Hoppa till huvudinnehåll

Artificiell intelligens (AI) är en stark möjliggörare för att driva omvandlingen mot ett hållbart samhälle med människa och miljö i fokus.

Atea är med er på hela AI-resan

Samtidigt som möjligheterna med AI är enorma så kan stegen från nybörjare till värdeskapande AI, upplevas som utmanande. Atea finns där för er på hela AI-resan, från AI-inspiration och rådgivning till frågor runt etik och informationssäkerhet till utveckling av AI-applikationer.

Atea har länge varit Nordens ledande leverantör av IT-infrastruktur, med marknadsledande partners, och vår erfarenhet ger oss även en unik möjlighet att bygga plattformar som hjälper IT och verksamheten att samarbeta.

Vi hjälper dig att starta och accelerera din AI-resa

AI-hackaton

💡 Utforska möjligheter med generativ AI i din organisation för att skapa mervärde i närtid.

AI-hackaton Vi kommer att inspirera, dela med oss av innovationsmetoder och guida er från idé till prototyp på 4 timmar. Till er hjälp kommer du att ha AI-modellerna bakom ChatGPT, expert coacher inom AI och andra deltagare med en gemensam vilja att stärka er organisation genom innovation. Ni kommer att lära er enkla och effektiva verktyg för innovation och höja er AI kompetens.

Startklar AI

💡 Utforska möjligheterna med AI och initiera det första AI-projektet.

Startklar AI är en inspirations- och idéworkshop, ledd av erfarna AI-specialister, som är designad för er som vill starta (eller boosta) resan inom AI. Konceptet innefattar inspiration och utbildning kombinerat med konkreta exempel. Syftet är att identifiera och kvalificera idéer till AI-case varav minst ett definieras inför ett pilotprojekt.

AI Roadmap

💡 Säkerställ en hållbar och bred affärsnytta med AI.

AI Roadmap riktar sig till verksamheter som redan har testat AI i avgränsade pilotprojekt och som nu vill ta sig vidare för att på ett strukturerat sätt, skapa förutsättningar för en hållbar och bred verksamhetsnytta med AI! Konceptets kärna är en nulägesanalys där vi nyttjar AI Sweden’s AI Maturity Assessment Tool. Precis som namnet antyder så resulterar arbetet i en AI roadmap.

Generativ AI

AI-hackaton för att stärka vår välfärd 

Under 2023 anordnade Atea, Microsoft och AI Sweden ett AI-hackaton för kommunanställda med fokus på att nyttja potentialen i generativ AI. 80 deltagare genererade tillsammans hela 574 idéer om möjliga tillämpningar av generativ AI i deras verksamheter. 

Pilotprojekt "Mentor för hemtjänsten"

Tänk om all personal inom äldreomsorgen hade en personlig mentor vid sin sida, som snabbt kunde svara på frågor som uppkommer på jobbet. En sån mentor, eller AI-assistent, utvecklar vi just nu på Atea. 

Strategiskt partnerskap och nationella AI-strategier

Atea ingår partnerskap med AI Sweden

Intresset för AI har aldrig varit större än idag. Investeringar i tekniken blir allt oftare en fråga för ledningsgrupper då tillämpningarna kan ha stora strategiska implikationer.

AI Sweden, som är Sveriges nationella AI-center och finansieras av både staten och via partners. Missionen är att accelerera användningen av AI i Sverige för att stärka samhället, konkurrenskraften och öka livskvaliteten för alla människor som lever i Sverige.

Läs mer om AI Sweden

Nationella AI-strategier 
Viktiga AI-källor i Sverige
  • AI Sweden  AI Sweden is the Swedish national center for applied artificial intelligence. 
  • Atea är partner till AI Sweden. 
  • DIGG Myndighet för digital förvaltning   
  • DIGG AI för socialtjänsten  
  • Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet  
  • RISE - Centre for Applied AI 

 

Vill du veta mer om AI och hur du kommer vidare? Ta kontakt med oss

Johan Ripgården, Concept Manager Analytics och AI
Johan Ripgården
Concept Manager - Analytics
Skicka e-post

Varför Atea

✔️ Vassa konsulter

Med våra 1 000 konsulter och 4 500 certifieringar är vi en ledande leverantör inom teknik, infrastruktur och system-integration. 

✔️ Vi finns nära dig

Vi finns nära din verksamhet på ett 30-tal orter från Kiruna i norr till Malmö i söder. Oavsett var du befinner dig sätter vi ihop bästa laget för din verksamhet. 

✔️ Samarbete

Vi har strategiska partnerskap med ledande globala it-leverantörer. Det ger din verksamhet tillgång till ett komplett och aktuellt produkt- och tjänsteerbjudande.

✔️ Ansvarstagande

Atea vill stötta samhället i att ta tillvara de möjligheter som finns och samtidigt med våra hållbarhetsinitiativ adressera de utmaningar som it-branschen har.