Hoppa till huvudinnehåll
Digital signering av SoL och HSL insatser minskar riskerna och frigör tid för chefer att arbeta med den viktiga vardagen.

Minska risken för avvikelser och missförhållanden 

Kommunens verksamhet inom vård-och omsorg har ett ansvar att rapportera avvikelser när insatser inte blivit utförda enligt plan. Rapporteringsskyldigheten gäller missförhållanden eller påtagliga risker för det. T.ex. insats som helt uteblivit eller inte utförs till fullo, som när en dos läkemedel glömts bort att ges. Avvikelser startar ett omfattande och tidskrävande utredningsarbete. Digital signering av SoL och HSL insatser minskar riskerna och frigör tid för chefer att arbeta med den viktiga vardagen. 

Så fungerar digital signering

Systemet består av två delar, en mobil för utförarpersonal och en administrativ för legitimerad personal, chefer, systemförvaltare mm. 

Anpassad för både IOS och Android telefoner. Personal kan också dela på verksamhetenstelefoner. Man får sin unika inloggningskod. Ingen information lagras i de mobila enheterna. Legitimerad/behörig personal lägger upp signeringslistorna för varje brukare. 

I läkemedelslistan läggs stående och nya ordinationer in. Personalen får en tydlig överblick på ordinationer för varje brukare. 

Vissa läkemedel är viktiga att ges med så exakta intervaller som möjligt för att uppnå störst effekt. Då regleras spannet inom möjlig tid att dosera och larm utlöses om tiden överskridits med mer än 15 min. Systemet gör det enkelt för en delegerande Sjuksköterska att hålla koll på när olika beslut ska omprövas. 

Verksamhets- och brukarnytta 

MCSS (Medication and Care Support System) är utvecklat utifrån verksamheternas behov och erbjuder förutom digitals signering även stöd för manuell registrering av kroppsliga mätvärden, kontrollräkning av narkotikaklassade läkemedel, begäran om påfyllnad av läkemedel samt utlöpande delegeringar. 

Personal som använder appen upplever mindre stress, bl.a. då insatserna finns i systemet och man slipper lösa lappar eller förlita sig till minnet. Även patientsäkerheten ökar då endast personal med korrekt delegering kan signera medicinen och ge rätt dos i rätt tid. 

Systemet har även stöd för chefen att följa upp verksamheterna, rapportlistor med statistik på avvikelser, larmfunktion för ej utförda insatser. Brukaren slipper ha olika listor hos sig för att personalen ska hålla koll på blöjbyten, vändningar och avföring. 

Målgrupp

Alla verksamheter som utför insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen. De ska enligt lag registrera insatser och arbeta med systematiskt kvalitetsarbete för att minska risken för avvikelser och missförhållanden.

 

Nytta och effekt
  • Minskar risken för avvikelser och missförhållande för brukarna
  • Minskad stress hos personalen som slipper lösa lappar eller att förlita sig till minnet
  • Tidsbesparande för verksamheterna
  • MCSS är ISO och CE-certifierat

 

Varför Atea

Atea har lång och bred erfarenhet av att arbeta med digitalisering som är anpassningsbart och lösningsfokuserat. Vi ställer krav på våra partners att alla funktioner ska kunna anpassas efter verksamhetens behov och önskemål. Vårt äldreomsorgsteam består av personer med kommunal verksamhetsbakgrund och specialister inom it.

 

Vid frågor, kontakta gärna mig

Malin Sölsnaes
Malin Sölsnaes
Chef Vård & Omsorg

Malin är chef för området för digitalisering av Vård & omsorg. Hon är beteendevetare och har under c:a 20 år arbetat som chef och ledare inom offentlig sektor. Med en gedigen kunskap kring äldreomsorg, LSS samt myndighetsutövning leder hon digitaliseringsarbeter inom Vård & omsorg för Atea Sverige.