Hoppa till huvudinnehåll

Digitalisera er dokumenthantering

Vi digitaliserar din information från både strukturerade och ostrukturerade dokument, som exempelvis kontrakt och affärsbrev. Vi hanterar din utrustning i din kontorsmiljö och ser till att drift, förvaltning och underhåll inte är ditt bekymmer. Din informationshantering blir mer användaranpassad när det går att fånga data från mobila enheter, konvertera bilder till text för sökbarhet och att exportera data mellan system.

Informationsplattform – Hitta rätt information snabbt och säkert

Med vår informationsplattform får du en plattform för hela verksamhetens informationsbehov. Du får kontroll på informationen genom versionshantering, dynamisk rättighetsstyrning och mobil åtkomst.

Elektronisk signering av dokument

Med elektronisk signering (även kallat e-signering) kan du effektivisera signering av dokument och förflytta pappersprocesser till digitala processer.

Vi erbjuder elektronisk signatur, eller digital signatur som det ibland kallas, som fristående tjänst och som en del i en digital avtalsprocess. En elektronisk signatur är lika bindande som vanliga underskrifter och är ännu säkrare.

Kontakta gärna mig

Måns Sörensen
Erbjudandeansvarig