2023-06-13

Längtan är stor efter den ultimata kollegan – Copilot

Jag är knappast ensam om att längta efter att Copilot lanseras. Jag har höga förväntningar och är lite spänd över hur mitt arbetsliv kommer att förändras. Hur kan mitt arbetsliv underlättas? Kommer det att vara så fantastiskt som det faktiskt verkar? Det återstå att se. Men fram till dess tillåter jag mig själv att drömma. 

Matilda Göstasson
Concept Manager, Automation

Kommer ni ihåg det där gemet som dök upp i word? Som ställde frågor om vad vi höll på med eller försökte hjälpa oss med diverse saker? Detta är ju egentligen bara en enorm vidareutveckling av det. Gemet hette Clippy och blev utsedd till en av de sämsta uppfinningarna av Times Magazine. Copilot ser nog ut att bli det motsatta.

Copilot kan ha en enorm inverkan på din arbetsvardag och kan vara en ovärderlig resurs för att förändra och förbättra ditt arbetsliv.

Om bloggaren

Matilda Göstasson är erbjudandeansvarig för Automation på Atea.

Du kan följa henne här på Linkedin.

Fyra saker jag ser fram mot att förändra i min arbetsvardag: 

  1.  Som min egna assistent: Copilot kommer bli min bästa vän när det gäller att öka min effektivitet och produktivitet. Genom att ha en intelligent assistent vid min sida kan jag snabbt få tillgång till relevant information och hitta lösningar på problem. Jag kommer också använda copiloten för att organisera min tid, schemalägga möten och påminna mig om viktiga uppgifter, idag ligger de i en planner med automatiska påminnelser, men med copiloten kommer det bli ännu enklare.
  2. Hjälpa mig med att bli mer kreativ: Copilot kan fungera som en kreativ inspirationskälla. Genom att samarbeta med copiloten kommer jag få förslag på nya idéer, koncept och tillvägagångssätt. Copilot kan även hjälpa till att generera och utveckla text, vilket kan vara till stor hjälp vid skapandet av rapporter, presentationer och marknadsföringsmaterial, som ChatGPT gör idag. Utöver det kommer jag definitivt be den om feedback på mitt jobb, så jag är förberedd inför leveranser och presentationer. 
  3. Som min egna mentor och utbildningscoach: Copilot kommer vara en fantastisk lärare och mentor. Jag planerar att ställa frågor, be om förklaringar och lära mig nya ämnen och kunskaper. Copilot kommer hjälpa att förstå komplexa koncept, ge mig exempel och till och med hjälpa mig att öva och förbättra mina kunskaper. Med detta hoppas jag att det blir enklare att fortsätta mitt livslånga lärande. 
  4. Avlasta mig i arbetsuppgifter och påminna mig om att ta paus: Vi alla har arbetsuppgifter som är tråkiga att utföra, speciellt om det är repetitiva och görs på samma sätt varje gång. Copilot har då möjlighet att hjälpa mig att automatisera och avlasta mig från dessa arbetsbördor. Då kan jag fokusera på det jag tycker är kul och meningsfullt med jobbet. Copilot kommer även ge mig påminnelser om att ta pauser, schemalägga och se till att jag utför meditation regelbundet och uppmuntra en balans mellan mitt arbete och privatliv. 

Hur skulle du vilja jobba med din egna AI-assistent? Vad lägger du mest fokus på idag som tar tid och skapar frustation? Det kanske är där du ska börja.

Copilot har inte lanserats än, men det går att automatisera med hjälp av andra verktyg. Ta gärna kontakt så kan vi ta ett snack om hur ni kan öka produktivitet och skapa mer värde i er organisation.