Hoppa till huvudinnehåll
2021-05-17

Säkert, effektivt och hållbart att hyra

I den moderna, cirkulära ekonomin är det inte längre självklart – eller ens önskvärt att äga alla produkter. Genom att hyra hårdvara kan dina investeringar och utgifter för it delas upp i hanterbara delar, vilket frigör kapital till andra satsningar.

Johan Bentzel
Foto: Nicke Johansson

Peter Vestergren, affärsansvarig på Atea Finans

Många har vant sig vid att hyra sin privata bil i stället för att spara ihop pengarna och köpa den. Behoven uppfylls utan en kostsam investering, samtidigt som satsningen ofta ger tillgång till den senaste tekniken.

I hyresavtalet ingår för det mesta även service och andra kostnader som samlas till en förutsägbar månadsavgift. Produkter som återlämnas går dessutom vidare till återanvändning eller återvinning i stället för att hamna oanvända i en byrålåda.

En liknande trend märks även i arbetslivet. Fram till nyligen ville de flesta företag och organisationer äga sin hårdvara, men det är på väg att förändras.

– När du hyr omvandlar du en stor investering till en löpande kostnad över tid. I stället för att låsa upp ditt kapital kan du som företagare satsa på din kärnverksamhet och din egen affär. Det är ju där du ska lägga dina pengar, säger Peter Vestergen, affärsansvarig på Atea Finans.

”Många tror att det bara är hårdvaran som man kan hyra eller finansiera, men så är det inte. Det går att få allt inkluderat i månadskostnaden.”

— Peter Vestergren

Kortare hyresperiod mer hållbart

En hyresperiod är vanligtvis tre år för stationära och bärbara datorer samt två år för mobiltelefoner. Supportavtalet med tillverkaren bruka också löpa under tre år och de flesta vill byta ut sin utrustning innan supporten upphör.

3 skäl att hyra i stället för att köpa

Kostnadseffektivt: Du slipper låsa upp kapital i en större investering och kan i stället använda resurserna i den egna kärnverksamheten, vilket ger bättre likviditet och nyckeltal. 

Säkert: En returnerad enhet återställs på ett sätt som garanterar att den är omöjlig att härleda tillbaka till den tidigare användaren.

Hållbart: Hårdvaran återanvänds i största möjliga mån. Om enheten inte kan återanvändas återvinns materialet på ett korrekt sätt.

Som ett led i sitt hållbarhetsarbete tänker ändå en del företag att de vill utöka hyrestiden och kanske behålla sina datorer i fyra eller fem år.

Men det förkortar snarare än förlänger produkternas livscykel, understryker Peter Vestergren, för då blir det svårare att i nästa led hitta nya användare.

– Om vi får tillbaka en dator efter tre år är den ganska lätt att omsätta på andrahandsmarknaden. Det ska man dra nytta av. Då får den ett nytt liv i tre år till. En äldre dator är mindre attraktiv och har därmed ett mer osäkert restvärde. Materialet kan återvinnas, men ur ett hållbarhetsperspektiv är återanvändning alltid den bästa hanteringen av produkten.

Peter Vestergren

Vill du också frigöra kapital genom att hyra hårdvara?

Hör av dig till sales@ateafinance.se

Avtalet kan omfatta hela it-behovet

Som kund hos Atea är det möjligt att antingen hyra enskilda produkter eller abonnera på paketerade helhetslösningar. Kostnaden kan vara fast eller variera utifrån faktisk användning. Vanliga intervaller är månads- eller kvartalsvis betalning.

– Många tror att det bara är hårdvaran som man kan hyra eller finansiera, men så är det inte. Det går att få allt inkluderat i månadskostnaden. Då blir också värdet mycket större, eftersom det omfattar allt från hård- och mjukvara till installation, managering och support, säger Peter Vestergren.

Om du är osäker på vilken lösning som passar bäst för just din verksamhet erbjuder Atea initierad rådgivning, som ringar in behovet. Finansieringsalternativet utgår alltid från beställarens önskemål och förutsättningar.

– Allt går ut på att optimera kostnaden för den nytta du får, säger Peter Vestergren.

Ökat intresse för Apples produkter

Atea Finans samarbetar med en rad banker och samtliga tillverkares finansbolag, däribland Apple Financial Services. Med Apple som en av ett tiotal strategiska partners kan Atea ge förmånliga erbjudanden på bolagets produkter och tjänster.

Det blir allt vanligare att företag vill utforma en it-miljö med produkter från många tillverkare, bland annat Apple och Microsoft. De blir mer attraktiva som arbetsgivare när medarbetarna ges möjlighet att använda de digitala verktyg som de trivs bäst med, exempelvis iPads och iPhones.

Det är en förklaring till att Atea märker av ett ökat intresse för Apples produkter från både företag och kommuner som tidigare främst har kunnat erbjuda PC, uppger Peter Vestergren.

– Många är vana vid Mac och iPads från både hemmet och skolan. Då vill man gärna använda dem även i yrkeslivet.

Högt andrahandsvärde

Peter Vestergren slår genast hål på myten att Apples produkter är dyrare att hyra än andra.

Apple Financial Services hjälper Atea att skapa förmånliga finansieringslösningar genom att garantera höga återköpsvärden. Generellt sett är det extra fördelaktigt att hyra produkter som har ett högre värde på andrahandsmarknaden. Apples produkter är ofta väldigt eftertraktade även som begagnade vill innebär att de också har ett högre restvärde.

”Om vi får tillbaka en dator efter tre år är den ganska lätt att omsätta på andrahandsmarknaden. Det ska man dra nytta av. Då får den ett nytt liv i tre år till.”

Peter Vestergren exemplifierar med en MacBook som kostar 15 000 och beräknas vara värd 3 000 kronor efter tre år. Då behöver bara 12 000 kronor täckas under hyrestiden.

Jämfört med en dator av ett annat märke, som kostar 13 000 och har ett förväntat värde på 1 000 kronor vid återlämnandet, blir skillnaden i månadskostnad i princip försumbar.

Månadskostnaden är det enda som är väsentligt för beställaren att beakta.

– Du får en mycket mer attraktiv produkt för nästan samma kostnad och tar ingen risk alls. Om vi bara skulle få tillbaka 2 000 kronor efter hyrestiden är det vårt bekymmer, inte ditt, säger Peter Vestergren.

Automatiserad process

Kunder med ett finansavtal i botten erbjuds också en integrerad och automatiserad process med beställningsportalen Atea eShop

– I stället för att fakturan hamnar i ditt knä hamnar den hos oss på Atea Finans. Då kan vi samla ihop de avrop som görs under en månad eller ett kvartal och sedan stämma av med dig att allt stämmer. Därefter startar finansavtalet med en debiterad hyra i tre år framåt, säger Peter Vestergren.

Systemet är dessutom sammankopplat med Atea Asset Management (AAM), vilket ger dig möjlighet att följa din hårdvara från beställning hela vägen till återtag samt även lägga in kostnads- och användarställen.

Du kan därmed på ett enkelt sätt både hantera dina kostnader och ha full översikt över var produkterna befinner sig.

Peter Vestergen pratar i mobiltelefon

Gör vardagen enklare

Med tiden har finansieringstjänsterna blivit allt mer omfattande och komplexa, men det är en utveckling som samtidigt förenklar hanteringen för beställaren.

Dit hör exempelvis Atea Smartphone, en tjänst som Apple har varit med och utformat. Mot en månadskostnad ser Atea till att telefonerna byts ut vid rätt tidpunkt samt är förkonfigurerade och klara att användas vid leverans. I erbjudandet ingår dessutom en swap-pool samt förlängd service och support.

De flesta föredrar iPhone, men det går också att välja en mobil ur Samsungs mer påkostade segment. Även här märker Atea att många vill erbjuda sina medarbetare möjligheten att välja själva.

Liknande lösningar finns även för den övriga it-miljön, framhåller Peter Vestergren.

– Dessa tjänster är mer proaktiva från Ateas sida. Vi tar över en del av de uppgifter som en it-avdelning normalt har och hör av oss till kunden när det är dags att byta en enhet.

Atea Finans

 • Är ett helägt dotterbolag till Atea, som finns i samtliga nordiska länder och i Baltikum.
 • Erbjuder finansiella lösningar och tjänster inom it-infrastruktur och Asset Management, med flexibla hyresavtal och förmånliga betalningslösningar för hård- och mjukvara, som bryter ner kostnaden i mindre och mer hanterbara nivåer.
 • Det är möjligt att hyra enskilda produkter och tjänster eller abonnera på paketerade helhetslösningar, inklusive installation, managering och support.
 • Tjänster och produkter kan justeras även under avtalstiden; pay as you grow.
 • Skräddarsyr i samverkan med banker och olika finansiella institut, däribland Apple Financial Services, de bästa finansiella lösningarna för kunden.
 • Har en miljöcertifierad och säker återtagsprocess, som säkerställer en miljökorrekt hantering av kundernas hårdvara i slutet av livscykeln. Atea arbetar enligt de vedertagna ISO-standarderna 9001, 14001 och 27001. All data i produkterna raderas vid återlämning.
 • Produkter som kan få ett andra liv efter hyrestiden erbjuds till reducerat pris. God skötsel under hyresperioden premieras också.

Apple Financial Service

 • Apples finansbolag och betalningslösning.
 • Garanterar ett högt andrahandsvärde på Apples produkter, vilket tas med i beräkningen av finansieringslösningen och ger en förmånlig hyreskostnad.
 • Ser snabbt och enkelt till att ditt företag har rätt enheter på plats vid exakt rätt tidpunkt.
 • Har hög flexibilitet och kan anpassa erbjudandet i takt med förändrade behov.
 • Är strategisk partner till Atea, som kan bistå med att hitta rätt finansieringsalternativ.

Vill du också frigöra kapital genom att hyra hårdvara?

Hör av dig till sales@ateafinance.se eller läs mer om finansiering här