Hoppa till huvudinnehåll
Var ska jag börja? Vad är ens Al? Hur kan just min verksamhet nyttja kraften i Microsoft 365 Copilot? Hur ser jag till att min verksamhet inte delar konfidentiell information? Våra tre spår ger dig en säker, riskmedveten och verksamhetsförankrad väg till Microsoft 365 Copilot. Vi börjar där ni befinner er.

Bli startklar för Microsoft 365 Copilot

Utforska kraften i Microsoft 365 Copilot genom gemensam inspiration och idégenerering med verksamheten eller ledningsgruppen. Få insikter om datakällor, verktyg, möjligheter till automation och processer. Avsluta dagen med råd för nästa steg. Dagen kan även anpassas till ett generellt Al-fokus.

skrivblock i konferesnrum

tre personer sitter vid en dator

Riskmedveten tillämpning av AI

Kliv in i AI-eran på ett riskmedvetet sätt. Gör en intern behovsanalys, klassa och inventera din information och riskanalys, tillsammans med våra experter. Våra erbjudanden "Säker väg till.." bygger på 1S02700-serien och MSB:s metodstöd. Vi kan även stötta vid implementering, samt ge utbildning för ökad medvetenhet.
 

Upptäck kraften i M365

Utforska hur Microsoft 365 Copilot omdefinierar arbete och kreativitet. Upptäck kraften i de nya funktionerna i M365:s applikationer, såsom mötessammanfattningar i Teams och generering av affärsförslag i Word. Befria din kreativitet och lås upp nya nivåer av effektivitet. Välkommen till en arbetsvärld där vi minimerar repetitivt arbete och får tid för det vi inte har tid för.

kvinna sitter vid dator och funderar

Webinar on demand - Är ni startklara för Microsoft 365 Copilot

Få tillgång till ett insiktsfullt webinar där Ateas främsta experter ger dig insikter och inspiration om Microsoft 365 Copilot, informationssäkerhet och ökad produktivitet.

glad man sitter vid laptop

🚀 Om Microsoft 365 Copilot och dess fördelar.
🔒 Vikten av informationssäkerhet vid Copilot- och AI-implementering.
⏱️ Hur Copilot och AI kan öka produktiviteten och frigöra tid för värdeskapande arbete.

Webinar on demand: Är ni startklara för Microsoft 365 Copilot?

Hör gärna av dig till någon av oss

Oscar Gällström
Erbjudandeansvarig
Skicka e-post
Carl-Johan Ekelund
Carl-Johan Ekelund
Security Team Lead
Skicka e-post