2024-06-04

Hur kan AI stötta studie- och yrkesvägledning?

Atea höll under våren en workshop i Västerås för studie- och yrkesvägledare, med fokus på hur AI kan vara ett stöd i studie- och yrkesvägledning (SYV). Workshopen innehöll en introduktion till AI och dess användningsområden inom både analytisk och kognitiv, generativ AI. Deltagarna diskuterade hur AI och språkmodeller kan användas både i dagens studie- och yrkesvägledning samt hur det skulle kunna användas framåt. Med vid workshopen var också AI-verktyget Kim, en digital SYV-assistent, och deltagarna diskuterade möjliga användningsområden för en digital assistent.

Emma Rosén, verksamhetsutvecklare, skola
Emma Rosén
Verksamhetsutvecklare
Lisa Kilestad
Specialistsäljare

För många som arbetar med andra saker än skola i allmänhet och studie- och yrkesvägledning i synnerhet, handlar nog studie- och yrkesvägledningsuppdraget mest om att hjälpa grundskoleelever inför valet till gymnasiet och gymnasieelever inför vidare studier. Dock innehåller uppdraget så mycket mer, och något som blev uppenbart i samtalen under förmiddagen var att analytisk AI, med exempelvis prognoser, skulle göra stor nytta i studie- och yrkesvägledarnas vardag. 

”AI kan förbättra den personliga vägledningen”

Peter Norstedt arbetar som utvecklare av studie- och yrkesvägledning i Västerås stad. Han stötte på Kim (den digitala SYV-assistenten) på en IT-mässa och ville att studie- och yrkesvägledarna i kommunen skulle få möjlighet att testa Kim, men också diskutera andra aspekter av AI:s inverkan inom studie- och yrkesvägledning.

Några av Peters reflektioner efter workshoppen är att han ser flera möjligheter med AI, såsom att effektivisera arbetet genom automatisering av administrativa uppgifter och snabbare informationsbearbetning, vilket redan tillämpas i praohanteringen i Västerås stad. Han framhåller även att AI kan förbättra personlig vägledning genom att analysera individuella data och förutsäga arbetsmarknadstrender, vilket gör det möjligt att erbjuda mer skräddarsydd och framtidsanpassad studie- och yrkesvägledning. Dessutom menar Peter att AI kan öka tillgängligheten och skalbarheten av vägledningstjänster genom 24/7 tillgång till AI-drivna chatbots och virtuell assistans, vilket gör tjänsterna tillgängliga för fler, inklusive de i avlägsna områden i kommunen.

”AI saknar empati och mänsklig touch”

Några utmaningar han lyfter är etiska frågor och integritetsproblem som kräver strikta GDPR-åtgärder. Han påpekar exempelvis att AI saknar den empati och mänskliga touch som är avgörande i känsliga samtal, samt att eventuella utvecklings- och underhållskostnader kan vara hinder. Studie- och yrkesvägledare behöver även utbildning och stöd för att effektivt kunna använda AI-verktyg. Detta kräver investeringar i kompetensutveckling och fortbildning.

”Jag tror att skolor som kommer ligga i framkant inom den närmaste framtiden är de skolor där AI är en inkluderad del av vardagen.”

— Ted Radsten, Studie- och yrkesvägledare

Ted Radsten är studie- och yrkesvägledare på Tillbergaskolan i Västerås. Efter att ha deltagit i workshopen säger han: "Wow, vad kul att AI rör sig in på SYV-arenan!". Som det uttjatade citatet säger, "It's not AI that is going to take your job, but someone who knows how to use AI might," behöver ju samtliga yrkesroller, inklusive SYV, beakta AI:s "inträde" på den allmänna arbetsmarknaden som en möjlighet som vi behöver jobba med. Jag tror att skolor som kommer ligga i framkant inom den närmaste framtiden är de skolor där AI är en inkluderad del av vardagen, både i det pedagogiska arbetet och i det stödjande arbetet. Exakt hur är svårt att säga, då resan egentligen bara börjat!

”AI kommer förändra arbetsmarknaden”

Han lyfter att det är självklart att AI kommer att förändra stora delar av arbetsmarknaden och då även studie- och yrkesvägledare (SYV). Han funderar vidare kring att AI kan effektivt besvara konkreta frågor om program, meritvärden och skolor, vilket idag kräver sökningar på olika webbplatser. Däremot kommer AI ha svårt att ersätta den relationsskapande och motiverande delen av studie- och yrkesvägledares arbete, som kräver empati och en djup förståelse för individers känslor och framtidsplaner.

”En målgrupp som är i behov av råd och stöd är vårdnadshavare, och för dessa skulle en chattbot kunna göra stor nytta.”

— Maria Mughumyan, Studie- och yrkesvägledare

”AI ger svar direkt”

Maria Mughumyan är studie- och yrkesvägledare i Västerås. Hon ser AI som ett hjälpmedel som kan ge snabb tillgång till information och spara tid, men påpekar att AI saknar förmågan att skapa relationer med elever. Hon betonar vikten av att vara öppen för förändringar i samhället och att chattbotars breda information ibland kan vara för generell för vissa individer. En målgrupp som är i behov av råd och stöd är vårdnadshavare, och för dessa skulle en chattbot kunna göra stor nytta. I stället för att söka information på en massa olika hemsidor kan de fråga chattboten och få svar direkt.

ai-syv-kim
SYV-assistenten Kim.

Potential att förbättra arbetet

Sammanfattningsvis visar workshopen i Västerås att AI har potential att både effektivisera och förbättra studie- och yrkesvägledarnas arbete. Med AI-verktyg som den digitala SYV-assistenten Kim kan vägledare spara tid på administrativa uppgifter och ge snabbare, mer precis information. Analytisk AI kan dessutom erbjuda prognoser som hjälper vägledare att förutse arbetsmarknadstrender och ge mer skräddarsydda studie- och yrkesvägledning till eleverna. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att AI inte kan ersätta den mänskliga kontakten och empatin som är kärnan i relationsskapande och motiverande samtal. Genom att kombinera AI:s styrkor, som snabba informationsbearbetningar och arbetsmarknadsprognoser, med studie- och yrkesvägledarnas personliga insikter kan vi skapa en framtid där vägledningstjänster blir mer tillgängliga och anpassade till individens behov. Det är en spännande tid att vara en del av denna utveckling, och vi ser fram emot att följa hur AI kommer att forma framtidens studie- och yrkesvägledning.