Hoppa till huvudinnehåll
2024-06-12

Nyttja AI med Copilot för Microsoft 365: Viktiga steg för datasäkerhet

Är AI den bästa innovationen sedan introduktionen av Internet? Det kan tyckas vara ett djärvt uttalande, men AI-verktygslådan Copilot för Microsoft 365 i sina olika former och applikationer, står redo att förändra arbetsdagen för otaliga människor på ett positivt sätt.

Richard Hagerwald
Lead architect, Digital Workplace
Copilot för Microsoft 365 datasäkerhet

Men varför just Copilot för Microsoft 365? På dagens konkurrensutsatta marknad behöver företag verktyg som inte bara ökar produktiviteten utan också integreras sömlöst med befintliga system. Copilot sticker ut eftersom det sömlöst integreras med Microsoft 365-sviten som så många företag redan förlitar sig på. Faktorn av att redan kunna verktygen man integrerar i, innebär att medarbetarna snabbare kan börja nyttja Copilot utan omfattande utbildning eller justeringar av sina nuvarande arbetsflöden.

Skydda känslig data från obehörig åtkomst

Men med stort värde kommer stort ansvar. I dagens digitala tidsålder, när data är mer värdefullt än någonsin, är det oerhört viktigt att skydda känslig information från obehörig åtkomst, intrång och andra säkerhetshot. I takt med att organisationer i allt högre grad förlitar sig på AI-drivna verktyg som Microsoft Copilot blir det ännu viktigare att säkerställa robusta datasäkerhetsrutiner. Att integrera AI i affärsprocesser medför nya utmaningar och överväganden för framförallt datasäkerhet som man helt enkelt inte kan strunta i.

Med tanke på att Copilot har åtkomst till och använder organisationens data – och eventuellt data från Internet – är det viktigt att definiera vilka data Copilot kan komma åt, både ur ett efterlevnads- och juridiskt perspektiv.

Hur kan organisationer säkerställa ett säkert införande av Copilot?

  • Medvetenhet om datats känslighet: Förstå och klassificera dina data baserat på känslighetsnivåer. Att veta vilka data som är kritiska och kräver högre skydd hjälper dig att ställa in lämpliga åtkomstbehörigheter för Copilot.
  • Åtkomstkontroller: Implementera strikta åtkomstkontrollåtgärder för att säkerställa att endast behöriga användare har åtkomst till känsliga data. Copilot fungerar i användarkontexten, beroende på de behörigheter som beviljas slutanvändaren.
  • Efterlevnad och legala krav: Genomför riskanalyser ur såväl affärs- som legala perspektiv. Dokumentera analyserna för att skapa en solid grund att stå på när ni sedan fattar beslut om hur Copilot ska användas i er organisation.
  • Datats plats: Säkerställ att du har koll på var dina data lagras och att de efterlever alla krav på datalagring som gäller för just din bransch och plats.

6 praktiskta steg för att komma igång

Från det att Microsoft gick live med Copilot på allmän tillgänglighet för företagskunder har vi på Atea hjälpt våra kunder att få väldefinierad styrning för sina organisationsdata innan de distribuerar Copilot. Baserat på vår erfarenhet är här våra sex praktiska steg för att komma igång:

Genomför en gedigen datainventering: Identifiera och klassificera alla era informationstillgångarSkapa tydliga policyer: Skapa tydliga policyer för hur data får användas och klara guidelines för hur Copilot får användas och hur det får använda dessa dataUtbilda ditt team: Tillgängliggör utbildning kring informationssäkerhet och best practices för att ha en etiskt korrekt användning av AI.Inför accesstyrning: Använd rollbaserad åtkomstkontroll för att styra åtkomst till data med olika känslighetsgradRegelbundna genomlysningar: Genomför regelbundna säkerhetsrevisioner och riskbedömningar.Ta in en expert i ditt lag: Genom att ha Atea som din partner får du tillgång till guidning från experter och skräddarsydda lösningar som säkerhetställer en säker och effektiv implementation av Copilot.

Det är viktigt att förstå Copilots kraft och förbereda sig innan införandet och inte minst bestämma vilka data den ska få tillgång till. Även om det kan verka överväldigande att ta itu med utmaningarna med dataöversikt, behörigheter och AI-användning på en gång, kan Copilot erbjuda de flesta användare en helt ny upplevelse som förenklar arbetsdagen.

Så kan vi hjälpa dig med Copilot för Microsoft 365

På Atea har vi ett nära samarbete med Microsoft för att erbjuda välpaketerade workshops som hjälper dig att kartlägga nästa möjliga steg i din dataskyddsresa. Våra workshops ger inte bara en teknisk inventering av dina olika sorters information, utan undersöker också hur dina data används, nås och skyddas. Vi tar med oss vår djupa kunskap om det regulatoriska landskapet, vår erfarenhet av Copilot-införanden och vårt kontinuerliga driv för att maximera dina investeringar.

“Gör dig redo för Copilot för Microsoft 365 med Atea” är vår tjänst som hjälper dig att effektivt förbereda dig för integrationen av Copilot. Den är uppdelad i tre workshops:

  • Business Value Workshop: lär dig mer om vad Copilot kan tillföra och vilka förmågor den besitter
  • Utbilda & besluta: våra experter hjälper er få en överblick över vad Copilot kan göra och att sätta en plan för hur din organisation kan bli redo för Copilot.
  • Genomsökning & mappning: våra experter ger dig förutsättningar för att kunna jobba med just era mål, system, datakällor och accesstyrningsplaner. Därifrån skapar ni gemensamt strukturen och planen för hur de tekniska delarna ska byggas för att ni ska känna er trygga att införa Copilot.

Välj en av tre spår för att gå vidare, baserat på din kunskapsnivå och kapacitet:

  • Rådgivande: få en detaljerad inblick i möjligheterna och utmaningarna i er infrastruktur idag kopplat till Copilot.
  • Planera och införa: vi hjälper er implementera de olika findings som workshopen levererat. Tillsammans sätter vi funktionaliteten för data governance, identitetshantering, gallring och åtkomstkontroll.
  • Planera, implementera och hantera: dra full nytta av de avancerade funktionerna i din Microsoft 365 E5-prenumeration och hur dessa kopplar ihop med Copilot.

Är du redo att dra igång? Kontakta oss för att boka in en workshop och ta de första stegen mot en säker och framtid byggd med AI!

Kontakta någon av oss om du vill veta mer

Richard Hagerwald, Lead Architect

E-post: richard.hagerwald@atea.se 

Olof Eilertsson, It-rättsjurist

E-post: olof.eilertsson@atea.se 

Carl-Johan Ekelund, Security team lead

E-post: carl-johan.ekelund@atea.se 

Kvinna sitter vid dator i onlinemöte

Copilot för Microsoft 365

Utforska hur Copilot för Microsoft 365 omdefinierar arbete och kreativitet. Upptäck kraften i de nya funktionerna i M365:s applikationer, såsom mötessammanfattningar i Teams och generering av affärsförslag i Word. Våra tre spår ger dig en säker, riskmedveten och verksamhetsförankrad väg till Copilot för Microsoft 365. Vi börjar där ni befinner er.

Copilot för Microsoft 365