Tillbaka till Säkerhet
Informationssäkerhet Säkerhet

Informationssäkerhet – skyddar och stöttar verksamheten

Informationssäkerhet syftar till att skydda informationstillgångar genom struktur och åtgärder som gör att rätt informationen är tillgänglig för rätt personer i rätt tid.

Vad är informationssäkerhet?

Detta brukar förkortas CIA på engelska, confidentiality, integrity och availability. På svenska heter det konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet.

Det är med dessa principer vi ser till att skydda information från obehöriga. Informationssäkerhet är numera även definierad i svensk lagstiftning i t.ex. säkerhetsskyddslagen, MSB-författningar mm. I dessa lagar definierar man även skyddsvärde, dvs. verksamhetens mest värdefulla tillgångar.

Detta skapar en gemensam grund och definitioner vilket underlättar verksamhetens implementering och samverkan. Att skydda allt på samma sätt är varken realistiskt eller ekonomiskt försvarbart, därför är informationssäkerhetsarbete en riskbaserad process där verksamheten värderar och bedömer vilka skyddsvärden man har och hur man på bästa sätt skyddar dessa. Förenklat kan man säga att informationssäkerhet syftar till att ”skydda det skyddsvärda”.

 

Informationssäkerhet i grunden är främst olika former av inriktning, analyser, bedömningar och styrning, vilka bryts ner till exempelvis logiska eller administrativa åtgärder som implementeras i verksamheten. Det är det användaren möts av i sin vardag.

Varför Atea

Atea har stor erfarenhet av att arbeta systematiskt med informationssäkerhet inom både offentlig och privat verksamhet. Atea är certifierad enligt ISO 27001 med våra datacenter vilket ställer höga krav på både verksamhet och genomförande.

Atea hjälper din verksamhet med allt från utbildning, riskanalyser, workshops, granskningar, implementeringar, uthyrning av säkerhetspersonal till slutlig certifiering enligt ISO 27001. Vi gör det över hela landet genom våra informationssäkerhetsexperter. På det sättet gör vi hela Sverige säkrare.

Tryggt med Atea som partner:

  • Atea är Sveriges ledande leverantör av säkerhetslösningar.
  • Vi satsar kontinuerligt på utbildning och vidareutveckling av våra konsulter.
  • Atea använder standardiserade metoder för att genomföra tjänsterna vilket borgar för kvalitet och träffsäkerhet i leveransen.
  • Uppdragen bemannas av konsulter med lång erfarenhet i branschen vilket är en förutsättning för att leveransen ska bli så bra som möjligt.
Tillbaka till Säkerhet
Atea.se upplevs bättre om du uppdaterar din webbläsare. Här hittar du en ny version av internet explorer