Integritetspolicy

Atea värderar skyddet av personuppgifter, och vi lägger därför stor vikt vid att skydda din integritet. Denna integritetspolicy förklarar och förtydligar hur Atea Sverige AB, Organisationsnummer  556448-0282, som personuppgiftsansvarig behandlar våra besökares och kunders personuppgifter enligt (EU) 2016/679, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Denna policy gäller i situationer där Atea Sverige AB (”Atea”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) behandlar personlig information som samlats in från webbplatsen.

Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Uppdatering av denna integritetspolicy

Atea förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera eller ändra integritetspolicyn.
För att säkerställa att du tar del av den senaste versionen bör du besöka denna webbplats regelbundet.

Senast uppdaterad: 2024-04-18

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysiskt levande person. Information som kan identifiera en person kan vara till exempel ett namn, ett personnummer, platsdata eller en IP-adress. Det kan också vara en eller flera faktorer som identifierar personens fysiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Dina rättigheter

Du som registrerad har ett antal rättigheter som möjliggör kontroll och insyn över de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Rätt till tillgång:

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rätt till portabilitet:

När Atea behandlar dina personuppgifter, på automatiserade sätt baserat på ditt samtycke eller en avtalsförpliktelse, har du rätt att få en kopia av dina uppgifter överförd till dig eller till annan personuppgiftsansvarig. Detta inkluderar endast de personuppgifter du själv har tillhandahållit till oss.

Rätt till rättelse:

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om uppgifterna är felaktiga, inklusive rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Rätt till radering:

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter som behandlas av Atea. Observera att din rätt till radering kan åsidosättas i enlighet med andra krav i Dataskyddsförordningen, GDPR.

Rätt till begränsning:

Du har rätt att begära att Atea begränsar behandlingen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

  • Om du invänder mot en behandling baserad på Ateas berättigade intresse.
  • Om dina personuppgifter är felaktiga.
  • Om behandlingen är olaglig kan du motsätta dig radering av personuppgifter och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter.
  • Om Atea inte längre behöver personuppgifterna, men du behöver dem för att försvara ett rättsligt anspråk.

Hur utövar du dina rättigheter?

Du har rätt att lämna in klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten IMY.

Hur kontaktar du oss?

Du är välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud på e-post  DPO@atea.se.

Om du skickar in en förfrågan rörande dina rättigheter kommer Atea att svara dig inom en månad eller informera dig om eventuell förlängning vid försening tillsammans med orsakerna till förseningen.

Vid förfrågningar som är uppenbart ogrundade eller överdrivna, eller vid upprepade förfrågningar har Atea rätt att ta ut en administrativ avgift. I sådana fall kommer du att meddelas om det i förväg.

Varför vi samlar in dina personuppgifter

Vi samlar bara in de personuppgifter som behövs för de specifika syften med behandlingen som finns beskrivna under varje avsnitt nedan. Det kan till exempel vara att ge dig en mer personlig webbupplevelse, att förbättra och optimera vår kundservice eller att bearbeta transaktioner.

Vi behandlar dina personuppgifter endast när det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, för ett berättigat intresse eller om du har lämnat ditt samtycke till behandlingen.

Den information vi samlar in från dig kan användas för något av följande ändamål:

Ge dig en mer personlig service
Din information hjälper oss att bättre möta dina individuella behov. Om du har aktiverat cookies i din webbläsare kan den informationen användas för att kunna ge en personlig användarupplevelse.

Förbättra och optimera vår webbplats
Vi strävar ständigt efter att förbättra utbudet av webbplatsen baserat på din information och dina åsikter.

Förbättra vår kundservice
Din information hjälper oss att ge dig effektivare kundservice och support.

Bearbeta transaktioner
Hantering av varor och leverera de tjänster du köpt av oss.

Förbättra vår kommunikation
Den e-postadress du anger kan användas för att skicka dig information och uppdateringar om din beställning, företagsnyheter, information om andra liknande produkter och tjänster, Ateas evenemang och nyhetsbrev etc. Du kan när som helst säga upp din prenumeration genom att följa instruktionerna längst ner i varje e-postmeddelande. Om du har aktiverat cookies i din webbläsare kan din cookieinformation kombineras med data som du har lämnat på vår webbplats för att förbättra kundkommunikationen.

 

Var vi sparar dina personuppgifter

Personuppgifter som vi samlar in från dig lagras inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) men kan också överföras till och behandlas i ett land utanför EU / EES.

Om överföring till ett land utanför EU/EES görs använder Atea standardavtalsklausuler som bilaga till våra personuppgiftsbiträdesavtal i enlighet med kapitel V i Dataskyddsförordningen, GDPR.

Hur länge vi behåller dina personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt att uppfylla det syfte för vilka de ursprungligen samlades in, se avsnitt Kategorier av personuppgifter vi samlar in nedan.

När det inte längre finns ett syfte eller en lagstadgad skyldighet att lagra personuppgifterna, raderas eller anonymiseras dem.

Vid insamling av personuppgifter beaktas den grundläggande principen om
uppgiftsminimering. Det innebär bland annat att vi inte samlar in fler personuppgifter än vad vi behöver för att kunna uppfylla syftet med behandlingen. 

Mottagare av personuppgifterna

Vi kan lämna ut din personliga information till alla företag i vår koncern (dvs. dotterbolag, vårt moderbolag och alla dess dotterbolag) i den mån det är rimligt och nödvändigt för de syften som anges i denna integritetspolicy.

Alla Ateas dotterbolag har tecknat ett internt personuppgiftsbiträdesavtal med enhetligt dataskydd för alla dotterbolag. Information vi samlar in om dig kan behandlas, lagras och överföras mellan alla Atea-dotterbolag i de länder vi är verksamma i.

Vi säljer inte, handlar eller överför på annat sätt din personliga information till andra, med undantag för vissa avtalade tredje parter. Detta parter hjälper oss att driva webbplatsen, bedriva vår verksamhet, leverera varorna du beställer eller tillhandahålla tjänster. En förutsättning för att vi ska dela information med dessa parter är att de samtycker till att hålla informationen konfidentiell och inte använda den för andra ej avtalade ändamål.

Överföring av personuppgifter till tredjeland

Atea använder leverantörer för e-post, molntjänster, antimalware, brandväggar etc. där personuppgifter kan överföras till och behandlas i ett land utanför EU / EES. För varje överföring till ett land utanför EU/EES använder Atea personuppgiftsbiträdesavtal kompletterade med standardavtalsklausuler.

Länkar till tredje part

Vi kan publicera eller erbjuda produkter från tredje part på vår webbsida. Vi tar inget ansvar för innehållet och aktiviteterna på dessa länkade webbplatser eftersom de har sina egna oberoende sekretessregler.

Vi är måna om att skydda integriteten på vår webbplats och välkomnar dina kommentarer och synpunkter gällande dessa webbplatser.

Kategorier av personuppgifter vi samlar in

Den personliga informationen du tillhandahåller är data som du aktivt tillhandahåller oss genom att fylla i olika typer av formulär. När du beställer produkter och tjänster från Atea, registrerar dig för våra evenemang och seminarier, letar efter lediga tjänster eller skickar in spontana ansökningar, kan vi fråga dig att fylla i formulär där du ger oss dina personuppgifter.

Vi samlar in hur besökare använder webbplatsen och användarna upplever informationen, via din IP-adress, information om dina webbläsarinställningar och hur ditt operativsystem använder sidorna. Denna information behandlas med stöd av intresseavvägning och används för att utveckla webbplatsens funktioner och innehåll.

Atea eShop & köp online

Atea eShop är en e-handelsplattform som är utformad för företag (juridiska personer). När ett företag skapar ett konto för att köpa hårdvara, programvara och tjänster behandlas företagsrepresentantens personuppgifter i enlighet med denna policy. Detta inkluderar data som tillhandahålls via eShop-beställningar inklusive punchout.

För eShop-användare behandlas följande personuppgifter i eShop:
förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, företag, IP-adress, senaste inloggningstillfälle och anställningsnummer. Om önskar kan kostnadsställe eller läggas till.

Personuppgifter för eShop-användarkonton anonymiseras 2 år efter den senaste inloggningen som senaste aktivitet.

För FreeChoice-användare behandlas följande personuppgifter i eShop: Förnamn, efternamn, e-postadress, privat e-postadress, telefonnummer, företag, IP-adress, senaste inloggning, anställningsnummer, kostnadsställe.

Den lagliga grunden för behandlingen är avtal och syftet med behandlingen att uppfylla avtalsförpliktelser, såsom att leverera varor och lösa garantifrågor. 

Uppgifter från Atea eShop överförs även till Ateas affärs- och ekonomiredovisningssystem (ERP) i syfte att fakturera, kommunicera med kunder, uppfylla garantiåtaganden och skydda rättsliga intressen. Uppgifterna behandlas och lagras i enlighet med le lagar och regler där Atea är verksamt.

My Atea

Åtkomst till My Atea-portalen är bara tillgänglig för godkända användare från eShop eller ServiceNow efter autentisering. Inga personuppgifter överförs från andra system till My Atea-portalen. Eftersom My Atea inte lagrar personuppgifter tillämpas inte raderingsrutiner för data.

Om du som användare av My Atea delar dina personuppgifter i ”User feedback & ideas” behandlas namn och e-postadress i leverantörens feedbacksystem. Personuppgifter som delas i användarfeedback och idéchatt raderas efter 1 år.

Ateas events

För att registrera dig på evenemang som organiseras av oss, behandlar vi den kontaktinformation du fyller i ett anmälningsformulär, såsom: namn, företagsnamn, e-postadress, telefonnummer och jobbtitel.

Om det ingår någon typ av mat eller dryck i samband med evenemanget kan du om du önskar lämna uppgifter om eventuella matpreferenser.

Ändamålet till varför Atea samlar in dina personuppgifter är för att administrera eventet och deltagare, för att anpassa förtäringen till dina eventuella allergier.

När du anmäler dig till ett event arrangerat av Atea kommer du att få marknadskommunikation från Atea. Läs mer om detta under Marknadskommunikation nedan.

Vårt berättigade intresse är att underhålla och vårda affärsmässiga relationer. Vi har också ett intresse av att kunna tillhandahålla och säkerställa effektiv informationsgivning och marknadsföring om vår verksamhet.

Personuppgifterna vi samlar in i anmälningsformuläret kan komma att delas med våra eventuella samarbetspartners för ett specifikt event.

Om du har angett uppgifter av känsligare natur, som t ex matallergi, i ditt svarsformulär, så kommer det tas bort högst sju dagar efter genomfört evenemang.

På våra evenemang brukar det fotograferas och filmas, du kan komma att synas om du deltar i eventet. Foto och film kan komma att publiceras på Ateas sociala kanaler.

Autentisiering i Ateas system

För autentisering till våra system (t.ex. eShop, My Atea, Atea Cloud Portal) behandlar vi e-postadress och IP-adress. Vid autentisering kommer e-postadress och lösenord att verifieras av vår identitetsleverantör genom en säker API.

Det finns två sätt att autentisera sig för att kunna få tillgång till Ateas system.

Atea autentisering

Användar-ID (e-postadress) och lösenord används för att autentisera dig.
Personuppgifter som omfattas är e-postadress och IP-adress. När du autentiserar dig kommer din e-postadress och ditt lösenord att verifieras av vår identitetsleverantör via ett säkert API. IP-adressen loggas under autentiseringsprocessen för din säkerhet om någon försöker manipulera ditt konto.

Autentisering med Active Directory för kund

Enkel inloggning för autentisering används. Personuppgifter som omfattas är  namn, efternamn, e-postadress, IP-adress. Vid autentisering verifieras ditt förnamn, efternamn och e-postadress av kundens Active Directory och skickas till identitetsleverantören. IP-adressen loggas under autentiseringsprocessen för din säkerhet om någon försöker manipulera ditt konto.

Besök i Ateas lokaler

När du besöker Ateas kontor ber vi dig att vid ankomst checka in dig i vårt besökssystem med ditt namn, mobilnummer och e-postadress. Syftet med behandlingen är att den du ska besöka hos Atea informeras om din ankomst. Vi använder också uppgifterna i händelse av brand eller annan extraordinär händelse för att ta fram en utrymningslista. Uppgifterna raderas automatiskt från besökssystemet efter 30 dagar men kan lagras under längre tid hos våra externa tjänsteleverantörer för fakturerings- och statistikändamål. Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut eller överföras till andra parter eller parter i land utanför EU.

Den lagliga grunden för insamlingen är ett berättigat intresse för att kunna informera om ditt besök och för att Atea ska veta vilka personer som vistas i våra lokaler.

Cookies

När du besöker en webbplats kan den lagra eller hämta information i din webbläsare, mestadels i form av cookies. Den här informationen kan handla om dig, dina preferenser eller din enhet och används mest för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar dig vanligtvis inte direkt, men den kan ge dig en mer personlig webbupplevelse.

Cookies används ofta för att "komma ihåg" dig och dina preferenser, antingen för ett enda besök (genom en "sessions cookie") eller för flera upprepade besök (med hjälp av en "beständig cookie"). De säkerställer en konsekvent och effektiv upplevelse för dig som besökare och utför viktiga funktioner som tillåter dig att registrera dig och förbli inloggad. Cookies kan ställas in av den webbplats du besöker (känd som "förstapartscookies"), eller av tredje parter, till exempel de som serverar innehåll eller tillhandahåller reklam- eller analystjänster på webbplatsen ("tredjepartscookies").

Atea använder cookies för att anpassa innehåll och annonser, för att tillhandahålla funktioner i sociala medier och för att analysera vår trafik. Atea delar också information om din användning av vår webbplats med våra sociala medier, annonser och analyspartners.

Nedan finns en detaljerad lista över cookies vi använder på våra webbplatser. Våra webbplatser skannas regelbundet med ett cookie-skanningsverktyg för att hålla en lista så korrekt som möjligt. Vi klassificerar cookies i följande kategorier:

  • Obligatoriska cookies
  • Analytiska cookies
  • Marknadsföringscookies

Du kan välja bort varje cookie-kategori (utom obligatoriska cookies) genom att klicka på “cookie-inställningarna”.

Obligatoriska cookies

Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kan inte stängas av i våra system. Detta gör det möjligt för webbplatsen att ge förbättrad funktionalitet och anpassning. De kan ställas in av oss eller av tredjepartsleverantörer vars tjänster Atea har lagt till på våra sidor. De ställs vanligtvis endast in som svar på åtgärder som du gör och som motsvarar en begäran om tjänster, som att ställa in dina sekretesspreferenser, logga in eller fylla i formulär. Blockering av dessa cookies kan påverka webbplatsens prestanda. Dessa kakor lagrar inte direkt personlig information men baseras på att identifiera din webbläsare och enhet.

Analytiska cookies

Dessa cookies gör det möjligt för Atea att övervaka trafik och källor för att kunna mäta och förbättra prestandan på vår webbplats. De hjälper oss att veta vilka sidor som är mest och minst populära och se hur besökare rör sig på webbplatsen. All information som dessa cookies samlar in är aggregerad och därför anonym. Om du inte tillåter dessa cookies kommer Atea att ha sämre möjligheter att optimera och analysera webbplatsens prestanda

Marknadsföringscookies

Atea använder marknadsföringscookies för att kunna följa hur du interagerar med vår webbsida. Dessa cookies kan ställas in via vår webbplats av våra annonspartners och sociala medietjänster. Anonymiserade uppgifter kan delas med tredje parter för att skapa en profil av dina preferenser och visa dig relevanta annonser på andra webbplatser. De lagrar inte direkt personlig information men baserar sig på att identifiera din webbläsare och enhet som kan användas för att bygga upp en profil. Om du inte accepterar denna cookie kommer du att uppleva mindre riktad reklam och kommer inte att kunna använda eller se dessa delningsverktyg.

Diekt marknadsföring

Den e-postadress du anger kan användas för att skicka dig information och uppdateringar om din beställning, företagsnyheter, information om andra liknande produkter och tjänster, Ateas evenemang och nyhetsbrev etc. De personuppgifter behandlas är de som du lämnar till oss genom att fylla i formulär på vår webbplats. Du kan när som helst avregistrera dig dessa utskick genom att följa instruktionerna längst ner i varje e-postmeddelande.

Kamerabevakning

På Ateas kontor används kamerabevakning där skyltning om kamerabevakning är synlig. Kamerabevakningen sker i syfte att förhindra och utreda brott och inspelat material lagras i upp till 3 månader. Det inspelade materialet behandlas med stöd av intresseavvägning där det berättigade intresset är att öka tryggheten och förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, samt bistå polis i att utreda brott.

Det inspelade materialet kan komma att behandlas av andra företag som vi samarbetar med avseende säkerhet och bevakning, larmoperatör eller säkerhetshändelser.

Kontakt med Kundtjänst eller Software

När du kontaktar Kundtjänst eller Software (via samtal/email/chat) skapas ett ärende i syfte att kontakta dig gällande ditt ärende, föra statistik på ärenden och hantera klagomål. De personuppgifter som behandlas i samband med ärendet är organisation, namn och kontaktuppgifter och stöds av den rättsliga grunden avtal.

De ärenden som innehåller någon typ av transaktion, avtal eller överenskommelse lagras i 11 år och allt övrigt i 3 år innan de raderas.

Efter avslutat ärenden kan vi komma att kontakta dig via epost där vi ber dig svara på en undersökning via en länk. Syfte med undersökningen är att utvärdera hur Atea hanterat ditt ärende. Undersökningarna lagras i 3 år innan de raderas. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i samband med denna utvärdering är berättigat intresse.

När du kontaktar Kundtjänst eller Software via formulär på vår webbplats, t.ex. när du vill ha support gällande mjukvara, licenser och molntjänster, felanmäla hårdvara eller beställa förbrukningsvaror till skrivare, behandlar Atea personuppgifter i form av företagsnamn, namn på kontaktperson, e-postadress, telefonnummer, ordernummer/biljettnummer, fakturareferens eller annan information som du själv tillhandahåller eller bifogar formläret.

De uppgifter du anger i formuläret och eventuella bifogade bilagor kommer att lagras i 3 månader för att Atea ska kunna undersöka ärendet. Uppgifterna från formuläret överförs till Ateas ärendehanteringssystem och lagras där enligt beskrivningen nedan i avsnittet “ServiceDesk ärende- och incidenthantering”.

Behandlingen av personuppgifter baseras på berättigat intresse. Ateas intresse ligger i att vi behöver kontaktuppgifter för den enskilde samt den information som anges i formuläret för att kunna lösa det aktuella ärendet.

Kundattitydmätning

För att få en djupare förståelse för din upplevelse skickar Atea årligen ut en kundattitydmätning i syfte att förbättra de tjänster vi levererar till dig. Kundattitydmätningen riktar sig till organisationer som under föregående år har haft en aktiv affärsrelation med Atea. Behandlingen utförs med stöd av intresseavvägning och ger oss ett viktigt underlag för att veta vad vi som bolag är bra eller mindre bra på. I undersökningen kommer ditt namn, e-post, titel och företagsnamn att behandlas. Uppgifterna lagras i två år innan de anonymiseras för att kunna säkerställa att våra förbättringsinsatser faktiskt har en inverkan på din upplevelse av oss som leverantör. Uppgifterna kommer att delas med vårt underbiträde som är leverantör av den plattform som används för att skicka ut och genomföra undersökningen.

Om du önskar så kan du delta i undersökningen helt anonymt. Vi lagrar då inga uppgifter om dig i de svar du skickar in. 

Marknadskommunikation

Vi samlar in dina uppgifter när du interagerar med Atea genom att fylla i ett formulär på vår webbsida, till exempel: när du anmäler dig ett event, startar prenumerationer, laddar ner white paper eller filmer, registrerar ett eShopskonto, eller när du lämnar dina kontaktuppgifter till kundansvarig hos Atea. Dina intresseområden kan komma att uppdateras baserat på din interaktion och du kommer att motta anpassad marknadsföring, erbjudanden, kampanjer och inbjudningar till Atea event.

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter: namn, jobbtitel, företagsnamn, e-postadress, telefonnummer, intresseområden. Denna behandling gör vi med stöd av berättigat intresse som rättslig grund.

Du kan när som helst avsäga dig utskick från oss direkt genom att följa anvisningarna längst ner i varje e-postutskick eller via Ateas Prenumerationscenter. Här kan du även ändra vilka intresseområden du har och vilken typ av utskick du önskar från Atea.

Ta del av det senaste inom ditt intresseområde

Mässor 

När Atea är delaktig som utställare på mässor, t.ex. skolmässor, kan du delta i aktiviteter i vår monter. Deltagandet är frivilligt och du behöver inte lämna några personuppgifter till oss i samband med ditt deltagande. Om du önskar kan du lämna din e-postadress till oss i samband med aktiviteten.

Syftet med insamlingen är att kunna skicka en återkoppling till dig då ditt deltagande bidrar till att Atea skänker pengar till krigs- och katastrofdrabbade områden via Ateas hjälpande händer. Detta görs med en intresseavvägning som laglig grund. Uppgifterna raderas 7 dagar efter utskickad återkoppling.

Profilering

Om du har gett ditt medgivande till att ta emot nyhetsbrev från Atea eShop kommer personliga erbjudanden att skickas till dig i din roll som representant för en organisation eller ett företag.
Vi analyserar din beteendehistorik* tillsammans med din organisations köphistorik från Atea eShop. Med hjälp av beteendehistoriken gör vi analyser och antaganden om dina eller din organisations intressen och framtida behov.
Vi baserar analyser och antaganden som görs med berättigat intresse som rättslig grund.

Rekrytering

I samband med rekrytering samlar vi in dina personuppgifter i syfte att skapa säker och effektiv rekryteringsprocess.
Personuppgifterna vi samlar in är namn, kontaktuppgifter, utbildningsbakgrund samt i förekommande fall certifieringar, referenser eller övriga uppgifter som du väljer att delge oss.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i samband med rekrytering och referenstagning är berättigat intresse.
Tiden vi sparar dina personuppgifter i rekryteringssystemet är två år och uppgifterna revideras årligen för att säkerställa att vi har aktuella uppgifter.

Om du önskar kan du efter två år välja att kvarstå i vårt rekryteringssystem, varpå den lagliga grunden kommer övergå till samtycke.

När du söker arbete hos Atea har du möjlighet att i vårt digitala referenstagningssystem lämna namn och kontaktuppgifter till personer som kan agera referens till dig. Dess uppgifter lagras i två år innan de raderas. Du bör informera personen ifråga om du lämnat dessa uppgifter till Atea.

Servicedesk ärende- och incidenthantering

När du ringer till vår Servicedesk för att informera om händelse eller ett problem som har uppstått i ditt företag lagrar vi de personuppgifter, (kontaktuppgifter, organisation, avdelning och befattning) som du lämnar i samband med ditt ärende med stöd av med stöd av den rättsliga grunden avtal.

Dina uppgifter lagras i 5 år efter att ett ärende avslutats för att kunna återkomma till ett ärende i efterhand, både i inlärningssyfte, för historik och för klagomålshantering.

Inspelning av samtal

Syftet med att spela in samtal är att förbättra kvalitéten på samtal, för att kunna hantera klagomål samt för utredningsändamål. Du har alltid möjlighet att välja om du vill delta eller inte i en inspelning. Inspelade samtal lagras i 6 månader.

Uppföljning

Efter avslutat ärenden kan vi komma att kontakta dig i syfte att utvärdera hur Atea hanterar incidenter. Om du väljer att svara på det e-postmeddelandet lagras dina uppgifter i 2 år innan de raderas. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i samband med denna utvärdering är ett berättigat intresse.

För dig som student

Atea samarbetar med högskolor, universitet och yrkeshögskolor.  I samband med Ateas besök kan du lämna en intresseanmälan om att göra examensarbete på Atea. Intresseanmälan är frivillig och de uppgifter som vi samlar in om dig är namn och e-post. Syftet med insamlingen är att kunna kontakta dig med information om vilka examensarbeten som finns tillgängliga på Atea.  

Du som student har även möjlighet att anmäla dig till ”Atea Campus News,” som är Ateas nyhetsbrev för studenter. Vi samlar namn, e-post, program, lärosäte, ort och examensår, för att Atea ska kunna kontakta dig du under din utbildningstid med information som kan vara relevant för dig som student.

Behandlingen görs med stöd av samtycke som laglig grund, och uppgifterna sparas under din studietid eller fram tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet.