Hoppa till huvudinnehåll
2024-06-26

”Svårare att skydda eleverna när skolpersonalen saknar tjänstemobiler”

Polisen manar skolor att göra sig förberedda på nya skolattacker framöver. En avgörande del är av skyddet handlar om att skolpersonalen enkelt ska kunna slå larm, sätta barnen i säkerhet och kommunicera med varandra under en pågående attack. – På många skolor saknas tjänstemobiler, och då blir det svårare att skydda eleverna, säger Örjan Johansson, ansvarig för Atea Skola.

Vid ett dåd krävs motståndskraft innan polisen hinner fram till skolan och kan avbryta det dödliga våldet.

– Det är väsentligt att skolpersonalen kan alertera varandra, så att alla får vetskap om vad som pågår och kan ta sina elever och gömma sig och låsa dörrarna, säger Tomas Koppelman Hellgren, poliskommissarie och regional insatsledare vid operativa enheten i Stockholm och expert på vad som kallas pågående dödligt våld. 

Läs även det här

Polisen har bara under våren lyckats avvärja flera skolattacker i Sverige. Situationen är så allvarlig att skolorna behöver ta en mer aktiv roll i att bygga upp sin förmåga att skydda sina elever, menar Tomas Koppelman Hellgren.

Teknik är en viktig del av skyddet.

Har er skolpersonal tillräckliga förutsättningar för att skydda era elever?

Inrymningsappar har varit direkt avgörande för en lyckad utgång i samband med tidigare incidenter.
Genom inrymningsapparna blir lärarna inte bara larmade, utan kan även konversera med varandra, öka sina möjligheter att sätta sig och sina elever i trygghet, samtidigt som det snabbt kan skapas en bild av situationen, var gärningspersoner eller gärningspersonerna befinner sig – information som kan hjälpa polisen att stoppa våldet.

Men förutsättningen är då att skolpersonalen ges rätt förutsättningar att skydda sina elever och sig själva?

– På skolor där alla lärarna förses med tjänstemobiler blir det naturligt att ha med sig den överallt, för den används ofta vid inloggningar och för att registrera frånvaro. Det innebär att vid en attack så har lärarna sina mobiler nära tillhands och kan slå larm, säger Örjan Johansson.

Carl-Johan Ekelund, ansvarig för Ateas säkerhetserbjudande, lyfter fram hur tjänstemobiler till alla medarbetare avsevärt förenklar skolornas strategiska trygghetsarbete:

Carl-Johan Ekelund

”– Från centralt håll kan man helt enkelt se till att all personal har en inrymningsapp installerad i sin telefon, att appen är uppdaterad, inställningarna rätt gjorda och att den alltid är aktiv i bakgrunden.”

— Carl-Johan Ekelund

Privata telefoner ger ett haltande skydd – och kan inte utgöra en del av skolans säkerhetsrutiner

Skolor som i stället rekommenderar sin skolpersonal att installera en inrymningsapp på sina privata telefoner får ett haltande skydd. För det första finns det lärare som inte alls vill använda sina privata telefoner på jobbet, och de lärare som ändå gör det har inte alltid telefonen tillhands, och kanske inte heller koll på inrymningsappen (att den är uppdaterad med den senaste versionen, är igång, eller fungerar).

Örjan sätter hela frågan i ett större perspektiv:

–Är det verkligen rimligt att skolors säkerhetsrutiner bygger på att lärare har sin privata mobil i skolan? ifrågasätter han.

En annan bräcklig strategi är inrymningsappar installerade i skolpersonalens bärbara datorer. Det är bättre än ingenting, men även det skyddet haltar.

– Datorn lämnas lätt kvar i den stressiga situation som uppstår när man ska ta skydd, om datorn ens är i närheten. Det är inte alltid som man har datorn med sig, säger Carl-Johan.

Porträttbild på Örjan Johansson

”Det är verkligen ingen statussymbol att ha en tjänstemobil idag. Snarare är det en sanitetsfaktor.”

— Örjan Johansson

”Tjänstetelefoner är en sanitesfaktor”

Både Carl-Johan och Örjan menar att skolorna måste sluta att se tjänstemobiler som en onödig lyxpryl.

3 andra fördelar med tjänstemobiler

Tryggare informationshantering

När lärare använder sina privata mobiltelefoner för att ta emot och skicka meddelanden med vårdnadshavare är denna känsliga information mer eller mindre oskyddad. Den som får tillgång till telefonen ser inte bara denna information, utan kan även läsa sms-konversationer från flera år tillbaka, kopiera kontaktuppgifter, inklusive hemliga telefonnummer.

Säkrare it-miljö

Tjänstemobiler möjliggör inloggningar motsvarande bank-ID i skolans it-miljö. Inloggningar med enbart lösenord innebär en betydligt ökad risk för intrång.

Smidigare arbetsdagar

Lärare kan enkelt sköta frånvarorapportering direkt i telefonen, skicka känslig information till kolleger utan att elevers integritet äventyras, lätt dela uppgifter till elever, och dokumentera situationer med bild och video. För att bara nämna några exempel.

– Det är verkligen ingen statussymbol att ha en tjänstemobil idag. Snarare är det en sanitetsfaktor. Det är nästan så att tjänstemobilen är ett krav för att kunna upprätthålla den säkerhet man behöver ha – inte bara för elevers fysiska säkerhet i skolan, utan även för att kunna skydda deras integritet, säger Carl-Johan.
Örjan fyller på:

– Vid nödsituationer möjliggör tjänstemobilerna att det går att larma och ta emot larm och upprätthålla en ömsesidig kommunikation med sina kolleger genom den hotfulla situationen. I vardagen gör tjänstemobilen att man kan ha konversationer med kolleger och vårdnadshavare på ett säkert sätt, och försäkra sig om att inga obehöriga kommer in och kan läsa.

Tjänstemobiler kan även ge en extra trygghet i mer vardagliga situationer, som när skolpersonalen behöver konfrontera en okänd person som tagit sig i på skolan. Även samtal med vårdnadshavare kan ibland bli obehagliga.

– Det går att ställa in tjänstetelefonen så att den utlöser ett tyst larm om en hand läggs över den svarta skärmen i tio sekunder. Även positioneringen delas, så att hjälp kan komma till platsen.

”Vi behöver alla steppa upp”

Örjan och Carl-Johan skriver under på det som polisens expert Tomas Koppelman Hellgren lyfter fram: Att alla i samhället behöver hjälpas åt för att stärka skolans trygghet.

– Det är inte bara polisens jobb. Ateas roll är att hjälpa skolan med säkerhets- och trygghetslösningar. Alla aktörer som kan göra något åt elevers trygghet behöver göra vad som krävs för att vara förberedd, säger Örjan.

Även inom verksamheten är det centralt att ha helhetsperspektiv för att få ett tillfredsställande skydd, menar Carl-Johan, och tillägger:

– Säkerhet och trygghet handlar om medarbetare, arbetssätt och teknik i samspel.

Så kommer ni igång

Behovsanalys. Det första är att analysera era behov utifrån det smörgåsbord av möjligheter som tjänstemobiler ger. Mer trygghet i krissituationer och en trygg informationshantering är viktiga delar, men tjänstemobiler moderniserar och effektiviserar arbetet ur många fler aspekter. Här har Atea mycket erfarenhet att dela med sig av, så även om ni kan göra behovsanalysen själva blir resultatet ofta rikare när vi samarbetar i denna process.

Tekniskt nuläge. Steg två är sedan att titta närmare på era system och plattformar och se över vilka anpassningar som krävs för att lägga till tjänstemobilerna.

Utrullning. Atea erbjuder tjänstemobiler som tjänst, Atea Smartphone. Erbjudandet har många uppsidor:

  • Ni slipper höga inköpskostnader.
  • Atea hjälper er att sätta upp profiler för olika roller på skolan och ”skjuter ut” rätt appar, och tar hand om inställningarna.
  • Ni får kontroll över er mobilhantering, ett kontrollerat beställningsflöde och fungerande enheter under hela livscykeln. När telefonerna gjort sitt byter vi ut dem och de gamla telefonerna återanvänds eller återvinns.
  • Vi säkerställer att era mobila enheter nyttjas hela sin livslängd på ett säkert och miljökorrekt sätt.

Kontakta gärna någon av oss

Örjan Johansson
Örjan Johansson
Chef Skola
Skicka e-post
Carl-Johan Ekelund
Carl-Johan Ekelund
Security Team Lead
Skicka e-post