2024-01-24

Rapporten "Svenska folket och AI" - Johan Ripgården delar sin expertis

Mycket spännande attityder till AI framkommer i rapporten "Svenskarna och AI 2023", en unik rapport där vi kan jämföra siffror så tidigt som från 2018.

video

I denna film delar Johan Ripgården, Concept Manager för analytics på Atea, med sig av sin syn på de attityder som framkommer i rapporten. Hans expertis och insikter tillför en värdefull dimension till förståelsen av hur den svenska befolkningen förhåller sig till artificiell intelligens.

✔️ Kunskap om AI
✔️ Användandet av AI
✔️ Den främsta oron med AI
✔️ Vägen framåt

Ladda ner rapporten här nedan 👇

Läs mer information om artificiell intelligens (AI)