2023-03-13

Källkritik en viktig del i det livslånga lärandet

Källkritik är en av de viktigaste färdigheterna som eleverna lär sig under sin skolgång. Med all information som finns tillgänglig på internet samt med AI på allas läppar - är det viktigare än någonsin att eleverna lär sig att tänka kritiskt om de källor de använder för att söka information.

Patrik Glad, verksamhetsutvecklare, skola
Patrik Glad
Verksamhetsutvecklare

Källkritik är en färdighet som är lika viktig i dagens digitala tidsålder som den var när jag gick i skolan för många år sedan. När jag tänker på källkritik i skolan, tänker jag på tre viktiga faktorer: källornas trovärdighet, syfte och perspektiv.

  • Trovärdighet handlar om att bedöma om källan är pålitlig eller inte. Detta kan inkludera att kolla om författaren är en expert inom ämnet, om källan är uppdaterad och om det finns några andra bekräftade källor som stödjer källan.
  • Syfte handlar om att fundera på varför källan skapades. Är det för att informera, övertyga, sälja något eller något annat syfte? Genom att förstå syftet kan man bedöma om informationen är opartisk eller inte.
  • Perspektiv handlar om att förstå vem som har skapat källan och vilken vinkel de har på ämnet. Är källan skapad av en politisk grupp, ett företag eller en individ? Genom att förstå detta kan eleverna avgöra om källan är partisk eller inte.

Det är viktigt att lära eleverna att bedöma dessa faktorer när de söker information. De ska lära sig att inte ta all information på internet som sanning utan att vara kritiska och ifrågasätta källans trovärdighet, syfte och perspektiv. Detta kan hjälpa eleverna att undvika att falla offer för desinformation eller propaganda.

Öva praktiskt på källkritik med Greenscreen

Att använda greenscreen i samband med källkritik kan ha flera fördelar för eleverna, bland annat är det enkelt sätt att få igång diskussioner om vad som sant och inte sant där det gäller bilder och filmer som ligger ute på internet. De får direkt en förståelse för hur lätt det är att manipulera bilder och filmer.

Att använda greenscreen-teknik kan också ge eleverna möjlighet att öva på källkritik på ett praktiskt och engagerande sätt. Genom att skapa egna presentationer kan eleverna lära sig att bedöma källors trovärdighet och använda olika källor på ett ansvarsfullt sätt.

”ChatGPT blir ett verktyg för att få hjälp med att hitta källor, verifiera information och diskutera olika perspektiv på ett ämne.”

Så kan ChatGPT hjälpa elever med källkritik

Den AI-drivna ChatGPT är utformad för att hjälpa användare med en rad olika ämnen och frågor. Diskussionerna om ChatGPT som ett verktyg för fusk är många och vissa menar att det bör förbjudas i skolan. Men hur kan vi dra nytta av tekniken? Vi kan exempelvis använda ChatGPT i arbetet med att utveckla elevernas källkritiska förmåga. Då blir det ett verktyg för att få hjälp med att hitta källor, verifiera information och diskutera olika perspektiv på ett ämne.

När eleverna har hittat en källa eller information som de vill verifiera, kan de använda ChatGPT för att söka efter bekräftelse eller ytterligare information. Genom att ställa frågor till ChatGPT kan eleverna få hjälp med att bedöma källans trovärdighet och relevans. Det krävs också ett källkritiskt förhållningssätt till den info som vi får. För att diskutera olika perspektiv på ett ämne kan även där ChatGPT vara ett verktyg. Genom att ställa frågor till ChatGPT kan eleverna få olika synpunkter och perspektiv som kan hjälpa dem att utveckla sin egen åsikt och förstå hur olika faktorer påverkar hur information presenteras.

Källkritik är som sagt en viktig färdighet som inte bara hjälper eleverna i deras skolarbete, utan också i deras dagliga liv. Genom att lära eleverna att tänka kritiskt om informationen de konsumerar, hjälper vi dem att bli mer självständiga, ansvarsfulla och välgrundade medborgare. Oavsett om det är i böcker, digitala artiklar, på nyhetssajter eller i AI-verktyg.

Så kan du pratiskt arbeta med eleverna

För att hjälpa eleverna att utveckla sin förmåga att bedöma källor och använda källkritik finns det flera olika strategier och verktyg som man kan använda.

Här är några förslag:

Öva på att bedöma källor: Ge eleverna olika källor och be dem att bedöma källans trovärdighet, syfte och perspektiv. Detta kan göras genom att ge eleverna olika artiklar, videos eller andra medier och sedan be dem att svara på frågor som: Vem är författaren? Vad är syftet med källan? Vilket perspektiv presenteras?Jämföra källor: Ge eleverna olika källor om samma ämne och be dem att jämföra och kontrastera dem. Detta kan hjälpa eleverna att se hur olika källor kan presentera samma ämne på olika sätt, och att lära sig att vara kritiska mot informationen de hittar.Diskutera källkritik: Ha en diskussion med eleverna om källkritik och varför det är viktigt. Låt eleverna ställa frågor och dela sina egna erfarenheter av att använda källor. Diskussionen kan också inkludera exempel på desinformation och propaganda som har spridits genom källor på internet.Använd digitala verktyg: Det finns många digitala verktyg som kan hjälpa eleverna att utveckla sin källkritiska förmåga. Ett exempel är "Checkology" som är en digital plattform som erbjuder en interaktiv kurs om nyheter och medierna. Andra verktyg inkluderar "Factitious" som är en spelbaserad app där eleverna måste avgöra om nyhetsartiklar är verkliga eller falska.Skapa egna källor: Be eleverna att skapa sina egna källor, till exempel en nyhetsartikel eller en video om ett ämne. Genom att skapa egna källor kan eleverna lära sig hur man skapar trovärdig och pålitlig information.