Hoppa till huvudinnehåll
Smidigare processer, enheter som fungerar utan störningar och medarbetare som vet vem de ska vända sig när det gäller den digitala arbetsplatsen. – Att få stöd med driften av den digitala arbetsplatsen har gjort oss mer effektiva, säger Emelie Lundberg, manager end user experience på Boliden.
Boliden
Skellefteå
Smidigare processer, fungerande datorer utan störningar och tydliga kontaktvägar där medarbetare vet vem de ska vända sig till för att få svar på frågor.

Gruvbolaget Boliden utvecklar ständigt nya tekniker och metoder för att ligga i framkant. Robotar sköter avancerade kalkyler och beräkningar och i gruvdriften används fjärrstyrda fordon när farliga uppgifter ska utföras.

– På sikt vill vi att alla medarbetare ska ha en egen digital enhet eftersom de gör våra flöden smidigare och att vi löser uppgifter snabbare, säger Emelie Lundberg.

Frigör tid för Bolidens it-tekniker

Fler möjligheter att frigöra tid och öka lönsamheten

Nya digitala lösningar är inte bara ett sätt att möta verksamhetens förväntningar – de kan också mätbart öka lönsamheten!

Så frigör du tid och ökar lönsamheten

Sedan fyra månader tillbaka använder gruvbolaget Ateas tjänst Arbetsplats som tjänst, som internt kallas Boliden Workplace.

Konkret innebär tjänsten att Windowsmiljön, molnlösningar, dator, skärm och tangentbord finns på plats när en ny medarbetare börjar och att program och applikationer uppdateras löpande, utan att medarbetaren behöver störas.

– Våra tekniker lägger idag färre timmar på hantering av oförutsedda fel och vi slipper tänka på när det är dags att byta ut enheter eller göra uppdateringar. Att någon av våra medarbetare skulle ha det ansvaret skulle vara kostsamt mätt i tid, säger Emelie Lundberg.

Användarupplevelsen är Emelies fokus

Enligt Bolidens medarbetarundersökningar är medarbetarna väldigt nöjda med den standardiserade arbetsplatsen. De tycker det är positivt att program är förinstallerade och uppdateringar är automatiserade.

När avtalet med den tidigare leverantören löpte ut i våras passade Boliden på att göra en ny upphandling. 

– Eftersom användarupplevelsen är så viktig för oss sökte vi en samarbetspartner som är lyhörd för våra behov och som kan hantera de stora processerna och samtidigt ha ett öga för detaljerna. Vi behöver exempelvis kunna byta program på vissa enheter, eftersom ett antal medarbetare behöver applikationer som inte är standard, förklarar Emelie Lundberg.

Tydliga processer och roller frigör tid

Idag upplever Emelie att hon får det stöd hon behöver. På ett par månader har flera områden förbättrats och frågor som dyker upp får en snabb lösning.

– Idag finns det en flexibilitet i hur applikationer distribueras och hur programmen används. Vi har också tydliga processer och ansvarområden för vem som gör vad, vilket har gjort min egen vardag enklare.

”Har gjort oss mer effektiva”

Emelie Lundberg menar att det är svårt att räkna ut exakt hur mycket Boliden tjänar på smidigare processer, att ha datorer som fungerar utan störningar och att medarbetare vet vem de ska vända sig till för att få svar på frågor.

”Det är tydligt att tjänsten gör oss effektivare. Det här sättet att jobba är verkligen något som alla i verksamheten tjänar på”

— Emelie Lundberg, manager end user experience på Boliden.

Fördelar med Boliden Workplace (även kallad Arbetsplats som tjänst)

Vi får information om vad som händer på marknaden och tar del av hur andra aktörer löst liknande utmaningar.

Våra egna it-tekniker behöver inte längre installera eller uppdatera medarbetarnas digitala enheter.

Ateas konsulter håller koll på vilka enheter som behöver bytas ut och när nya programversioner bör installeras. De sköter även uppdateringar löpande.

Våra tekniker talar om vilka funktioner och appar som en specifik medarbetare behöver, men lämnar sedan över uppgiften till Atea.

Det är glasklart vem som ansvarar för vad när det gäller den digitala arbetsplatsen

Värdefullt med en samarbetspartner som omvärldsbevakar och trendspanar, så att vi alltid har funktioner och lösningar som är optimerade för vår verksamhet.

Fler förbättringsförslag

Boliden har standardiserade arbetsstationer på kontoren i Sverige, Norge, Finland och på Irland. Totalt rör det sig om 4 600 användare.

– Vi har veckovisa avstämningar med två av kontoren i Sverige samt Finland och Irland.

Där tar jag emot feedback och noterar vad som kan utvecklas och bli bättre. Vi får veta om hårdvara, program och uppkoppling fungerar som de ska, vilka applikationer som behövs för vissa uppgifter med mera.

– Nu när teknikerna upptäckt att de får stöd och avlastning, rapporterar de in allt fler förbättringsförslag. De sätter stort värde på att inte längre behöver hantera installationerna själva. Det nya sättet att jobba har frigjort tid som de kan lägga på saker som för verksamheten framåt.

Omvärldsbevakning och trendspaning

Att få del av spaningar om vad som händer på marknaden, hjälp att hålla koll på vilka enheter som behöver bytas ut och information om när det kommer program som kan lösa ett visst problem, är andra delar av tjänsten som bidrar till verksamhetens utveckling. 

Ett exempel är funktionen Autopilot från Microsoft, som Boliden planerar att testa. Där hjälper Ateas konsulter Boliden i utvärdering, test och mappning av funktionalitet mot Bolidens kommande behov.

– Där sparade vi värdefulla timmar som vi annars lagt på att själva nå fram till samma slutsats, säger Emelie Lundberg.

Enklare rutiner

Även om Atea är en ny leverantör av standardiserade arbetsplatser på Boliden så känner många redan till företaget, både när det gäller konsulttjänster och inköp av hårdvara.

”Ateas konsulter rycker regelbundet in och bemannar vår Service Desk och bidrar med sin spetskompetens inom flera andra områden”

— Emelie Lundberg, manager end user experience på Boliden

Även på Bolidens nordiska kontor i Norge och Finland finns ett etablerat förtroende.

– Det är en stor fördel att Ateas konsulter redan känner till Bolidens utmaningar och behov. På våra lokala kontor är det ännu viktigare. Våra rutiner i vardagen förenklas och vi löser frågor och utmaningar snabbare.

Skribent: Therese Slettengren
Foto: Jonas Westling

Boliden anlitar Atea för att sköta

Arbetsplats som tjänst, som internt kallas Boliden Workplace.

Hårdvaruförsörjning för datorer, plattor, skärmar med mera.

Bolidens Service Desk stöttas av Ateas konsulter.

Konsulttjänster inom specialistområden, bland annat Power Bi.

Paketering av applikationer.

 

Beställning av utrustning i Atea eSHOP via Bolidens egen portal samt uppföljning i MyAtea.

Utrullning av nya klienter på Bolidens siter i Norden.

Projektledning för att få en bra ingång och start med Atea som leverantör.

Säkerhetslager hårdvara på Atea Logistics i Växjö.

Vill du veta hur du får en avbrottsfri drift av verksamhetens it-arbetsplats?

Jonathan Mörsell
Jonathan Mörsell
Chef Managed Services
Skicka e-post