Hoppa till huvudinnehåll
Genom att ta ett helhetsgrepp om hårdvaran till 43 länder, har Husqvarna Group kortat ledtider och sänkt kostnader. Dessutom är de på god väg att minska sitt klimatavtryck rejält. Nyckelorden stavas enkelhet, enhetlighet och cirkularitet.
Husqvarna Group
Husqvarna
Korta ledtider, minska kostnader samt klimatavtryck för hela Husqvarna group - världen över.

Få svenska företag har förgreningar i så många länder, samtligt som de lyckats hålla sig aktuella och relevanta i 335 år.

Vad som idag är en innovationsdriven verksamhet började år 1689 med ett gjuteri vid Husqvarnaån för att producera vapen till Karl XI stormaktskrig i Europa.

Idag är stora delar av verksamheten automatiserad, elektrifierad och digitaliserad.

Datorer, digitala plattor, och handskanners

När vi tittar närmre på den it-hårdvara som används i den globala verksamheten ser vi bland annat: designers vid CAD-datorer, medarbetare i produktion och på lager som använder handskanners, digitala plattor som används av truckförare och så laptops förstås – på kontoren, i butiker och i stora delar av tillverkningen.

– Sedan ett år tillbaka erbjuder vi endast en laptop från en och samma tillverkare, för den som behöver en ny. Det gör inköp, service och support betydligt enklare. En del i vårt klimatarbete är också att vi numera byter dator endast vart fjärde år. Den fyraåriga garantin omfattar även batteriet, säger Stefan Fransson, ansvarig för klienthårdvara på Husqvarna Group.

Hans formella titel är IT Technology Manager, End User Services, Global Information Services.

Stefan började på Husqvarna våren 2020, under första fasen av pandemin.

– Ett av mina uppdrag var att korta leveranstiderna för all it-hårdvara, men även att få till enhetliga och effektiva produktflöden. Att korta leveranstider är även i vanliga fall en utmaning. Men under pandemin blev den ännu större, eftersom komponentbristen var så stor, minns Stefan Fransson.

En mix av globala och lokala tjänster

Två år senare, år 2022, var det dags för Husqvarna Group att upphandla en ny leverantör på klientsidan. Helst ville Stefan och hans kollegor hitta en partner som kunde ta sig an all hårdvara; från bärbara datorer, handskanners och konferensrumsutrustning till växlar, routrar och hårdvara som används i produktionen (här används exempelvis datorer, handskanners och digitala plattor monterade i truckar).

– Det finns bara en handfull aktörer i Sverige som lever upp till de här kraven. Vi samarbetade med Atea på vissa områden tidigare och vi tyckte att de hade ett bra helhetstänk för kvalitet, effektiva flöden och cirkularitet, säger Stefan Fransson.

Enkelhet och enhetlighet

Ateas förslag fokuserade på att ta ett kostnads- och klimateffektivt helhetsgrepp, från beställning till återtag. I lösningen ingår tjänster som e-handelsintegration, automatisk registrering av användare, väl utvalda säkerhets- och nätverkstjänster, lokala lager, lokal fakturering* och inte minst – en återtagstjänst för all it-hårdvara.

*Lokal fakturering innebär att faktureringen sker i lokal valuta, i det land där leveransen utförs. Det här leder oftast till enklare administration när exempelvis tullformulär inte behöver hanteras.

– Den som jobbar med logistik och produktförsörjning vet hur snabbt det blir många kontaktytor i vardagen. Därför är enkelheten något av det viktigaste för mig. Idag har jag en Single Point of Contact, en person på Atea som jag hör av mig till oavsett ärende, säger Stefan Fransson.

Husqvarna enklare produktflöden 2

Lokala lager ger flera vinster

Nu har Atea stått för hårdvaruleveransen på klientsidan sedan tre år. Vinsterna kan mätas på flera sätt.

Några exempel:

 • Att samla all hårdvara i ett och samma avtal har inneburit en sänkning av kostnaderna med 14 procent eller cirka 500 000 USD per år.
 • En lösning med lager på 10 platser och avtal med lokala partners ger leveranstider på 5 till 8 dagar från beställning till att medarbetaren är i gång med tex ny laptop.
 • Upplägget innebär kortare transporter och ett minskat klimatavtryck med 25 procent vid övergång från central till lokal produktförsörjning.
Säkra hanteringen av era enheter

Arbetsplats som tjänst är modulärt du väljer de moduler som passar just ert behov för arbetsplatsen.Inom livscykelhantering har vi tjänstemoduler där vi kan hjälpa er med allt från rådgivning i val av hårdvara till ett hållbart återtag.

Life Cycle Management-tjänster rullas ut under 2024

När alla återtagstjänster är på plats kommer en behörig användare på Husqvarna Group kunna beställa exempelvis en laptop i en koncerngemensam portal. När den nya datorn levereras, lämnas samtidigt den äldre datorn in. Den äldre datorn transporteras sedan till ett certifierat återtagscenter där den antingen raderas, fräschas upp och får ett andra liv, eller återvinns på ett säkert och hållbart sätt.

– I Sverige är vi i gång med återtag av it-hårdvara sedan i somras. Vi har under hösten redan skickat ett antal fyllda skåp med hårdvara till Ateas logistikcenter i Växjö, säger Stefan Fransson.

Näst ut att få till flöden för återtagstjänster är verksamheterna i Tyskland och USA. Tillsammans med Sverige står de för 75–80 procent av den totala mängden it-hårdvara.

– Atea har ett uppdrag att hitta lokala lösningar för återtag av hårdvara i samtliga länder. TES, Total Environmental Solutions, är en av de aktörer som de samarbetar med sedan tidigare, säger Stefan Fransson.

Husqvarna enklare produktflöden 3

Unga konsumenter förknippar ofta varumärket Husqvarna med robotgräsklippare, åkgräsklippare, trädgårdsredskap och röjsågar. Men någon som är född på 30-talet kanske snarare minns symaskiner, cyklar, motorcyklar eller gjutgods som spisar och köttkvarnar.

Produktion och konferensrum står på tur

Även om Stefan är nöjd med hur leveranstiderna för hårdvaran kortats och verksamhetens klimatavtryck är på väg att minska, finns det fler områden som är på väg att genomgå en liknande förvandling.

– Just nu ser jag över hur hårdvaran som behövs vid tillverkning kan bli mer enhetlig och hur vi kan få till snabbare flöden även där. Det gäller exempelvis datorer, touchskärmar och ruggade enheter som tål lite mer slitage. Vi håller också på att tillsammans med Atea ta fram ett förslag på hur hårdvaran i våra konferensrum; skärmar, högtalare, mikrofoner med mera, kan bli mer enhetlig, säger Stefan Fransson.

Ledorden enkelhet och enhetlighet påverkar inte bara inköpspriset och klimatavtrycket, utan också hur nöjda medarbetarna blir med service och support.

– Om vi väljer att satsa på en enhetlig konferensutrustning världen över innebär det så mycket enklare service och support. Frågorna som annars landar hos den lokala it-avdelningen. Dessutom kan man tipsa och hjälpa varandra på ett helt annat sätt, säger Stefan Fransson.

Husqvarna enklare produktflöden 7

Ateas leverans – ett genomtänkt helhetsgrepp
 • E-handelsintegration för alla världsdelar.
 • Klienthårdvara som bärbara datorer och digitala plattor.
 • Arbetsplatstillbehör som hörlurar och tangentbord.
 • Autopilot registering och Autopilot Pre Provisioned Deployment.
 • Lager på tio siter, gör det möjligt med 5-8 dagar från order till användaren är igång.
 • Global leverans av nätverksutrustning och brandväggar.
 • Asset-registrering för samtliga produkter.
 • Server-och lagringsprodukter med LCM-hantering på 43 siter globalt.
 • LCM-hanteringen träder i kraft på fler siter under 2024.
 • Återtagstjänster till Husqvarnas tre huvudsiter i Sverige, Tyskland och USA.
 • Atea hjälper Husqvarna Group att upphandla leverantörer för it-hårdvara som används på kontor, i butiker, på lager och i produktion. Under 2024 upphandlas även produkter för mer enhetlig teknik i konferensrumsrummen.

Husqvarna enklare produktflöden 4

Husqvarna enklare produktflöden Stefan Fransson

Stefan Fransson, ansvarig för klienthårdvara på Husqvarna Group.

Husqvarna Group i korthet

Grundades 1689 och är idag en ledande tillverkare av produkter för skogs-, park- och trädgårdsskötsel.

Sortimentet omfattar bland annat robotgräsklippare, motorsågar, trimrar, åkgräsklippare och trädgårdsbevattning.

Koncernen har 14 400 medarbetare i 43 länder.

Företaget är också kända för sin utrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna.

Produkterna säljs främst under varumärkena Husqvarna och Gardena till konsumenter och professionella användare i fler än 100 länder.

 

 

Life Cycle Management

Hållbar livscykelhantering

Vi guidar er att uppnå en hållbar livscykelhantering av all it, tillsammans skapar vi värde. Prata med din Atearepresentant för att få hjälp att se över just era behov och val framåt!

Hållbar livscykelhantering

Vill du veta mer? Kontakta gärna någon av oss.

Jenny Brandell
Jenny Brandell
Concept manager
Skicka e-post
Rikard Claar
Rikard Claar
Bid manager
Skicka e-post