Tillbaka till Digitalisering i skolan
it i skolan Digitalisering i skolan

Digitala nationella prov

Tusentals skolor och hundratusentals elever berörs av de nationella provens digitalisering. Alla skolor behöver ha nödvändig teknik och digital kompetens för att kunna genomföra proven digitalt.

Skolverkets uppdrag

2017 gav regeringen ett uppdrag till Skolverket att utveckla och tillhandahålla digitaliserade nationella prov och bedömningsstöd i grund- och gymnasieskolan. Införandet av dessa prov kommer att ske successivt. Provtjänsten kommer att tas i bruk 2022 och de första digitala nationella proven kommer att genomföras under 2023. Just nu ingår 100 skolor i en försöksverksamhet med syfte att undanröja de huvudsakliga hinder som skulle kunna finnas. Digitaliseringen ställer stora krav på till exempel infrastruktur såsom digitala enheter, register och nätverk men också på en tillräcklig digital kompetens.

Här får du information från Skolverket om digitalisering av de Nationella proven så som införande, tidsplan och presentationsmaterial att använda i din organisation.

Tekniska förutsättningar för digitala nationella prov

Tekniska förutsättningar för genomförande
  • Surfplattor ska ha en skärmstorlek på minst 9,6 tum. 
  • Datorerna och surfplattorna ska ha en skärmupplösning på minst 1366 x 768. 
  • Hörlurar ska finnas för att kunna användas i prov som innehåller ljudmaterial. 
  • Externa tangentbord ska användas av elever som använder surfplattor. 
  • Det kan vara en fördel att ha en datormus kopplad till datorerna eller surfplattorna.
  • Precis som vid dagens nationella prov får inte mobiltelefoner användas.

SKR kräver ersättning

Staten bör ersätta kommuner och privata aktörer för deras kostnader i samband med införandet av digitala nationella prov. Enligt SKR kommer annars investeringarna äta upp andra viktiga satsningar i skolan.

 

 

Londonvloggen om digitala nationella prov

Skolverket om digitala prov

2022 ska de nationella proven vara digitala, vilket kommer att ge mer rättvisa resultat och på sikt minska lärarnas arbetsinsats. Men tiden är knapp och för att lyckas krävs ett tätt samarbete med landets 6 000 skolor. Det menar Mattias Larsson, CIO på Skolverket.

 

Stefan Weber och Robert Malmgren om digitala nationella prov

Datorn rättar proven

De digitaliserade nationella proven ska så långt som möjligt rättas automatiskt av datorsystemet. På så sätt hoppas Skolverket och regeringen att lärarnas administrativa arbetsbelastning minskar.

 

Skolverket om digitala nationella prov

Har du en fråga?

Du kan läsa mer om Digitala nationella prov på nedan länkar, eller kontakta oss med kring dina funderingar.

?
?

Tillbaka till Digitalisering i skolan
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer