Hoppa till huvudinnehåll
Hur ligger förberedelserna till? Välkommen till digitala träffar där vi tar del av olika huvudmäns planer, frågeställningar och tips kring införandet av digitala nationella prov.

Skol-Sverige digitaliseras i rask takt. Genom den nationella digitaliseringsstrategin erbjuds möjligheter att öka likvärdigheten, måluppfyllelsen och kunskapsutveckling.

Införandet av de digitala nationella proven i grund- och gymnasieskola är en del i detta och 2024 är startskottet. Detta ställer krav på tekniska förutsättningar, överföring av användaruppgifter och utveckling av digital kompetens på flera nivåer. Varje huvudman har ett stort ansvar att pedagoger och elever är trygga då införandet sker och att det faktiskt fungerar. 

💡 Se kommande datum nedan.

Kommande

Vi släpper snart information om nästa träff.

 

Vem passar nätverket?

Skolledare och ledare från IT-avdelningar i kommuner och fristående skolor

Kommande tillfällen

2024

18 september 8.30-9.30

Mer information kommer

16 oktober 8.30-9.30

Mer information kommer

13 november 8.30-9.30

Mer information kommer

 

 

 

 

Vill du vara med? Kontakta

Lisa Kilestad
Specialistsäljare
Skicka e-post