2022-12-01

740 medarbetare är hjärtat i Ateas hjälpande händer

Varje månad skänker 740 Ateamedarbetare delar av sin lön till utsatta kvinnor i Kongo och fattiga unga i Kenya – samtidigt som Atea går in och matchar gåvorna.

– Det faktum att vi gör det här tillsammans, och att det är helt frivilligt, skapar ett unikt engagemang och ansvarstagande, säger Sara Ångström, ordförande för Ateas hjälpande händer.

Idén om ett synkront engagemang mellan medarbetare och arbetsgivare fanns inte med när Ateas hjälpande händer startade 2011. Men den har visat sig betyda mycket: 

– De starkaste känslorna kommer av att vi gör det här ihop, att det är något som vi skapar tillsammans, säger Sara Ångström. 

I Kenya får just nu 65 ungdomar hjälp till en ljusare framtid genom Kenswed Academys gymnasieskola och programmeringsutbildning – tack vare detta ”vi gör det tillsammans”-engagemang.  

Likaså i Kongo.  

På Kyesherosjukhuset kommer minst 150 kvinnor att få vård, terapi och hjälp till självförsörjning under det närmaste året, efter att ha utsatts för sexuellt våld i samband med strider om konfliktmineraler i landet. 

Allt möjliggörs av alla enskilda Atea-medarbetare som väljer att avstå lite av sin lön varje månad.   

Medarbetarna går först, Atea följer efter 

De första åren bestod fonden av så kallade ”filtpengar”, pengar som tidigare hade använts till att köpa filtar, ljusstakar och andra jul- och sommargåvor till alla medarbetare varje år.  

– Flera medarbetare hade påpekat att pengarna borde skänkas till välgörande ändamål, inte läggas på saker som ingen av oss egentligen behövde. 

Nu är det medarbetarna som har ledartröjan; medarbetarna är de som skänker först, de som vill, och Atea som företag matchar gåvorna som kommer in.  

Välgörenhetsinsatserna har också förändrats sedan starten 

Ett annat skifte som skett är vilken slags välgörande ändamål Ateas hjälpande händer fokuserar på. I början hade initiativen ingen direkt koppling till it-branschen. Sara Ångström blev drivande i att styra insatserna så att de får en naturlig koppling till it-branschen. Blicken riktades mot Afrika, mot dem som drabbas av det sexuella våldet kopplat till konfliktmineraler. Hon har också varit mån om att insatserna ska kunna följas upp noggrant.  

– Jag vill veta vad våra insatser leder till. Det är möjligt när man lär känna en organisation och jobbar långsiktigt tillsammans, så som nu sker med Kenswed Academy och Kyesherosjukhuset. Jag kan se att människorna får ta del av det arbete som möjliggörs av gåvorna.  

Det händer även att vi ger extra pengar till särskilda händelser, som till Röda Korset i Ukraina när Ryssland invaderade, men Kenswed och Kyesherosjukhuset är huvuddelen. 

Enormt mycket kärlek från medarbetare 

På kickoffen i Oslo i augusti visades en berörande film om den nytta som Ateas medarbetare kan göra genom Ateas hjälpande händer. Efter det svämmade hennes mejlkorg över: 

– Det var så enormt mycket kärlek i de där mejlen från medarbetare som bryr sig. Vi är ett företag där vi brinner för det vi gör, och det känns som att det är många som brinner för den här frågan och vill göra mer. 

På frågan om hur medarbetarnas engagemang kan växa ytterligare framöver, svarar hon: 

– Det är otroligt viktigt för mig att förmedla hur insatserna följs upp. Det är det viktigaste engagemangsmässigt. Mitt fokus framåt är att kunna dela med mig mer av det som händer på plats. 

Sverigestafetten + Ateas hjälpande händer = Sant 

Ateas hjälpande händer har i år även fått extra skjuts framåt av den interna hälsosatsningen Sverigestafetten. Atea skänkte 350 000 kr extra till Kyesherosjukhuset då 80 procent av medarbetarna i landet var aktiva. 

– Vi ville väva ihop två initiativ som skapar mycket stolthet och engagemang i bolaget. Med Sverigestafetten såg vi en möjlighet att engagera, och samtidigt hjälpa sjukhuset.