Hoppa till huvudinnehåll

IKT-kartläggning för skola

Idag vet vi att tekniken i sig inte förbättrar resultaten i skolan eller förskolan. Det krävs kompetensutveckling för lärare, pedagoger och rektorer för att nyttja digitaliseringens möjligheter på bästa sätt. För att kvalitetssäkra utvecklingen genomför vi en nulägesanalys i skolans verksamheter för att identifiera den digitala kompetensen i det pedagogiska arbetet.
digital kompetens i pedagogisk utbildning

Vad innebär en kartläggning för skola?

Ateas kartläggning är ett stöd för organisationens digitaliseringsarbete och ger en samlad bedömning av verksamhetens arbete med IT och digital kompetens i det pedagogiska arbetet. Verktyget riktar sig till huvudmän, skolledare och pedagoger med fokus på de processer som stöttar skolans och förskolans uppdrag gällande digitalisering.

Tre fördelar med IKT-kartläggning

 

Nulägesanalys

Kartläggningen visar ert nuläge och blir underlag för utveckling framåt

 

Samsyn

Kartläggningen skapar en samsyn för lärare och skolledare, vilket underlättar i det fortsatta arbetet

 

Uppföljning

Resultaten följs förslagsvis upp kontinuerligt för att mäta framgången

kartläggning för skola

Hur fungerar en kartläggning?

Tjänsten består av ett onlineverktyg med frågeställningar som genomförs snabbt och enkelt. Därefter sker en analys- och målbildsworkshop utifrån det samlade resultatet. I workshopen presenteras analysen och de viktigaste områdena att arbeta vidare med för skolutveckling eller vid arbete med centrala och lokala strategier. Exempelvis belyser vi diskrepansen mellan rektorers och lärares/pedagogers svar, styrkor, prioriteringar och utvecklingsmöjligheter.

Ateas kartläggning omfattar fem områden - Arbetssituation, Kompetens, Undervisning, Pedagogiskt utveckling samt Styrning och ledning.

Få koll på nuläget

Målgrupp

Målgrupp

  • Huvudman
  • Skolledning
  • It

Nytta

Nytta

  • Ta del av en systematisk analys av den digitala kompetensen i organisationen
  • Få ett underlag för datadrivna beslut kring målbild, kompetensutveckling och prioriteringar
  • Den inkluderade analysworkshopen ger en djupare insikt, förståelse och underlättar i arbetet framåt

Innehåll

Innehåll

  • Ett onlineverktyg med frågeställningar som genomförs snabbt och enkelt.
  • I tjänsten ingår en analys- och målbildsworkshop för skolledning, där vi diskuterar analysen och identifierar de viktigaste områdena att arbeta vidare med i centrala och lokala strategier/handlingsplaner
  • Omfattar fem olika områden med fokus på digital kompetens.

Kontakta mig om kartläggning

Mattias Mattsson
Mattias Mattsson
Erbjudandeansvarig