Hoppa till huvudinnehåll
Skapa trygghet för de sköra äldre och multisjuka och ett mer hållbart och säkert arbetssätt för personalen.

Verksamhets- och brukarnytta 

Personal och brukare ges möjlighet till daglig kontakt och viktiga provtagningar av olika hälsotillstånd som exempelvis temp, vikt, puls, blodtryck, andningsfrekvens och glukos som mäts med sensorer och enkäter.

Mätresultaten överförs och registreras för varje mättillfälle. Resultaten är lättillgängliga och åtkomliga för brukaren. 

Samtal, möten och besök som av olika anledningar riskerar att bli inställda kan ersättas av funktionen. Det gör att viktiga stödkontakter kan fullföljas.

Antalet resor minskar för både brukare och personal och det sparar tid, pengar och miljön.

Andra funktioner som är möjliga på distans är t.ex att fysioterapeuter kan lägga in träningsuppgifter via video, baspersonal får stöd från legitimerad personal och uppföljningsmöten med handläggare.

”De flesta personer vill vara mer delaktiga och ta större ansvar för sina liv, om de får lov.”

Vi förklarar

Beskrivning av funktionen 

Lösningen är ett digitalt stöd som möjliggör daglig och kontinuerlig kontakt mellan brukaren och vård- och omsorgsgivare. Kontakt mellan brukaren och personalen anpassas och kan ske som tal, text eller bild. Personalen arbetar i realtid via Companion Control Tower för att kommunicera med brukarna och följa upp mätvärden för olika hälsotillstånd. Personalen möts av en dashboard och där ges en överblick på samtliga kopplade brukares registrerade kontroller och checklistor samt meddelanden och uppgifter som ska göras. Inloggningen sker med tvåfaktorsautentisering för att möta den säkerhet som krävs vid hantering av personuppgifter. 

Brukaren som bor i ordinärt boende får Companion Home installerat hemma hos sig. I detta paketet ingår en användarvänlig surfplatta och individuellt anpassade och överenskomna sensorer och för att kontrollera hälsostatus hos den enskilde. 

Funktionen fungerar även på SÄBO eller BmSS. Då installeras Companion Hub som är avsedd för att flera individer använder samma enhet. 

Distansmonitorering

Målgrupp
  • Individer som är i behov dagliga insatser från personal inom vård och omsorg för att upprätta eller upprätthålla god hälsa och goda levnadsvillkor.
  • Äldre och multisjuka personer eller personer som lever med olika fysiska och psykiska funktionsvariationer.
  • Högriskpatienter, känsliga för exempelvis smitta.

 

 

 

Nytta & effekt
  • Brukarna ges möjlighet till ökad känsla av ansvar, trygghet och kontroll i sina liv.
  • Effektfullt användande av befintliga resurser och möjlighet till högre kontinuitet i kontakten mellan brukare och personal.
  • Förenklat samarbete mellan kommuner och regioner som bidrar till personcentrerad vård och omsorg.

 

 

Varför Atea

Atea har lång och bred erfarenhet av att arbeta med digitalisering som är anpassningsbart och lösningsfokuserat. Vi ställer krav på våra partners att alla funktioner ska kunna anpassas efter verksamhetens behov och önskemål. Vårt äldreomsorgsteam består av personer med kommunal verksamhetsbakgrund och specialister inom it.

 

Kontakta gärna mig vid frågor

Malin Sölsnaes
Malin Sölsnaes
Chef Vård & Omsorg

Malin är chef för området för digitalisering av Vård & omsorg. Hon är beteendevetare och har under c:a 20 år arbetat som chef och ledare inom offentlig sektor. Med en gedigen kunskap kring äldreomsorg, LSS samt myndighetsutövning leder hon digitaliseringsarbeter inom Vård & omsorg för Atea Sverige.