Hoppa till huvudinnehåll
Vi har lång erfarenhet och specialistkunskap inom finansiering – det är något som vi på Atea är mycket stolta över. Hitta en lösning för it-ekonomi som passar din verksamhet.

Rådgivning

Kostnaden för hårdvara idag står bara för en liten del av den totala ägandekostnaden.

Atea hjälper dig att inventera och analysera för att hitta den mest ekonomiskt och hållbara lösningen, men också för att identifiera vilka risker det finns.

Våra specialister leder dig från inköpsprocessen, genom hela livscykelhanteringen och står redo att hjälpa dig och din verksamhet till en god it-ekonomi. 

Cirkulär ekonomi

Det ska vara enkelt att använda it. Atea hjälper dig i att ställa om från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi. Vi tar ansvar för hela livscykeln, från det tillfälle då du beställer och hela vägen tills att du inte behöver utrustningen längre. Vi tycker inte att du ska betala fullt pris om den har ett värde när du lämnar tillbaka den. Du premieras dessutom om du har skött om den bra under tiden.

Betalplan för mjukvara

Att köpa mjukvara kan ibland uppgå till ganska stora belopp och ha stor inverkan på likviditeten.

Atea betalningslösningar för mjukvara hjälper dig att bryta ned kostnaden till mindre och mer hanterbara nivåer.

Försäkring

Med Ateas Allriskförsäkring får ni låg självrisk, korta ledtider, hög ersättning och enkel hantering som leder till att ni snabbt kan använda er utrustning igen.

Mer om försäkring

Asset management

Enligt Gartner (2016) går nästan 50% av svenska företags och organisationers it-budget till interna administrativa kostnader vilket nästan är dubbelt så mycket som läggs på hårdvaruinköp.

Med Atea Asset Management (AAM) erbjuder vi våra kunder att skapa kontroll över tillgångarna.

Atea erbjuder paketerade tjänster för att hjälpa dig att styra livscykelhanteringen och minska den största kostnaden i er totala it-budget. En av de mest förbisedda kostnadsbesparingarna ligger i möjligheten att ha effektiv livscykelhantering av organisationens it-assets.

Hur kan vi hjälpa dig?

Fråga oss om IT-ekonomi och hållbar livscykelhantering.

Varför Atea

✔️ Vassa konsulter

Med våra 1 000 konsulter och 4 500 certifieringar är vi en ledande leverantör inom teknik, infrastruktur och system-integration. 

✔️ Vi finns nära dig

Vi finns nära din verksamhet på ett 30-tal orter från Kiruna i norr till Malmö i söder. Oavsett var du befinner dig sätter vi ihop bästa laget för din verksamhet. 

✔️ Samarbete

Vi har strategiska partnerskap med ledande globala it-leverantörer. Det ger din verksamhet tillgång till ett komplett och aktuellt produkt- och tjänsteerbjudande.

✔️ Ansvarstagande

Atea vill stötta samhället i att ta tillvara de möjligheter som finns och samtidigt med våra hållbarhetsinitiativ adressera de utmaningar som it-branschen har.