Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsplats som tjänst är ett dynamiskt, modulärt och skalbart erbjudande där den färdiga lösningen anpassas efter just ert behov.

Arbetsplats som tjänst – uppbyggt med valbara moduler

Arbetsplats som tjänst är ett modulärt erbjudande där det är fritt att välja de moduler som passar just ert behov. Vad vill ni ha hjälp med och vad vill ni göra själv? Välj samtliga moduler för en komplett tjänst eller handplocka och blanda med din egen it-avdelnings leveranser.

Modern Management

Modern Management workshop

Låt Ateas specialister vägleda er i en workshop framtagen utifrån Ateas best practices. Resultatet dokumenteras i en rapport som ni sedan kan använda för beslut om vilka aktiviteter eller projekt din verksamhet behöver starta för att ta er till en modern klienthantering. Passar både er som är i startfasen samt er som har kommit igång men behöver hjälp på vägen.

Arbetsplats som tjänst

Managed Client

Visst finns det viktigare saker att spendera tiden på, än reaktiv felsökning av en felaktig systemuppdatering eller en applikation som saknas på ekonomiavdelningens Mac:ar. Vi hjälper er med driften genom en fullt managerad och kontinuerligt uppdaterad klientplattform. Tjänsten finns i olika storlekar och med valmöjligheter som går att anpassa utifrån era behov och önskemål. 

 

Apple Care

It-konsulter

Visste du att Atea har över 450 konsulter som jobbar med digitala arbetsplatsen? Vi har även projektledare och produktivitetskonsulter. Allt som krävs för att bedriva projekt som resulterar i verklig effekt i er verksamhet. Våra duktiga konsulter hjälper er att analysera, designa, bygga och förädla era klientmiljöer - oavsett om den sen ska driftas av Atea eller er egen driftsorganisation.

Atea accelerator

Servicedesk som tjänst

Servicedesk som tjänst bemannas av högkvalificerade it-specialister som är tillgängliga när du vill och frigör tid för dina it-resurser och skapar största möjliga mervärde i er verksamhet. Servicedesk är era medarbetares Single Point of Contact (SPOC) för alla typer av it-relaterade ärenden. Servicedesk som tjänst finns i olika storleker och kan levereras på tio olika språk.

hårdvara

Livscykelhanterad hårdvara

En enhets livscykel omfattar flera avgörande steg. Med en effektiv plan och strategi för varje steg kan du optimera avkastningen på investeringen, dra maximal nytta av utrustningen och dessutom se till att den får förlängt liv efter ert nyttjande. Inom livscykelhantering har vi tjänstemoduler där vi kan hjälpa er med allt från rådgivning i val av hårdvara till ett hållbart återtag.

 

Fördelar med Arbetsplats som tjänst

Nöjdare medarbetare: Med rätt enhet, avbrottfri drift, välfungerande plattform & applikation.Skalbart/anpassningsbart: Möjlighet att anpassa helt efter ert behov just nu och kontinuerligt framåt.Frigör tid: Exempelvis genom att låta Atea färdigställa beställd hårdvara så att den kan skickas direkt till slutanvändaren - som direkt kan börja använda den. Detta sparar inte bara arbetstid för it-avdelningen utan även ledtid från beställd produkt tills dess att medarbetaren kan börja använda hårdvaran. Tiden ni sparar kan istället användas till verksamhetshetens kärnfrågor/utveckling.Kompetensförsörjning: Som organisation kan det vara tufft att hitta all kompetens som behövs och viss nishad kompetens kan vara svårt att räkna hem en fulltidsanställning för. Med Atea som partner och våra konsulterns kompentens hjälper vi er att kontinuerligt förflytta er digitala arbetsplats för att säkra den säkerhetsmässigt, funktionsmässigt och effektivitetsmässigt. Tillgänglighet/redundans: Utifrån tecknat SLA säkerställer Atea att tillgänglighet tillhandahålls - att bekymra sig över semesterplanering av driften kan ni släppa och att hålla er med ett tillräckligt stort team för att ha redundans är inte heller längre ett behov. En stark hållbarhetspartner: Atea är branchledande när det kommer till hållbarhet och med Atea som partner har ni möjlighet att snabbspola er utveckling kring hållbarhet kopplat till it.

Tydlig kostnadskontroll: Genom att betala för hårdvaran över tid (betallösning) får ni ett jämnare kassaflöde med full kostnadskontroll, en bättre TCO och en stor fördel genom att hårdvarans restvärde kommer er till gagn redan under nyttjandetiden i form av en lägre periodkostnad.

Så här kombinerar andra

Exempel 1

  • Workshop: Modern management.
  • Skräddarsytt projekt med Atea-konsulter för att bygga modern klientplattform.
  • Atea-konsult för att stötta i den egna driftorganisationen alternativt Managed Client.

Exempel 2

  • Livscykelhanterad hårdvara.
  • Atea-konsulter som stöttar i den egna driften.

Exempel 3

  • Livscykelhanterad hårdvara.
  • Managed Client.
  • Servicedesk som tjänst.
  • Kontinuerligt strategiskt och taktiskt utvecklingsarbete av den digitala arbetsplatsen med Ateas konsulter.

Vid frågor, kontakta gärna mig

Jenny Brandell
Jenny Brandell
Concept manager