Hoppa till huvudinnehåll
När digitala nationella prov nu införs krävs en bred specialistkunskap och expertkompetens inom vitt skilda områden. Med hjälp av vår expertis stöttar vi er skolverksamhet i arbetet framåt med hjälp av exempelvis kartläggning, nulägesanalys, tekniska förutsättningar och digital kompetens.

Startklar digitala nationella prov

I dag är det få som har samsyn kring utmaningen och en plan för vad som måste göras för att vara redo för att genomföra nationella prov digitalt. Du som huvudman kan vara god förberededd nu för att underlätta arbetet när digitala nationella prov snart är här.

Ateas workshop Startklar digitala nationella prov (DNP) hjälper er att skapa samsyn och etablera en plan för hur ni ska bli redo för genomförandet av digitalisering av nationella prov.

digitala nationella prov tjejer

Förutsättningar för digitala prov

Digitala enheter

Datorer eller surfplattor som kan användas för att genomföra digitala nationella prov bör testas och uppdateras regelbundet med god framförhållning på samma sätt som övriga tekniska systemkrav.

  • Surfplattor ska ha en skärmstorlek på minst 9,6 tum.
  • Datorerna och surfplattorna ska ha en skärmupplösning på minst 1366 x 768.
  • Hörlurar ska finnas för att kunna användas i prov som innehåller ljudmaterial.
  • Externa tangentbord ska användas av elever som använder surfplattor.
  • Det kan vara en fördel att ha en datormus kopplad till datorerna eller surfplattorna.
  • Precis som vid dagens nationella prov får inte mobiltelefoner användas.

 

Atea tillhandahåller flertalet olika lösningar för att hantera digitala enheter så att de är uppdaterade och säkrade. Ta gärna kontakt med oss så diskuterar vi en lösning som passar just din miljö.

Bredbandsuppkoppling och lokalt nätverk

Skolorna behöver ha en stabil internetuppkoppling som är dimensionerad för att alla elever i en årskurs eller gymnasiekurs samtidigt ska kunna göra proven, som bland annat innehåller ljud- och filmmaterial och som kommer att belasta nätverket.

För att kunna genomföra digitala nationella prov behöver alla skolor ha ett lokalt nätverk. Ett lokalt nätverk möjliggör för flera att samtidigt koppla upp sig till internet, vilket behövs för att kunna nå provtjänsten. Det lokala nätverket kan bestå av trådlöst nätverk och/eller nätverk via nätverkskabel.

Atea tillhandahåller tjänster för att mäta och utvärdera kvalitet och belastning för både Internetuppkoppling och lokalt nätverk. Ta kontakt med oss så diskuterar vi gärna en lösning som passar just din verksamhet.

Digitalt användarregister och registervård

Det behöver finnas ett digitalt användarregister med exempelvis namn och e-postadresser. Fler variabler kommer att tillkomma. Förutsättningarna för skolorna ser olika ut, registret kan till exempel finnas hos skolhuvudmannen eller hos skolan. Registren behöver löpande uppdateras i enlighet med förändringar av användarinformation för att inloggningshantering till provtjänsten ska få aktuella data.

Atea har specialister på användarregister och registervård med många års erfarenhet av att analysera och föreslå samt implementera lösningar för digitala användarregister. Ta gärna kontakt med oss så diskuterar vi gärna en lösning som passar just din verksamhet.

Inloggning och identitet

Vid inloggning behöver informationen i skolornas digitala användarregister stämma överens med informationen som provtjänsten behöver vid inloggning. Denna överföring av användardata görs i ett Identity provider-system (IdP). Detta behöver finnas på plats på skolhuvudmannanivå eller skolnivå.

För att möjliggöra en säker inloggning till provtjänsten behöver alla deltagande skolor vara anslutna till en identitetsfederation. En identitetsfederation är en teknisk lösning som säkerställer att personen som loggar in till provtjänsten kommer från en betrodd användarorganisation.

Atea har specialister på inloggning  och identitetsfrågor med många års erfarenhet av att analysera och föreslå samt implementera lösningar för digitala användarregister. Ta gärna kontakt med oss så diskuterar vi gärna en lösning som passar just din verksamhet.

Generell digital kompetens

Om du som är lärare har en generell digital kompetens kan du i din undervisning använda digitala verktyg i de sammanhang där de tillför ett mervärde. Om du inte redan har denna form av kompetens kan du utveckla den nu och på så sätt vara bättre rustad inför genomförandet av digitala nationella prov. Den generella kompetensen utgörs av att ha vana att hantera digitala enheter som används av eleverna i undervisningen. Förståelse för skillnaden mellan att läsa text på skärm och till exempel i en bok. Vana och kunskap om att använda assisterade teknik på de digitala enheterna som används, exempel är talsyntes och rättstavningsprogram. Erfarenhet av hantera vardagliga tekniska problem som exempelvis inloggning och uppkoppling men även vana att använda digitala bedömningsuppgifter i prov- och bedömningstjänster.

Ateas skolas verksamhetsutvecklare har många års erfarenhet av att arbeta med den generella digitala kompetensen i skolan. Våra verksamhetsutvecklare är själva lärare och rektorer med stor vana av att utbilda pedagoger och rektorer i digital kompetens. Vi utbildar och certifierar löpande vår personal i relevanta plattformar och tjänster för att ha senaste information och kompetens som är relevant för skolans personal. Ta gärna kontakt med oss så diskuterar vi gärna en plan för kompetensutveckling som passar just din verksamhet.

Specifik digital kompetens

De digitala nationella proven kommer att genomföras via Skolverkets webbaserade provtjänst. Skolverket kommer att etablera en organisation för support och kompetensutveckling för att stödja införandet av de digitala proven. Inför lanseringen av webbtjänsten kommer skolor och huvudmän behöva förbereda sig. Det kommer att behövas en specifik digital kompetens för att genomföra de nationella proven digitalt. Exempel på specifik digital kompetens innebär kännedom om administrationen av de digitala proven. Med administration innebär inloggning, provgenomförande, bedömning och resultatrapportering.

Atea följer noggrant utvecklingen och dokumentation ifrån Skolverkets försöksverksamhet kring de digitala nationella proven. Vår ambition är att fortsätta agera stödjande kring den specifika digitala kompetensen när det är möjligt och lämpligt. Vi har öppna- samtals och diskussionsnätverk där bland annat skolor ifrån försöksverksamheten är medlemmar. Ta gärna kontakt med oss om du önskar att vara del av dessa nätverk så att ni kan ta del av det bredare kollegiala lärandet i frågan kring den specifika digitala kompetensen.

 

Skolverkets uppdrag

2017 gav regeringen ett uppdrag till Skolverket att utveckla och tillhandahålla digitaliserade nationella prov och bedömningsstöd i grund- och gymnasieskolan. Införandet av digitala prov sker successivt. De första kommer att genomföras under 2024. Ett fåtal ämnen är först ut, sedan släpps fler på.

Här får du information från Skolverket om digitalisering av de Nationella proven så som införande, tidsplan och presentationsmaterial att använda i din organisation.

Mer från Skolverket

Via länkarna kan du läsa mer i Skolverkets information kring de digitala nationella prov.

Läs mer här:

Varför Atea

✔️ Vassa konsulter

Med våra 1 000 konsulter och 4 500 certifieringar är vi en ledande leverantör inom teknik, infrastruktur och system-integration. 

✔️ Vi finns nära dig

Vi finns nära din verksamhet på ett 30-tal orter från Kiruna i norr till Malmö i söder. Oavsett var du befinner dig sätter vi ihop bästa laget för din verksamhet. 

✔️ Samarbete

Vi har strategiska partnerskap med ledande globala it-leverantörer. Det ger din verksamhet tillgång till ett komplett och aktuellt produkt- och tjänsteerbjudande.

✔️ Ansvarstagande

Atea vill stötta samhället i att ta tillvara de möjligheter som finns och samtidigt med våra hållbarhetsinitiativ adressera de utmaningar som it-branschen har.