uppmanar alla lärare att själva utforska det här. Börja med ett par AI-verktyg och ta reda på hur du kan använda dem. När jag föreläser bland lärare i skolan, blir reaktionerna ofta "oj, vad AI kan" eller "oj, vad fort det gick". Nästan alla blir positiva när de inser hur ofantligt mycket tid som kan sparas, och att jobbet faktiskt blir roligare.

Utforska möjligheterna med AI 💡

Atea finns där för er på hela AI-resan, från AI-inspiration och rådgivning till frågor runt etik och informationssäkerhet till utveckling av AI-applikationer.

Lär mer om Artificiell intelligens här.