Hoppa till huvudinnehåll

En tydlig digitaliseringsstrategi främjar ett meningsfullt nyttjande av digitaliseringens möjligheter i undervisning. Vi på Atea kan stötta dig med exempelvis att definiera ert nuläge, öka den digitala kompetensen hos lärare samt välja de digitala verktyg som passar era behov bäst.

digitaliseringsstrategi kartläggning

Kartläggning i skola och förskola

Ateas kartläggning är ett stöd för organisationens digitaliseringsarbete och ger en samlad bedömning av verksamhetens arbete med it och digital kompetens i det pedagogiska arbetet.

Verktyget riktar sig till huvudmän, skolledare och pedagoger med fokus på de processer som stöttar skolans och förskolans uppdrag gällande digitalisering.

Mer om kartläggning

Viktiga steg för en digitalseringsstrategi

För att kunna nyttja digitalisering i undervisningen på bästa möjliga sätt är det fördelaktigt med en tydlig och genomarbetad digitaliseringsstrategi. Allas behov ser olika ut och vi kan stötta er för att definera vad som är viktigast just för er verksamhet.

tips för digitaliseringsstrategi

Varför Atea

✔️ Vassa konsulter

Med våra 1 000 konsulter och 4 500 certifieringar är vi en ledande leverantör inom teknik, infrastruktur och system-integration. 

✔️ Vi finns nära dig

Vi finns nära din verksamhet på ett 30-tal orter från Kiruna i norr till Malmö i söder. Oavsett var du befinner dig sätter vi ihop bästa laget för din verksamhet. 

✔️ Samarbete

Vi har strategiska partnerskap med ledande globala it-leverantörer. Det ger din verksamhet tillgång till ett komplett och aktuellt produkt- och tjänsteerbjudande.

✔️ Ansvarstagande

Atea vill stötta samhället i att ta tillvara de möjligheter som finns och samtidigt med våra hållbarhetsinitiativ adressera de utmaningar som it-branschen har.