2024-03-06

Analog AI: Ett praktiskt utforskande av AI-världen

Atea och AI Sweden har tagit fram en praktisk AI-utbildning för att öka kompetensen inom AI och överbrygga klyftan mellan prat och handling. I ett spännande samarbete med Upplands-Bros skolor genomförs utbildningen med utvecklingspedagoger från kommunen. Vid det andra utbildningstillfället steg vi in i världen av Analog AI.

Emma Rosén, verksamhetsutvecklare, skola
Emma Rosén
Verksamhetsutvecklare

Analog AI är ett koncept där deltagarna får utforska artificiell intelligens (AI) på ett handgripligt sätt. I stället för att begränsa oss till den digitala världen, tog vi delar av AI-fältet och omsatte dem i praktiska, analoga övningar. Målet? Att öka förståelsen för vad olika delar inom AI är. Exempelvis vad data och maskininlärning egentligen innebär. Men också att visa ett annat sätt att närma sig AI på.

Vad är data?

Data är den grundläggande byggstenen för allt inom AI. Det är information i en sådan form att den kan bearbetas med automatiska eller manuella metoder. I våra analoga AI-övningar fick deltagarna göra datainsamlingar och datavisualiseringar. Vi lärde oss att data är mer än bara siffror och grafer, det är råmaterial för insikter och beslut.

Vad är maskininlärning?

Maskininlärning är hjärtat av AI. Det handlar om att träna datorer att lära sig från data och göra förutsägelser eller fatta beslut. I vår analoga värld lärde vi oss att maskininlärning inte är magi, det är en process som kräver tålamod och finjustering.

”När vi fick arbeta med olika analoga AI-övningar ökade kunskaperna kring dataförståelsen. Genom att testa hands-on aktiviteter fick vi både en inblick i datainsamling och sortering samt en ökad förståelse för AI:s underliggande principer.”

— Mari Palm och Joachim Thornström, verksamhetsutvecklare på Digitaliserings- och it-enheten i Upplands-Bro kommun

Kan man leka sig till kunskap?

De praktiska övningarna som vi gjorde går ju självklart att använda med elever i såväl skolans yngre åldrar som i de äldre, men flera av deltagarna i Upplands-Bro lyfte också att det här var ett bra sätt att prata om AI med sina kollegor. Under utforskandet i rummet var det många skratt och i reflektionen efteråt pratade vi om att det är viktigt att skapa situationer där vi lär genom lek. AI blir då inte något mystiskt som bara några få förstår.

Utforska AI tillsammans

Vårt andra utbildningstillfälle i Upplands-Bro blev en ögonöppnare. Genom Analog AI fick vi inte bara teoretisk kunskap, utan också praktiska verktyg för att förstå den komplexa världen av artificiell intelligens. Vi klev bortom det digitala och tog steg in i den analoga sfären, där pappersark och enkla modeller blev våra guider. Och viktigast av allt: vi insåg att AI inte är en svart låda, utan något vi kan utforska och förstå tillsammans. Det är något som utvecklingsgruppen i Upplands-Bro har förstått, att utforska tillsammans och dra nytta av varandras erfarenheter och kunskap. I flera av samtalen under eftermiddagen lyftes vikten av att bygga erfarenhet tillsammans, men också hur viktigt det blir med vägledning i AI.

Emma Rosén, verksamhetsutvecklare, skola
Kontakta mig om du är intresserad av en AI-utbildning för din verksamhet
Emma Rosén, Verksamhetsutvecklare
Skicka e-post
Atea är med er på hela AI-resan ✅

Samtidigt som möjligheterna med AI är enorma så kan stegen från nybörjare till värdeskapande AI, upplevas som utmanande. Atea finns där för er på hela AI-resan, från AI-inspiration och rådgivning till frågor runt etik och informationssäkerhet till utveckling av AI-applikationer.

Läs mer om artificiell intelligens (AI)