Välkommen till My Atea

Som en del i vår digitala resa skapar vi en plattform för våra kunder. Där har vi samlat allt som rör er relation med oss. Vi kallar den My Atea.

Vill du testa vår nya kundplattform?

Vi strävar efter att skapa en enklare och mer relevant digital kundresa i ett snyggt och lättnavigerat gränssnitt. My Atea är en produkt under utveckling och idag kan en användare göra följande:

  • Se orderhistorik
  • Se fakturahistorik
  • Se leveransstatus
  • Skapa och följa serviceärenden
  • Få nyheter och inbjudningar till events

Målet är att My Atea ska förenkla er arbetsvardag, er dialog med oss ska bli effektivare och korrekt information ska delges i rätt tid.

My Atea är sammankopplat med en inloggning till Atea eShop. Detta säkrar upp att varje användare får korrekta rättigheter kopplade till sitt konto. Plattformen är responsiv, vilket innebär att layouten anpassas för den enhet som du loggar in ifrån. Vi arbetar kontinuerligt på att utveckla funktioner för att skapa ännu mer värde för dig som användare.

Välkommen att anmäla ditt intresse nedan!

Vad tycker Jönköping University?

"Nu har jag och mina kollegor här vid Jönköping University använt My Atea några veckor och har redan haft stor nytta av det, framför allt vid uppföljning kring leveranser och fakturor. Det har varit till extra stor nytta nu när vi jobbar på distans under Corona-tider.

My Atea har också gett våra IT-tekniker en bra överblick över samtliga serviceärenden, de kan lätt följa reparationsstatus och vem som har tilldelats serviceärendena."

Christian Östemar, IT Asset Manager och Joachim Göransson Hill, IT Asset Manager, Maj 2020

Vilka funktioner kommer att finnas i My Atea?

I nedan illustration vill vi visa på visionen om My Atea. Allt på ett ställe, en sömlös kundresa. Klicka på plustecken så får du veta mer om varje funktion.

”För Göliska IT ger My Atea en helhetsbild över samtliga registrerade ärenden vilket vi saknat tidigare. My Atea sparar även mycket tid för oss då vi nu kan svara snabbare på verksamhetens frågor. Vi lägger även mindre tid på avstämningsmöten med Atea i Skara, för att gå igenom öppna ärenden.”

— Karolin Börjesson, Verksamhetsutvecklare på Göliska IT

Vill du börja använda My Atea?

Välkommen att ansöka om access! 

Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer