Hoppa till huvudinnehåll
Lidingö stad har tillsammans med Microsoft, Atea och Skellefteå satt igång ett banbrytande projekt inom generativ AI. På endast tre till fyra månader strävar vi efter att exemplifiera hur denna teknologi kan revolutionera inom den offentliga sektorn.
Lidingö stad
Stockholm
Exemplifiera hur AI-teknologin kan revolutionera inom den offentliga sektorn.

Generativ AI för effektivisering hos Lidingö stad

Fokus ligger på tre specifika delprojekt, varav det första är vår "Mentor för hemtjänst och vård- och omsorgsboenden". Detta är en AI-driven chattbot som tillhandahåller omedelbar support till medarbetare ute hos brukarna. Genom att snabbt tillhandahålla information från våra rutindokument eliminerar chatten behovet av tunga papperspärmar och säkerställer en smidig anpassning till förändrade rutiner. Ett annat initiativ, "Rätt till insyn", syftar till att effektivisera hanteringen av allmänna handlingar för kommuninvånare.

Genom att använda generativ AI kan vi skyndsamt tillhandahålla svar på förfrågningar som annars skulle ta upp en enorm del av vår tid. Medborgare i Lidingö stad kan enkelt ställa frågor och få direkta svar, exempelvis kring stadens inköp av skolmat. Lidingös tredje projekt fokuserar på att använda AI för att förutse kostnader inom projektering och entreprenader. Detta syftar till att förbättra vår kostnadsberäkning och underlätta planeringsprocessen.

- Mina tidiga intryck av dessa projekt är enormt positiva. Samarbetet med Atea och Microsoft har varit en stark katalysator för att påskynda vårt arbete. Vi känner att timingen är perfekt då generativ AI är ett omtalat ämne just nu. Vår ambition är att visa verkliga resultat snabbt och bli en föregångskommun inom detta område, säger Per-Johan Gelotte, It- & digitaliseringschef.

- Vi väljer att börja testa dessa innovationer inom hemtjänsten och två av våra vård- och omsorgsboenden för att utvärdera deras verkliga nytta och effektivitet innan vi implementerar det på bredare front. Det är viktigt att säkerställa att varje delprojekt har en garanterad framgångspotential, menar Therese Perner, Informationssäkerhetansvarig & skyddsombud. Allt började med ett mini-hackaton där förvaltningarna och kontoren fick möjlighet att delta och generera idéer. Lidingö stads råd till andra kommuner är att ta extern hjälp för att kickstarta processen och ha stöd i början.

Testa och var redo att justera om det behövs, precis som vi har gjort, det är Lidingö stads tips till andra kommuner.

Johan Ripgården, Concept Manager Analytics och AI
Är du nyfiken på generativ AI?
Johan Ripgården, Concept Manager - Analytics
Skicka e-post
Generativ AI i offentlig sektor: Pilotprojekt "Mentor för hemtjänsten" - Välfärdsteknik

Generativ AI i offentlig sektor: Pilotprojekt "Mentor för hemtjänsten"

Tänk om all personal inom äldreomsorgen hade en personlig mentor vid sin sida, som snabbt kunde svara på frågor som uppkommer på jobbet. En sån mentor, eller AI-assistent, utvecklar vi just nu på Atea.

Generativ AI offentlig sektor pilotprojekt