Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Om Atea

Integritetspolicy

Atea värderar skyddet av personuppgifter, och vi lägger därför stor vikt vid att skydda din integritet. Denna integritetspolicy förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar våra besökares och kunders personuppgifter enligt (EU) 2016/679, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Denna policy gäller i situationer där Atea Sverige AB (”Atea”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) behandlar personlig information som samlats in från webbplatsen.

Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, via ett namn, ett personnummer, platsdata, en IP-adress eller en eller flera faktorer som är specifika för fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen.

Varför samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter endast när vi har en rättslig grund för det. För varje specifik behandling av personuppgifter där vi samlar in personuppgifter från dig informerar vi dig om behandlingen av personuppgifter är lagstadgat eller krävs för att ingå ett avtal och om det är en skyldighet att lämna personuppgifterna eller inte samt möjliga konsekvenser om du väljer att inte göra det.

Var vi sparar dina personuppgifter

Personuppgifter som vi samlar in från dig lagras inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) men kan också överföras till och behandlas i ett land utanför EU / EES. Atea använder leverantörer för e-post, molntjänster, antimalware, brandväggar etc. där personuppgifter kan överföras till och behandlas i ett land

utanför EU / EES. Varje sådan överföring av dina personuppgifter utförs i enlighet med gällande lagar. För överföringar utanför EU / EES använder Atea standardavtalsklausuler som bilaga till våra personuppgiftsbiträdesavtal enligt kapitel V i GDPR.

Hur länge vi behåller dina personuppgifter

Vi sparar endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt att uppfylla våra avtalsförpliktelser och vid behov enligt lagstadgad lagringstid. När vi sparar dina personuppgifter för andra ändamål än våra avtalsförpliktelser, till exempel med stöd av samtycke när du anmäler dig till våra event eller mottar nyhetsbrev via e-post behandlar vi endast personuppgifterna om det är nödvändigt och / eller lagstadgat för ändamålet.

När det inte längre finns ett syfte eller en laglig skyldighet att lagra personuppgifterna, raderas eller anonymiseras dem.

Personuppgifter som endast samlas in för ett visst ändamål hålls till ett minimum för att kunna utföra syftet, även känt som dataminimering.

Mottagare av personuppgifterna

Vi kan lämna ut din personliga information till alla företag i vår koncern (dvs. dotterbolag, vårt moderbolag och alla dess dotterbolag) i den mån det är rimligt och nödvändigt för de syften som anges i denna integritetspolicy.

Vi säljer inte, handlar eller överför på annat sätt din personliga information till tredje part. Undantag är avtalade tredje parter som hjälper oss att driva webbplatsen, bedriva vår verksamhet, leverera varorna du beställer eller tillhandahålla tjänster, om dessa parter samtycker till att hålla informationen konfidentiell och inte använda den för andra ändamål som inte avtalats.

Dina personliga rättigheter

Du har rätt att begära en rapport om vilka personuppgifter vi har om dig genom att begära ett så kallat registerutdrag. Detta kan göras kostnadsfritt en gång om året. Du har också rätt att begära att felaktiga uppgifter om dig ska korrigeras, liksom möjligheten att begära att vi tar bort din personliga information. Du har rätt att

återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter och att förbjuda användningen av din personliga information för direkt marknadsföring.

För att lämna in en förfrågan, vänligen kontakta DPO@atea.se för mer information.

Du har rätt att lämna eventuella klagomål om behandling av dina personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten.

Överföring av personuppgifter till tredjeland

Information vi samlar in om dig kan behandlas, lagras och överföras mellan alla Atea-dotterbolag i de länder vi är verksamma i. Alla Atea-dotterbolag har tecknat ett internt personuppgiftsbiträdesavtal med enhetligt dataskydd i alla dotterbolag. Atea kommer dock inte att överföra de personuppgifter som du tillhandahåller oss till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) utan att uttryckligen informera dig om denna överföring.

Länkar till tredje part

Vi kan publicera eller erbjuda produkter från tredje part på vår webbsida. Dessa tredjeparts webbplatser har sina egna, oberoende sekretessregler. Vi tar därför inget ansvar för innehållet och aktiviteterna på dessa länkade webbplatser. Men eftersom vi vill skydda integriteten på vår webbplats välkomnar vi kommentarer om dessa webbplatser.

Ändringar i denna integritetspolicy

Atea förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen.

Senast uppdaterad: 2021-08-30

Hur kontaktar du oss?

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill kontakta oss angående dina personuppgifter, hör av dig till vårt dataskyddsombud på e-post DPO@atea.se.

Kategorier av personuppgifter vi samlar in

Den personliga informationen du tillhandahåller är data som du aktivt tillhandahåller oss genom att fylla i olika typer av formulär. När du beställer produkter och tjänster från Atea, registrerar dig för våra evenemang och seminarier, letar efter lediga tjänster eller skickar in spontana ansökningar, kan vi fråga dig att fylla i formulär där du ger oss dina personuppgifter.

Vi samlar in hur besökare använder webbplatsen och användarna upplever informationen, via din IP-adress, information om dina webbläsarinställningar och hur ditt operativsystem använder sidorna. Denna information behandlas med stöd av intresseavvägning och används för att utveckla webbplatsens funktioner och innehåll.

Behandling av personuppgifter i Atea eShop & köp online

När konton skapas och produkter samt tjänster beställs från eShop behandlar vi personuppgifter om kundens representant enligt de ändamål och villkor som framgår av denna integritetspolicy.

Detta innebär att kunden accepterar Ateas behandling av personuppgifter för sina företagsrepresentanter när konton skapas i Atea eShop. Det innebär vidare att kunden själv inhämtar samtycke i sin egen organisation om kontobegäran inte sker från företagsrepresentanten själv.

För företagsrepresentantkonton i eShop behandlar vi personuppgifter som namn, e-postadress och eventuellt mobiltelefonnummer (vid 2-faktorsautensiering) samt den informationen du tillhandahåller oss genom att fylla i olika typer av formulär. Även personuppgifter som anställningsnummer kan komma att sparas på kundens begäran. Har kontoinnehavaren inte loggat in under 12 månader kommer kontot automatiskt att inaktiveras. Ett inaktiverat företagsrepresentantkonto kan återaktiveras på kundens, eller företagsrepresentantens begäran. 24 månader efter senaste inloggning kommer företagsrepresentantkonton automatiskt att raderas. Radering kan även ske på begäran från kunden eller företagsrepresentanten. Observera att undantag till komplett radering kan finnas under pågående avtal med kunden. Vi förbehåller oss även rätten att radera konton om vi ser att dessa missbrukas på något sätt.

Behandling av personuppgifter genom samtal till servicedesk

När du ringer till vår Servicedesk för att informera om händelse eller ett problem som har uppstått i ditt företag registrerar och lagrar vi alla inkommande telefonsamtal i sex månader för kvalitetsövervakning av personalens prestanda samt för klagomåls-, utrednings- och lösningsändamål.

Vi informerar dig alltid innan samtalet startar att detta samtal kommer att spelas in och du ges möjligheten att välja att samtalet inte ska spelas in.

Behandling av personuppgifter vid direktmarknadsföring

Vi använder dina personuppgifter för att skicka företagsnyheter, uppdateringar, information om andra liknande produkter och tjänster, Ateas evenemang och nyhetsbrev etc. Personuppgifter som du tillhandahåller oss genom att fylla i formulär på vår webbsida används endast med ditt medgivande. Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter: namn, efternamn, företagsnamn, e-postadress, telefonnummer. Vi lagrar dina data för direkt marknadsföring tills du återkallar ditt samtycke.

Om du har gett samtycke till att få nyhetsbrev från Atea eShop, så kommer personifierade erbjudanden att skickas till dig i din roll som representant för en organisation eller ett företag. Vi analyserar din historik och tidigare eventuella inköp från Atea eShop, med hjälp av den datan gör vi analyser och antaganden om intressen och framtida behov. Vår målsättning är att du ska få mer anpassade erbjudanden från Atea.

Behandling av personuppgifter vid event

För att registrera dig på evenemang som organiseras av oss, behandlar vi din kontaktinformation du fyller i, så som: namn, företagsnamn, e-postadress och telefonnummer. Dina personuppgifter behandlas endast i den utsträckning som är nödvändigt för att uppfylla respektive syfte.

Ändamålet till varför Atea samlar in dina personuppgifter är för att administrera eventet och deltagare samt kommunicera med dig före, under och efter eventet. För uppfyllnad av ändamålet samt för statistik och faktureringsändamål kommer Atea att spara dina personuppgifter upp till ett år.

Den rättsliga grunden vi använder oss av vid behandling av dina personuppgifter är samtycke.

Personuppgifterna vi samlar in kommer delas med våra eventuella samarbetspartners för eventet.

Om du har angett allergier i ditt svarsformulär kommer de tas bort tre dagar efter genomfört evenemang.

På våra evenemang brukar det fotograferas och filmas, du kan komma att synas om du deltar i eventet. Foto och film kan komma att publiceras på Ateas sociala kanaler.

Atea event på extern plattform

För digitala online event använder Atea en SaaS (Software as a Service) leverantör där Atea är personuppgiftsansvarig för följande personuppgifter:

  • Eventinnehåll: chatt, video, inspelning, eventdeltagande och registrering, digital fil med deltagarlista

När du som eventdeltagare registrerar dig på ett digitalt online event kommer du inför eventet att få ett mail från Ateas SaaS leverantör med en länk där du kan koppla upp dig mot eventet. Genom den länken behöver du först skapa ett konto på SaaS leverantörens plattform. Ateas SaaS leverantör är ansvarig och har rollen som personuppgiftsansvarig för användarkontot på plattformen. Följande personuppgifter omfattas:

  • Användarkonto på SaaS leverantörens plattform
  • Personliga uppgifter som du fyller i användarkontot
Behandling av personuppgifter vid intresseanmälan och kontaktformulär på vår webbsida

I samband med intresseanmälan och andra formulär på vår hemsida efterfrågar vi vissa personuppgifter. Vi använder personuppgifterna med stöd av en intresseavvägning för att kunna kontakta dig gällande ärendet. De personuppgifter vi behandlar är information som du aktivt tillhandahåller oss via anmälningsformuläret.

Åtkomsten till dina personuppgifter är begränsad till de personer som behöver behandla personuppgifterna som en del av sitt arbete.

Den e-postadress du anger kan användas för att skicka information, uppdateringar, information om Ateas evenemang och annan aktuell information. Du kan när som helst avbryta din prenumeration genom att följa anvisningarna längst ner i varje e-postutskick.

Behandling av personuppgifter vid rekrytering

I kontakt med vår interna rekryteringsavdelning lagras det personuppgifter och tillhörande information som anses lämplig i syfte att skapa en effektiv rekryteringsprocess.

De personuppgifter vi behandlar är information som inhämtas från publika källor samt information som du aktivt tillhandahåller oss vid kontakt. Dessa personuppgifter behandlar vi med stöd av en intresseavvägning och personuppgifterna används enbart av de på Atea som aktivt arbetar med rekrytering.

Tiden vi sparar dina personuppgifter beror på hur länge vi anser att en viss kandidat kan vara aktuell för våra tjänster, kandidaterna som finns sparade revideras årligen för att säkerställa att vi har aktuella uppgifter.

Cookies

När du besöker en webbplats kan den lagra eller hämta information i din webbläsare, mestadels i form av cookies. Den här informationen kan handla om dig, dina preferenser eller din enhet och används mest för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar dig vanligtvis inte direkt, men den kan ge dig en mer personlig webbupplevelse.

Cookies används ofta för att "komma ihåg" dig och dina preferenser, antingen för ett enda besök (genom en "session cookie") eller för flera upprepade besök (med hjälp av en "persistent cookie"). De säkerställer en konsekvent och effektiv upplevelse för dig som besökare och utför viktiga funktioner som tillåter dig att registrera dig och förbli inloggad. Cookies kan ställas in av den webbplats du besöker (känd som "first party cookies"), eller av tredje parter, till exempel de som serverar innehåll eller tillhandahåller reklam- eller analystjänster på webbplatsen ("third party cookies").

Atea använder cookies för att anpassa innehåll och annonser, för att tillhandahålla funktioner i sociala medier och för att analysera vår trafik. Atea delar också information om din användning av vår webbplats med våra sociala medier, annonser och analyspartners.

Nedan finns en detaljerad lista över cookies vi använder på våra webbplatser. Våra webbplatser skannas regelbundet med ett cookie-skanningsverktyg för att hålla en lista så korrekt som möjligt. Vi klassificerar cookies i följande kategorier:

  • Obligatoriska cookies
  • Analytiska cookies
  • Marknadsföringscookies

Du kan välja bort varje cookie-kategori (utom obligatoriska cookies) genom att klicka på “cookie-inställningarna”.

Obligatoriska cookies

Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kan inte stängas av i våra system. Detta gör det möjligt för webbplatsen att ge förbättrad funktionalitet och anpassning. De kan ställas in av oss eller av tredjepartsleverantörer vars tjänster Atea har lagt till på våra sidor. De ställs vanligtvis endast in som svar på åtgärder som du gör och som motsvarar en begäran om tjänster, som att ställa in dina sekretesspreferenser, logga in eller fylla i formulär. Blockering av dessa cookies kan påverka webbplatsens prestanda. Dessa kakor lagrar inte direkt personlig information men baseras på att identifiera din webbläsare och enhet.

Analytiska cookies

Dessa cookies tillåter Atea att övervaka trafik och källor för att kunna mäta och förbättra prestandan på vår webbplats. De hjälper oss att veta vilka sidor som är mest och minst populära och se hur besökare rör sig runt på webbplatsen. All information som dessa cookies samlar in är aggregerad och därför anonym. Om du inte tillåter dessa kakor kommer Atea ha mindre möjlighet att kunna optimera och analysera webbplatsens prestanda.

Marknadsföringscookies

Dessa cookies kan ställas in via vår webbplats av våra annonspartners och sociala mediatjänster. Anonyma data kan delas med tredje parter för att skapa en profil av dina preferenser och visa dig relevanta annonser på andra webbplatser. De lagrar inte direkt personlig information men baserar sig på att identifiera din webbläsare och enhet som kan användas för att bygga upp en profil. Om du inte tillåter dessa cookies kommer du att uppleva mindre riktad annonsering och kommer inte att kunna använda eller se dessa delningsverktyg.

 

Tillbaka till Om Atea
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer