2023-11-01

Microsoft 365 Copilot är här! Min nya AI-kollega

Jag är en flitig användare av generativ AI och brukar skoja om att ChatGPT är "min pojkvän på jobbet". ChatGPT förklarar it-förkortningar, inspirerar till blogginlägg (som detta) och löser krångliga Excel-formler. Nu, med Microsoft 365 Copilot, kan jag göra samma sak direkt i arbetsverktygen. Jag kan inte bärga mig!

Emilia Kaufeldt
Emilia Kaufeldt
Business Developer

"Ett helt nytt sätt att arbeta" är Microsofts slogan för M365 Copilot och jag håller med dem. Det är ett kraftfullt verktyg som integrerar AI direkt in i våra M365-verktyg. Med Copilot kan du generera innehåll och ställa frågor direkt i appar som Word, Excel, PowerPoint, Outlook och Teams. Efter att jag fick testa blev jag tagen av hur enkel Copilot var att använda och jag tänkte belysa 3 favoritfunktioner.

Mina topp 3 funktioner

Emilia Kaufeldt

"För mig är Copilot ett kraftfullt verktyg för att övervinna den inledande utmaningen. Det handlar inte alltid om att uppnå perfektion, utan snarare om att bryta igenom den initiala blockeringen." - Emilia Kaufeldt, Business Developer

1. Imponerande sammanfattningar från möten

Att få en kvalitativ sammanfattning från möten är ovärderligt. Men det slutar inte där! Du kan få sammanfattningar på vem som sa vad, om personerna var överens, samt förslag på to-do's efter mötet. Utmärkt både för interna och externa möten! Det sker faktiskt sker i realtid, även under mötet. 

Mina favoritprompts*

  • "Lista de viktigaste punkterna som diskuterats i mötet hittills."
  • "Nådde teamet konsensus om ett beslut och i så fall vad var det?"

2. Från Excel-hell till Excel-well

Förra året arbetade jag i ett projekt där jag skulle skapa Excel-dashboards. Det var ofta frustrerande och jag fastnade i Excel-hell. Om jag hade haft Copilot hade historien sett annorlunda ut. Med Copilot kan du enkelt be om trender du kanske inte hade upptäckt själv. Dessutom kan Copilot hjälpa dig att skapa grafer utifrån dina beskrivningar. En riktig räddare i nöden!

Mina favoritprompts*

  • "Identifiera trender, skapa grafer och bygg en dashboard som är lätt att förstå."
  • "Markera topp 10 värden i försäljningskolumnen i fet stil."

3. Copilot möjliggör en sömlös arbetsprocess!

En av de viktigaste egenskaperna som Copilot har är kopplingen mellan applikationerna. I PowerPoint kan du enkelt skapa en presentation baserad på ett Word-dokument. Du kan generera innehåll i ett Word-dokument och använda det som grund för att skapa en steg-för-steg-instruktion eller ett projektdirektiv i ett annat dokument. Dessutom kan du komma åt dina chattar och e-postmeddelanden, och med Copilots hjälp få värdefull information inför ett kundmöte baserat på tidigare kommunikation med kunden.

Mina favoritprompts*

  • "Skapa ett utkast av ett e-postmeddelande utifrån det länkade Word-dokumentet."
  • "Lägg till tre samtalspunkter i e-postmeddelandet utifrån Måndagsmötets mötesanteckningar. Gör tonen mer vänskaplig och inkludera emojis."

Jag behöver AI i mitt arbetsliv

Jag är en person som gillar att vara kreativ och skriva. Jag tycker det är kul att skapa imponerande PowerPoints och se till att det är perfekt formatering i Word. För mig är Copilot ett kraftfullt verktyg för att övervinna den inledande utmaningen. Det handlar inte alltid om att uppnå perfektion, utan snarare om att bryta igenom den initiala blockeringen. Genom att använda Copilot kan jag snabbt generera utkast och det ökar min motivation och ger mig mer tid för att vara produktiv och kreativ.

Lansering!

Lyssna in på sändningen nedan för att lära dig mer om hur Copilot faktiskt fungerar, hur du genomför en framgångsrik implementation och hur vi på Atea kan hjälpa till. Webinaret är på engelska.

Vem kan aktivera Copilot?

Ett företag som vill skaffa Copilot i första vågen, dvs. vid släppet 1 nov 2023, behöver uppfylla vissa krav. Ni behöver ha minst 500 E3- eller E5-licenser i er organisation.Företag som vill aktivera Copilot måste åta sig att köpa minst 300 licenser under ett år. Detta åtagande syftar till att skapa en långsiktig och meningsfull användning av Copilot. Microsoft kommer inkludera små och medelstora företag (SMB) i framtiden genom licenserna Business Premium eller Business Standard. Även om exakt tidpunkt för denna utvidgning ännu inte är fastställd, innebär det att fler organisationer kommer att kunna dra nytta av Copilot när det blir tillgängligt för en bredare kundbas.

* Vad är en prompt? En "prompt" är en instruktion som användaren skriver för att generera innehåll från generativ AI.