2023-06-07

Därför måste den harmlösa AI:n in i strategiarbetet

Specialistspaning | Är AI farligt eller ofarligt att använda i verksamheten? Hur går det med it-säkerheten och integriteten när ni AI etablerar sig i era it-system? Så här ligger det till: Viss AI behöver hanteras med stor varsamhet, medan annan AI är helt harmlös – och den sistnämnda är inte bara harmlös, utan även helt nödvändig för er utveckling. Det måste in i organisationers strategier att det är grönt ljus för den, och att det är gult ljus för annan värdeskapande AI. Det menar Matilda Göstasson, erbjudandeansvarig för Intelligent Automation på Atea i den här spaningen.

Spaningen i ett nötskal

Elon Musk, svenske MIT-professorn Max Tegmark och många andra uppmanade tidigare i år att ”AI-experimenten måste pausa i sex månader” för att vi människor inte ska tappa kontrollen över AI:n exponentiella framfart. Betyder det att vi alla ska dra i handbromsen? Inte alls. Uppropet handlar om den teknikutveckling som sker i AI-labb i den absoluta framkanten globalt, inte om de AI-supportade lösningar som finns på marknaden idag. Den mesta AI:n – alltifrån spamfiltret i mejlen till den automatiska klassificeringen av ärenden som många verksamheter använder sig av idag – är ofarlig. Samma sak gäller de low-code / no-code plattformar som finns idag. Dessa typer av AI är en förutsättning för att fortsätta utveckla sin verksamhet.

Den harmlösa AI:n är idag ofta en förutsättning för att effektivt kunna sänka kostnader, öka intäkter och ge snabbare och bättre service. Ni behöver få in detta i er strategi som ger grönt ljus, och kanske även en blåslampa, till att effektivisera med harmlös AI. Det innebär inte att annan AI ska få rött ljus, snarare en blinkande gul signal. Ni kan korsa gatan och fortsätta framåt på digitaliseringsresan, men det krävs mer uppmärksamhet.

Vad ni kommer att upptäcka:

Om spanaren

Matilda Göstasson är erbjudandeansvarig för Automation på Atea.

Du kan följa henne här på Linkedin.

När det gäller den harmlösa AI:n är det grönt ljus. Det är bara att köra. Den är en fantastisk hjälp, vilket många verksamheter har börjat att upptäcka. Inte minst är den en dröm inom administration. Ett av hundratals exempel: AI:n kan elegant identifiera bankgiro-nummer, OCR-nummer och belopp på fakturor av alla sorter så att tid frigörs på ekonomiavdelningen. Ett annat: Inom marknad och försäljning kan AI exempelvis analysera fram vilka individer eller företag som kan vara redo att använda era tjänster de kommande sex månaderna. Det är i princip bara fantasin som sätter gränserna. Där det finns flöden med stora volymer eller mycket data, där kan "grönt ljus-AI:n" göra mycket. Med AI i er strategi så förstår hela organisationen att er utveckling mår bra av att ni AI-gasar i stället för att bromsa.

Investeringen kan ofta räknas hem på något år eller två, ofta snabbare än så. "Gult ljus-AI:n" då? Även den kan bli enormt värdeskapande. Men man måste veta vad man gör. Till exempel kan den digitala assistenten ha fördomar och börja uttrycka sig på ett sätt som skadar ert varumärke, och data behöver hanteras i enlighet med GDPR och andra lagar och regler. Med rätt riskanalyser, medvetenhet hos era medarbetare och adekvat träning av AI:n kan ni ha mycket att vinna där också.

Pådrivande faktorer:
  1. AI tar sig in i strategier överallt just nu. När tekniken nu kan utföra allt mer komplexa uppgifter, blir den en viktig del av verksamhetsutvecklingen. Då behövs en klar och tydlig strategi, så att alla medarbetare förstår hur de ska förhålla sig till tekniken. Tydlighet krävs för att verksamheten ska kunna ta viktiga steg framåt i digitaliseringen.
  2. Ökande medvetenhet kring AI. Fler får upp ögonen för både uppsidor och faror med tekniken. Det leder till diskussioner om etisk AI, att försäkra sig om att man använder tekniken på ett sätt som inte diskriminerar eller skadar individer, och att system inte börjar läcka information till obehöriga. Vägen framåt är inte att ”vänta och se”, utan snarare att tydligt kommunicera riktlinjer för utvecklingen och att ta hjälp av expertis när så krävs för att hantera både risker och möjligheter.
  3. De tuffa målen. Många verksamheter har pressen att uppfylla både tuffa hållbarhetsmål och hantera stora budgetutmaningar – vilket blir i princip omöjligt utan hjälp av en lång rad AI-lösningar som kan spara pengar och skapa ökade mervärden på digital väg.

Värt att reflektera över:

Vilka är de tio tråkigaste, manuellt utförda arbetsuppgifterna som utförs på varje avdelning i verksamheten idag? Tänk om ni skulle införa ett projekt som fångar upp alla dem och tittar på vilka av dessa som kan lösas helt eller delvis med hjälp av AI?Finns ”grönt ljus-AI” i era befintliga plattformar? Så som no code/low code plattformar?Om du tillhör ledningsgruppen, hur ska du göra det tydligt för organisationen att ni kan tuta och köra med mycket av den AI-teknik som finns idag?Hur mycket av pensionsavgångarna de kommande åren kan ersättas med AI?Hur ser er nuvarande kompetens ut kring AI?

Mer om AI

Artificiell intelligens (AI) är en stark möjliggörare för att driva omvandlingen mot ett hållbart samhälle med människa och miljö i fokus.

Läs mer om Artificiell intelligens