Hoppa till huvudinnehåll
Tillbaka till Säkerhet

Informationssäkerhet - skydda verksamhetens resurser och varumärke

Informationssäkerhet ställer höga krav på strategiskt, långsiktigt och kontinuerligt säkerhetsarbete. Vi hjälper er med analyser, certifieringar och lösningar.

Varför informationssäkerhet

Informationssäkerhet är ett strategiskt arbetssätt för att skydda verksamhetens resurser och varumärke strategiskt. Vi hjälper och vägleder dig med analyser, metodstöd och lösningar för att uppnå ert behov av en säker verksamhet.

Informationssäkerhet är främst olika former av inriktning, analyser, bedömningar och styrning, vilka bryts ner till exempelvis logiska eller administrativa åtgärder som implementeras i verksamheten. Det är det användaren möts av i sin vardag.

Informationssäkerhet är inte en fråga enbart för it-avdelningen. Det är företagets resurser och varumärke som behöver skyddas.

Har er verksamhet drabbats av en incident?

Ta kontakt med Ateas Incident Response Team 🔥

CIS-ramverk för cybersäkerhet

Center for Internet Security CIS Controls består av 18 rekommendationer för cybersäkerhet och defensiva åtgärder som kan hjälpa till att förhindra de mest genomgripande och farliga attackerna och stödja efterlevnad.

CIS-ramverk för cybersäkerhet

Erbjudanden inom informationssäkerhet

Informationssäkerhet handlar framför allt om att hindra information från att läcka ut, förvanskas och förstöras. Det handlar också om att rätt information ska finnas tillgänglig för rätt personer, och i rätt tid.

Specialistspaning

Hur ska ledningsgrupper agera för att skapa affärsvärde de närmaste åren? Hur får man sina visioner, strategier och it-investeringar att ge frukt? Svaret är – lite otippat – att lägga krut på professionellt organiserade rollspel och scenarier som sätter både dem själva och medarbetarna under press. Det menar Ateas Roberto Söderhäll, strategisk rådgivare i den här spaningen.

👉 Läs spaningen här

Emma Zakrisson

Emma påverkar säkerhetsfrågorna på EU-nivå

Emma Zakrisson, informationssäkerhetskonsult:

Informationssäkerhet och dataskydd är en internationell utmaning. Ett aktuellt exempel är det osäkra rättsläget kring överföring av personuppgifter till leverantörer i tredje land som saknar adekvat skyddsnivå. Emma involverad i det arbete som pågår inom EU med att ta fram en uppdaterad europeisk ISO-standard för informationssäkerhet. Hon sitter med i den kommitté på SIS (Svenska Institutet för Standarder) som arbetar fram de förslag som lämnas in från svenskt håll.

Läs om hur Emma stärker Sveriges säkerhet

Kontakta gärna mig om du vill veta mer om hur du skyddar verksamhetens information

Carl-Johan Ekelund
Carl-Johan Ekelund
Concept Manager
carl-johan.ekelund@atea.se
Tillbaka till Säkerhet