Hoppa till huvudinnehåll
På många arbetsplatser har det blivit populärt med dubbla skärmar de senaste åren. Så även på Kriminalvården. Men när det är dags att byta ut den gamla uttjänta utrustningen byts de dubbla skärmarna ut. Två mindre skärmar – blir en stor. Förändringen är bättre för klimatet, sänker kostnaderna och ger en snyggare, enklare och lika produktiv arbetsmiljö.
Kriminalvården
Norrköping
Minskad miljöpåverkan, ökad effektivitet och sänkta kostnader.
Caset i korthet

Har du ont om tid? Vi har summerat det viktigaste åt dig här. 

Situationen:

Kriminalvården är angelägen om att ge sina medarbetare en bra och effektiv arbetsmiljö, och samtidigt minska sitt klimatavtryck. När nya skärmar behövde köpas in var frågan: Behövs verkligen dubbla skärmar till medarbetarna? Eller är det bättre att använda en enda skärm, som är betydligt större? 

Resultatet:

Beslutet fattades att 1700 arbetsplatser i organisationen i en första omgång skulle få sin utrustning ersatt med stora 34-tumsskärmar i stället för, som tidigare, två mindre 24-tumsskärmar. 

– Medarbetarna är verkligen jätteglada över den här förändringen, säger Maria Jideström it-gruppchef för Arbetsplats på Kriminalvården.  

– Överblicken blir lika bra som tidigare när man har flera applikationers fönster öppna samtidigt, och mycket bättre än tidigare när man jobbar i en enda applikation. 

Både kostnader och klimatpåverkan reduceras. Klimatförbättringen blir 14 procent, mycket tack vare att det går åt färre komponenter i tillverkningen till en större skärm än till två mindre. 

Vägen dit:

Vägvalet att minska antalet skärmar från två till en ingår som en del i Kriminalvårdens övergripande arbete med hållbarhet. Myndigheten har i sitt måldokument för 2024 även angett att antalet återtag och återbruk av it-produkter ska öka. De nya skärmarna införs i takt med att äldre utrustning fasas ut. Det är inte heller så att alla som vill ha nya skärmar får det. Det är behoven som styr. 

De ersatta 24-tumsskärmarna som fortfarande är brukbara återanvänds på andra håll i organisationen medans den uttjänta utrustningen, som inte längre håller måttet och drar mycket ström, återtas genom Ateas Goitloop-tjänst för återvinning.  

När Kriminalvården byter ut sina gamla uttjänta skärmar gör man ett aktivt val att reducera antalet skärmar utan att äventyra användarnas produktivitet. I stället för att som tidigare utrusta arbetsplatserna med två stycken 24-tumsskärmar så väljer man istället att ersätta dem med en 34-tumsskärm.
Utrullningen av de nya skärmarna pågår nu för fullt. Inledningsvis ska 1700 arbetsplatser utrustas med den nya 34-tumsskärmen och ersätta de dubbla 24-tumsskärmar som varit så vanliga i organisationen tidigare.

– Medarbetarna är verkligen jätteglada över den här förändringen, säger Maria Jideström, it-gruppchef för Arbetsplats på Kriminalvården.

– Jag träffade en person häromveckan som gärna ville gå tillbaka till dubbla skärmar, men det var en enda person, på en stor anstalt dessutom. De flesta uppskattar den nya skärmen. Överblicken blir lika bra som tidigare när man har flera applikationers fönster öppna samtidigt, och mycket bättre än tidigare när man jobbar i en enda applikation.

Det har även blivit enklare att docka in sina bärbara, då den nya skärmen har en inbyggd dockningsfunktion – något som även eliminerat många av de anslutningsutmaningar som då och då uppstått runt om tidigare när separata dockningsstationer ska kopplas in, och dubbla skärmar användas.

”Vi gör en rockad. Genom förändringen får vi bort tekniken som är absolut äldst, allt det där som varit för dåligt och dragit mycket ström. Den uttjänta utrustningen återtas via Ateas Goitloop-tjänst”

— Martin Solheim
Ansvarig för IT-Arbetsplats på Kriminalvården

Reducerar klimateffekten med 14 procent

Ur ett klimat- och hållbarhetsperspektiv har det tydliga fördelar att låta en större skärm ersätta två mindre:

  • Det går åt färre komponenter i tillverkningen till en skärm i stället för två.
  • Klimatbesparingen blir 145 800 kg Co2e, en reducering med 14 procent.

Kriminalvården ser även till att de utbytta 24-tumsskärmarna återanvänds på andra håll i organisationen.

– Vi gör en rockad. Genom förändringen får vi bort tekniken som är absolut äldst, allt det där som varit för dåligt och dragit mycket ström. Den uttjänta utrustningen återtas via Ateas Goitloop-tjänst, säger Lars-Martin Solheim, ansvarig för IT-Arbetsplats på Kriminalvården.

Här lyfter han även det stöd som 100 %-klubben har gett:

– Via den har våra mobila it-tekniker fått hjälp och stöttning i varför det är viktigt att vi hanterar återtagen rätt, och varför det är bättre att Atea tar hand om det än att uttjänt utrustning körs till den lokala återvinningen.

En skärm i stället för två – ett smidigt sätt att lyckas med hållbarhetsmålen

Vägvalet att minska antalet skärmar från två till en passar perfekt in i Kriminalvårdens övergripande arbete med hållbarhet.

Myndigheten har i sitt måldokument för 2024 angett att antalet återtag och återbruk av it-produkter ska öka, men hållbarhetsambitionerna sträcker sig mycket längre än så.

– Till exempel har vi blivit mer återhållsamma att inte strössla med it-utrustning och att ha onödigt många skrivare ute i verksamheten, eller ge medarbetare fler än en dator vardera, säger Lars-Martin.

– Vi har konstaterat att vi har utrustning som används alldeles för lite. Att minimera utrustningen blir extra intressant att titta på i våra nybyggen, säger Lars-Martin.

När covid-19 härjade som värst fick många administratörer och chefer en extra bärbar dator till hemmet för att underlätta hemarbetet. Nu när pandemin har lagt sig, är ledstjärnan att inte ha mer it-utrustning än nödvändigt. Projektet ”En PC” pågår just nu.

Med de nya skärmarna, med inbyggd dockningsstation, så blir det mycket smidigare att använda en laptop för alla dem som har behov av att jobba hemifrån ibland.

Häktet i Norrköping

Halverat transportutrymme när 34-tummarna levereras

Kriminalvården tar även hjälp av Ateas tjänst Greenbox som minimerar mängden packmaterial i syfte att optimera transporterna. I praktiken innebär det att transportutrymmet nästan halverats för 34-tumsskärmarna. Tolv skärmar kan packas där det annars får plats sex till sju.

I tjänsten ingår även en miljökorrekt hantering av emballaget.

– Våra mobila it-tekniker kan därmed fokusera sin tid där den behövs, så att de inte sitter fast i bilen på väg till återvinningscentralen när medarbetare behöver it-support, säger Maria.

– En del av vår verksamhet är dessutom på kontor inne i stan, där möjligheterna till avemballering på plats är sämre. Då är det skönt att veta att Atea tar hand om allt, och att det görs på rätt sätt.

Greenbox, emballagefri leverans
I tjänsten Greenbox avemballeras leveransen av beställda produkter.
Tjänsten förenklar mottagandet för mottagaren, genom att spara tid och få hjälp med en miljökorrekt hantering av emballaget. Produkterna skickas i skräddarsydda wellpappkartonger som är flexibla och anpassas till just den unika ordern för att optimera transport och minimera mängden packmaterial vilket ger den stora fördelen att den totalatransport volymen blir mindre jämfört med en traditionell leverans i originalemballage. Detta bidrar således till att miljöbelastningen blir mindre från transporten när man tittar på nyckeltal som CO2 - utsläpp per levererad enhet.

Nästa steg: Att ge fler möjligheten att uppgradera sin arbetsmiljö

När de nya 34-tumsskärmarna har köpts in är det medarbetarna ute i verksamheten runt om i landet som har prioriterats. Även det är ett strategiskt ställningstagande:

– Historiskt har våra verksamhetsställen blivit nedprioriterade mot huvudkontoret när det gäller tekniksatsningar. Nu har vi ändrat på det. Vi vill tydligt signalera att vi är till för verksamheten, inte tvärtom. De ska ha en bra arbetsmiljö och ha bra saker som fungerar, säger Maria.

Härnäst är det huvudkontoret, nybyggda anstalter, och medarbetarna som jobbar med support för personal- och ekonomisystem som kan få glädje av att jobba i en större skärm i stället för två mindre.

– Allt pekar på att vi kommer att ta in den nya större skärmen som en standardprodukt.

Det är tydligt att fler vill ha den här sortens skärmar. Men det räcker inte med att någon bara vill ha en ny skärm, det är behovet som får styra.