Hoppa till huvudinnehåll

Varför är cybersäkerhet viktigt?

Cybersäkerhet är avgörande för att bekämpa olika hot i den digitala världen. Vanliga typer av hot och hur cybersäkerhet kan hjälpa till:

Cyberbrottslighet

Enskilda personer eller grupper attackerar system för ekonomisk vinning. Genom att implementera robusta säkerhetsåtgärder, som brandväggar, kryptering och övervakning, kan företag och organisationer minska risken för datastöld och ekonomiska förluster.

 

Cyberkrigföring

Detta hot är ofta relaterat till informationsinsamling och politiskt motiverade attacker. Cybersäkerhet hjälper till att skydda känslig information, förhindra sabotage och säkerställa att kritisk infrastruktur inte komprometteras.

Cyberterrorism

Denna typ av attack är avsedd att undergräva elektroniska system och orsaka panik eller rädsla. Genom att ha en proaktiv strategi för cybersäkerhet, inklusive incidenthantering och beredskapsplaner, kan vi minimera effekterna av sådana attacker.

Sammanfattningsvis är cybersäkerhet en investering som skyddar era digitala resurser och bidrar till en tryggare online-miljö. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för att skydda din verksamhet mot cyberhot.

Atea Cybersecurity Assessment

En oberoende nulägesanalys av er cybersäkerhet.

Tjänsten skapar ett grundläggande underlag för strategiska beslut kring kundens fortsatt säkerhetsarbete. Underlaget kan användas både för mätning och avrapportering till företagsledning samt stärka it-avdelningens säkerhetsarbete vid en eventuell revision.

Den bygger på ramverket CIS (Center for Internet Security) med dess 18 Critical Security Controls.

En oberoende nulägesanalys av er cybersäkerhet

CIS-ramverket för cybersäkerhet

Center for Internet Security CIS Controls består av 18 rekommendationer för cybersäkerhet och defensiva åtgärder som kan hjälpa till att förhindra de mest genomgripande och farliga attackerna och stödja efterlevnad.

CIS-ramverk för cybersäkerhet

Cyberattacker kan medföra väldigt stora konsekvenser

Att drabbas av en cyberattack kan få allvarliga konsekvenser för ditt företag eller organisation. Här är några av de risker du bör vara medveten om:

Produktivitetsförluster: En attack kan leda till avbrott och längre produktionsstopp. Dessutom kan det resultera i en varaktig försämring av produktiviteten.

Läckage av kundinformation: Känslig information om kunder kan läcka eller till och med gå förlorad. Immateriella rättigheter kan också riskeras att stjälas.

Skadat förtroende och anseende: Ett allvarligt angrepp kan skada bolagets rykte och göra det svårt att attrahera nya kunder eller få finansiering.

Kostnader: Att hantera en attack kan bli dyrt. Externa tjänsteleverantörer måste kanske anlitas för att lösa problem med nedstängda datorer och liknande. Dessutom kan det uppstå kostnader om verksamheten inte uppfyller olika krav.

Risk för nedläggning: Vissa verksamheter är ständigt igång, och en allvarlig attack kan tvinga bolaget att temporärt stänga ned hela verksamheten.

Skydda din verksamhet mot cyberhot

Kontakta oss för skräddarsydda lösningar som skyddar din verksamhet mot cyberattacker!

Kontakta gärna mig

Carl-Johan Ekelund
Carl-Johan Ekelund
Security Team Lead