Hoppa till huvudinnehåll
Atea Servicedesk bemannas av högkvalificerade it-specialister som är tillgängliga när du vill och frigör tid för dina it-resurser. Med våra flexibla paketerade tjänster får ni inte bara tillgång till all vår automation, självbetjäning och verktyg, vi tillämpar även vår kunskap i hur dessa ska implementeras för att skapa största möjliga mervärden i er verksamhet.
Ates servicedesk frigör tid

Vad är en servicedesk?

En servicedesk är första kontakten mellan era slutanvändare och it-organisationen och gör det möjligt för slutanvändare att enkelt interagera med it. En servicedesk hanterar alla typer av ärenden gällande behov av support och felanmälan.

Atea Servicedesk som tjänst

Atea Servicedesk som tjänst tillhandahåller högkvalificerade it-specialister som är tillgängliga under överenskomna servicetimmar. På ett så snabbt och kvalitativt sätt som möjligt ger vi er bästa support för att frigöra mer tid för era it-resurser.

 

Fyra fördelar med Servicedesk som tjänst

 

Värdefulla analyser av kvalitet på användarupplevelsen.

 

Frigör tid för it-avdelningen till innovation och utveckling​

 

Effektiv ärendehantering och flexibilitet efter dina behov.

 

Öppettider under kontorstid eller dygnet runt.

omnichannel servcedesk

Omni-channel servicedesk

Vi har definierat vår omni-channel och självbetjäningsstrategi med fokus på att tillgängliggöra varje enskild kanal, just vid det ögonblick den behövs för slutanvändarna. Vårt mål är att alltid vara ett steg före era användare när dom kontaktar oss för support.

Effektiviteten ökar i hanteringen av ärenden samtidigt som användarupplevelsen blir bättre för dina slutanvändare när servicen blir samlad på ett ställe.

servicedesk nöjda användare

Fokus på kundnöjdhet

Atea Servicedesk levereras med XLA (Experience Level Agreement) istället för ett klassiskt SLA (Service Level Agreement) där vi vill mätas på kvalité och hur den upplevs av era användare när de är i kontakt med oss. Med XLA kan vi fokusera på att mäta vad som är viktigast - att dina användare får det stöd de behöver så enkelt och exakt som möjligt när de kommer fram.

Vad är skillnaden mot SLA?

Ett klassiskt SLA kan vara direkt kontraproduktivt mot det allra viktigaste målet både ni och vi har, användarnöjdhet. En användare räknar sällan sekunderna som han eller hon tillbringar i en telefonkö när de ringer in, hellre att dom får det stöd de behöver.

Målgrupp

  • Medelstor eller stor verksamhet inom privat och offentlig sektor.

  • Organisationer i behov av en central och enkel supportkanal för sina slutanvändare.

Nytta

  • Frigör resurser för it-avdelningen som kan arbeta mer verksamhetsnära, exempelvis med utveckling och innovation.

  • Ger användarna en mer effektiv vardag genom en effektivare hantering av beställningar, felanmälningar och användarstöd inom it.

Innehåll

  • Öppettider dygnet runt eller under kontorstid. 
  • Flexibel tjänstepaketering.
  • Support på fler än tio olika språk. 
  • Möjlighet att etablera rutiner för kunddefinierade processer.

Servicedesk eller Helpdesk - vad är skillnaden?

En Helpdesk hjälper användaren med enklare system- och itrelaterade problem. Om ett problem behöver felsökas eller om en användare behöver teknisk support i ett system, kan en Helpdesk hjälpa till med detta. En reaktiv funktion där fokus ligger på att så snabbt och smidigt som möjligt lösa problemen.

En Servicedesk hanterar istället i de flesta fall mer omfattande ärenden. Förutom att stötta användarna i itrelaterade problem arbetar de även mer proaktivt och strategiskt. Det kan handla om att optimera ärenderesan för användarproblem, se över affärsbehov och säkerställa att leveransen av tjänster utvecklas och förbättras.

Kärt barn har många namn

I dag kan en Helpdesk och en Servicedesk se likadana ut, där skillnaden är hur organisationen har valt att benämna servicefunktionen. Både servicedesk och helpdesk syftar till att stötta användarna i it-relaterade ärenden och problem.

För dig som redan är kund

Här kan du lägga ett ärende för att få support kring dina drift- och molntjänster som vi levererar till dig idag.

 

För rådgivning om Servicedesk

Pierre Wittlock
Pierre Wittlock