Hoppa till huvudinnehåll
Många möten har idag deltagare som jobbar hemifrån eller befinner sig på annan plats och deltagare som är fysiskt närvarande i mötesrummet på kontoret. Samtidigt kan användarna vara på olika plattformar som Cisco Webex, Google, Zoom och Microsoft Teams. Det ställer nya krav på utformningen av mötesplatserna.

Vi har lång erfarenhet av att leverera smarta mötesplatser för olika behov i samarbete med de bästa partners. Våra lösningar sträcker sig från huddle rum och inredning av kompletta mötesrum till interaktiva White boards och intelligenta informationssystem.

De bästa resultaten skapas när rätt personer har tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt – från mötesrummet eller på andra sidan jordklotet. Arbeta smartare, dela snabbare, minimera resor och håll data säker och tillgänglig. Det är grunden för din framtida tillväxt.

Föreläsningssak

Hörsal, aulor och föreläsningssalar

En hörsal kräver ofta en större skärm, LED-vägg eller projektor med duk för bildvisning. Det kan även krävas flera olika bildvisningslösningar för att alla ske se vad som vissas. Det ställer högre krav på ljudanläggning och mikrofoner, och inte sällan även en lösning för hörslinga eller andra hörhjälpmedel.

En hörsal/aulalösning består av många komponenter från ledande tillverkare som t.ex. Cisco, Poly, Crestron, Microsoft och fler - därför har vi samlat de bästa specialisterna inom ljud och bild. Vi skräddarsyr aulalösningar som säkerställer att alla åhörare tydligt kan se, uppleva och höra budskapen.

Domstol och polis

Vi levererar och installerar modern teknik som gör det enklare för parterna att tydliggöra sina ståndpunkter, illustrera det som sägs och presentera bevisning så att den blir lättare att uppfatta. Möjligheterna till videokonferens underlättar för parter och vittnen och sparar domstolarnas resurser.

Till Polismyndigheten levererar och installerar vi, utöver konferensrum med projektorer eller skärmar, teknik och inspelningsutrustning till olika förhörsrum.

Kontrollrum

Kontrollrummet är kärnan i många verksamheter. Här sker övervakning av lokaler och utrymmen, styrning av olika förlopp, eller kontroll av ljud och bild. Den stora mängden information kräver pålitlig teknisk utrustning som är lätt att använda, och som skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö.

Våra experter skapar säkra kontrollrum, med modern utrustning som underlättar i arbetet. Vi diskuterar tillsammans med er som kund för att hitta en anpassad lösning för en driftsäker och anpassad operatörsmiljö.

Ljudinstallationer

Med ett växande antal videomöten kommer ett behov av att förmedla ljud. Det gäller alla typer av möteslokaler, från mindre huddle rum till samlingssalar och auditorier . Det ska återges ljud från presentationer, hybridmöten/videomöten, streaming, video, musik och talare.

Vi har stor erfarenhet av att projektera, leverera och optimera alla typer av ljudlösningar. Våra specialister på ljud skräddarsyr en ljudlösning som säkerställer en unik användarupplevelse oavsett lokalens storlek, ljudmedia och antalet åhörare.

Tjänster

Vi erbjuder tjänster som underlättar i vardagen eller när ni behöver akut hjälp. För oss är det viktigt att ni känner trygghet oavsett om ni behöver hjälp med videokonferensutrustning, digital skyltning eller Microsoft Teams!

Användarstöd

Vi erbjuder en tjänst skapad för att kunna möta önskemål och för att kunna hjälpa slutanvändaren akut vid uppstart av möten och audio video teknik. Detta är en Atea helpdesk-funktion som utför och ger support endast på distans och över telefon. 

Förebyggande service

Vi erbjuder även tjänsten Preservice (förebyggande servicebesök). Här äger vi ansvaret att boka, utföra och protokollföra våra besök och genomgångar av Audio Video-fuktioner i kunden rum/anläggningar. Detta utförs under pågående serviceavtalstid och syftar till att identifiera och fånga avvikelser i funktionen i de berörda anläggningarna.

Ärendehantering

Vi utför och ansvarar för ärendehantering där vi erbjuder möjligheten att felanmäla din anläggning/funktion, respons inom uppsatta SLA nivåer, utredning, felavgränsning och åtgärd - både på distans och på plats. Detta gör vi med dedikerade Atea servicekonsulter, andra Atea konsulter med specialistkunskap och även med externa kontrakterade underentreprenörer.

Vi har även möjlighet att eskalera ett ärende till en Case-Manager för ökat fokus och styrning i svåra ärenden.

Serviceavtal

Samtliga tjänster vi levererar regleras och styrs av uppsatta nivåer och löften i vårt serviceavtal. Ett serviceavtal upprättas för att vi skall få ett dokument där all information samlas gällande vårt serviceåtagande vilket underlättar för alla och sätter förväntningarna på rätt nivå.

Behöver ni hjälp och saknar avtal kan man enkelt skapa en felanmälan här.

Smarta mötesrum

Vi kan integrera professionell AV-utrustning som ger en användarvänlig och effektiv lösning i alla typer av mötesrum. Vi använder den senaste tekniken från de ledande leverantörerna och hjälper gärna till att integrera en rumshanteringslösning tillsammans med både befintlig och ny utrustning.

Mötesrum

Kontakta gärna mig

Mikael Löfberg
Lösningsarkitekt

Varför Atea

✔️ Vassa konsulter

Med våra 1 000 konsulter och 4 500 certifieringar är vi en ledande leverantör inom teknik, infrastruktur och system-integration. 

✔️ Vi finns nära dig

Vi finns nära din verksamhet på ett 30-tal orter från Kiruna i norr till Malmö i söder. Oavsett var du befinner dig sätter vi ihop bästa laget för din verksamhet. 

✔️ Samarbete

Vi har strategiska partnerskap med ledande globala it-leverantörer. Det ger din verksamhet tillgång till ett komplett och aktuellt produkt- och tjänsteerbjudande.

✔️ Ansvarstagande

Atea vill stötta samhället i att ta tillvara de möjligheter som finns och samtidigt med våra hållbarhetsinitiativ adressera de utmaningar som it-branschen har.