Hoppa till huvudinnehåll
2019-04-30

Medarbetarnas engagemang är Ateas framgångsmotor

Ateas långsiktiga arbete med att stärka medarbetarnas engagemang ger resultat på flera plan. Idag är företaget en av de mest attraktiva arbetsgivarna i branschen. Möt Lisa Eklöf, HR-chef på Atea, som berättar om en tillåtande kultur, mental frihet och glädjen av att få ge sig in på obruten mark.

Foto: Beatrice Graalheim

Uppskattad lästid: 5 minuter

Medarbetarna är Ateas viktigaste tillgång. Företagets framgång är beroende av att de trivs och vet att de kan utvecklas inom organisationen. Det säger Lisa Eklöf, som haft rollen som HR-chef i 1,5 år. Men det tydliga fokuset på medarbetarnas välmående, trivsel och möjligheter att utvecklas har funnits betydligt längre än så. Den som känner Atea vet att det snarast ingår i verksamhetens DNA.

Företaget mäter regelbundet hur nöjda och engagerade medarbetarna är. Bland annat med den så kallade ENPS-metoden, som ger en bild av hur stor andel av medarbetarna som skulle rekommendera dem som arbetsgivare. I den senaste av dessa mätningar får Atea ett resultat som vida överstiger flera av branschens starkaste varumärken.

Fler än 9 av 10 svarar

Ateas 3 framgångsfaktorer, enligt Lisa Eklöf
  • Arbeta aktivt utifrån medarbetarundersökningen. Medarbetarna har tagit sig tid att berätta vad de tycker, då måste vi lyssna och agera.  
  • Gå er egen väg. Ta hjälp av era medarbetare för att omfamna den kultur som förenar er och använd det som ledstjärnor. 
  • Ha roligt! Arbetsglädje är en viktig drivkraft. Hela Atea genomsyras av en kultur där vi inte alltid tar oss själva på så stort allvar. Humor hjälper oss att fylla på med energi. 

Sju av tio Atea-medarbetare klassas som ambassadörer enligt ENPS-skalan, vilket innebär att de i praktiken marknadsför Atea som arbetsgivare i sin omgivning. Svarsfrekvensen är också ovanligt hög, vilket ytterligare stärker bilden av medarbetarnas engagemang.

I EMI-undersökningen (engagerad medarbetarindex) får Atea svar från 93 procent av de tillfrågade. Snittet för företag i deras storleksklass är 80-85 procent.

Så vad är medarbetarna särskilt nöjda med? Lisa Eklöf framhåller framför allt företagets kultur, arbetsklimat och möjligheten att utvecklas i sin yrkesroll. Man uppmanas exempelvis att utmana sig själv och gamla förhållningssätt, och får gärna ge sig ut på ny, obruten mark. Sammantaget skapar detta en slags mental frihet som ökar förmågan att hitta lösningar och påverkar hur man trivs.

Laget före jaget

Även om Lisa Eklöf är nöjd med resultaten av de undersökningar som görs, har hon ändå en stark drivkraft att förbättra resultaten ytterligare. Företaget ska bli en ännu bättre arbetsplats och vill förtjäna fler medarbetare som är stolta över att jobba på Atea och känner ett stort engagemang.

En av nycklarna för att lyckas är att fortsätta arbetet med att hålla företagets värderingar levande, hos alla medarbetare och i varje projekt. Det handlar om laget före jaget, att ta personligt ansvar och att brinna för det man gör.

– Det här genomsyrar hela verksamheten. För oss består prestation lika mycket av hur man gör någonting, alltså din attityd och ditt beteende, som vad som uppnås. Det innebär att vi i våra utvecklingssamtal pratar lika mycket om hur vi agerar utifrån värderingarna som hur vi når våra resultatmål.

Hon påpekar också att det är avgörande att aldrig tappa fokus på enskilda delar. Även om helheten ser bra ut – alltså långt bättre än branschsnittet – finns det naturligtvis individer och grupper där situationen ännu inte är helt optimal.

Ett coachande ledarskap

Ett centralt fokusområde gäller utveckling av ledarna. Det är viktigt av flera skäl, säger Lisa Eklöf och framhåller att ”vi tror på det coachande ledarskapet”. Chefernas roll i arbetet med att få medarbetarna att växa är avgörande, eftersom de alltid måste utgå från de enskilda arbetsgrupperna och deras ledare.

– Vi tror inte på one-size-fits-all. Olika individer och grupper har olika förutsättningar och behov.

Därför är det viktigt att varje team, inom ramarna för våra fokusområden, kommer fram till vilka aktiviteter som ger bäst resultat för just dem, säger Lisa Eklöf och fortsätter.

– Hur vi agerar i vardagen, hur vi lever våra värderingar och att vi bidrar till en positiv kultur, allt detta har betydelse.

Under 2019 lägger Atea extra tyngd på att tydliggöra organisationen samt ansvarsfullt medarbetarskap.

– Det handlar om ömsesidigt förtroende, engagemang och samarbete och om hur alla medarbetare är delaktiga i att vara med och påverka sin egen och Ateas utveckling.

Uppmuntrar till fysisk rörelse

Hälsa är ett område som Atea under lång tid värderat högt. Det märks inte minst på initiativ som Sverigestafetten, en hälsosatsning där medarbetarna tränar tillsammans, peppar varandra och tävlar i lag med och mot varandra.

Men hälsoarbetet är betydligt bredare än så. Det handlar framför allt om att få in rörelse i vardagen.

– Det kan vara så enkelt som att ha gående möten, något jag själv gärna tar när jag inte behöver min dator.

Möter en vilja att förändra och förbättra

Lisa Eklöf vet att medarbetarnas engagemang, även framöver, kommer att vara drivmedlet för Ateas framgångsmotor. I företagets plan för 2021 är ”Ett ansvarstagande Atea” ett viktigt område. Det handlar om viljan att ta ansvar för allt från klimatet och leverantörskedjan till den egna arbetsmiljön.

– När vi under vår kickoff nyligen presenterade detta var responsen omedelbar. Många kom fram och frågade hur de kan bidra och några kom med konkreta idéer. Det gör mig både stolt och glad, att jag så ofta får möta ett sånt driv och engagemang.