Hoppa till huvudinnehåll
Utan egna servrar får Energimyndighetens it-avdelning mer tid att vara drivande i verksamhetens utveckling. Samtidigt ger övergången från egen serverdrift högre tillgänglighet och större flexibilitet.
Energimyndigheten
Molntjänster
Eskilstuna
Flytta fokus från teknik till verksamhet och få tid för innovation.
Energimyndighetens fyra vinster med molntjänster
  1. It ser idag till verksamhetens behov i första hand.
  2. Förståelsen för medarbetarnas behov har ökat väsentligt.
  3. Tid för innovation har frigjorts.
  4. Den nya tekniken bidrar till ökad säkerhet, högre tillgänglighet och lägre kostnader.

För två år sedan släppte Energimyndigheten den egna serverhallen. Nu levereras all datorkraft och lagring som tjänst från Atea. It-avdelningen har flyttat fokus från teknik till verksamhet och får äntligen tid för innovation.

– Tack vare att vi slipper lägga resurser på detaljer kring driften kan vi ägna mer tid åt att förstå vad verksamheten behöver, och agera utifrån behoven, säger myndighetens it-chef Mattias Blomstrand.

Verksamheten bjuds in

Och det är mer än bara vackra tankar och långt ifrån tomma ord. Mattias Blomstrand berättar om hur de för en tid sedan samlade medarbetare från verksamheten för att prova ut nya datorer. Det var ett historiskt tillfälle; något liknande hade aldrig tidigare inträffat.

En man och två kvinnor samtalar vid en trappa hos Energimyndigheten

– Förut hade vi på it-avdelningen suttit själva med leverantören och diskuterat och testat olika modeller inför en upphandling av nya datorer till verksamheten. Nu gick vi till användarna och frågade vad de ville ha och behövde och lät dem testa olika datorer.

– Det är ju deras behov som ska styra vad vi på it gör och vilken utrustning vi köper in, förklarar han.

När en it-avdelning behöver ägna sig åt serverdrift är det lätt att användarnas behov kommer i skymundan. Dels för att tiden inte räcker till, dels för att fokus av nödvändiga skäl vänds mot teknik snarare än användarnas behov.

”Tack vare att vi slipper lägga resurser på detaljer kring driften kan vi ägna mer tid åt att förstå vad verksamheten behöver, och agera utifrån behoven”

Ger utrymme för innovation

Medan många it-chefer hos andra myndigheter känner sig bakbundna av den egna it-miljön, ser Mattias Blomstrand att han och kollegorna på it nu kan hjälpa Energimyndigheten att utveckla verksamheten med ny teknik.

Möten, kommunikation och samarbeten är några av de områden som de fördjupar sig i just nu. Vilka lösningar finns idag som kan lyfta och effektivisera verksamhetens möten i befintliga konferensrum? Vilka behov av mobila lösningar finns och hur kan de mötas på bästa sätt?

Här pekar Mattias Blomstrand på Atea som en avgörande pusselbit. Samtidigt som de har kraften hos en stor leverantör, med erfarenheter och djup kunskap inom en rad områden, uppfattar han att de agerar som en lokal leverantör.

– Ateas konsulter är väldigt tillgängliga för oss och känns inte alls som en stor leverantör på det sättet. Den kunskap och expertis som de representerar är oerhört värdefull för oss.

Undersöker hur AI kan skapa värde

Kunskapen och expertisen kommer väl till pass för den innovationsgrupp som Mattias Blomstrand har etablerat, med uppgift att vara ett stöd i utvecklingen av Energimyndighetens verksamhet på lite längre sikt.

Kontorsmiljö hos Energimyndigheten

– Vi har börjat titta på AI och hur vi skulle kunna använda den tekniken. Det är ett arbete som vi gör tillsammans med Atea och där vi ännu inte har kommit så långt. Men huvudpoängen är att det var betydligt svårare att göra det här tidigare, när vi var upptagna med tekniska detaljer kopplade till vår egen datorhall.

Länk mellan användare och teknik

Övergången till att köpa server som tjänst har inneburit att Energimyndighetens it-avdelning numera är en ren beställarorganisation inom drift, arbetsplats och support. De är idag en länk mellan användarna och tekniken, snarare än en teknikleverantör.

Fyra personer går i en kontorsmiljö hos Energimyndigheten

– Det ställer andra krav på oss. Först och främst kring hur vi behöver agera för att verkligen möta verksamheten och få en djupare förståelse för deras behov. Men också internt inom it. Idag mäter jag som chef mina medarbetare på hur bra de är som beställare och hur väl de följer upp leveranserna från Atea.

Släpper tekniken

För att få maximal effekt av det upplägg som Energimyndigheten har valt, krävs att it släpper taget om tekniken, hävdar Mattias Blomstrand. Det är först när man blir en renodlad beställare, som inte lägger sig i olika tekniska lösningar, som det går att frigöra resurser och förändra tankesätt inom it-organisationen. Förändringar som är nödvändiga för att kunna rikta skarpa blickar mot verksamheten, förstå vad man ser och sedan agera för att ge dem optimala förutsättningar.

En närbild på Mattias Blomstrand, Energimyndigheten

– Vi har krupit väldigt långt tillbaka när det gäller teknik. I princip bryr vi oss inte om hur Atea löser uppdraget, så länge de uppfyller krav och SLA:er i vårt avtal.

Mattias Blomstrand konstaterar också att de själva inte har skuggan av en chans att hänga med i teknikutvecklingen på samma sätt som en stor leverantör kan. Det är ytterligare ett skäl till att släppa taget om de tekniska detaljerna.

Samtidigt understryker han att de naturligtvis behöver behålla och utveckla viss teknisk kunskap, inte minst inom it-säkerhet, för att vara en kompetent beställare.

Energimyndighetens val

Energimyndigheten köper den serverkraft och lagring som krävs för verksamheten, som tjänst från Atea. Avtalet styr tillgänglighetsgrad och innehåller även krav på att ingen information lagras utanför Sveriges gränser.

 

Har caset väckt din nyfikenhet?

Kundansvarig: Ingemar Kallas
Erbjudandespecialist: Jonathan Mörsell

Skribent: Henrik Lundqvist Rådmark
Foto: Beatrice Graalheim