Hoppa till huvudinnehåll
Det egna hemmet blir en allt mer viktig komponent i ett smart och hållbart omvårdnadsarbete. Samtidigt utmanas välfärdssektorn av pandemin covid-19 som försvårar fysiska besök av personal och anhöriga hos den äldre samt bidrar till isolering och ökad ensamhet.

Bakgrund

Sveriges välfärd står inför utmaningar inom äldreomsorgen där demografin präglas av en ökad andel äldre. Det egna hemmet blir en allt mer viktig komponent i ett smart och hållbart omvårdnadsarbete. Samtidigt utmanas välfärdssektorn av pandemin covid-19 som försvårar fysiska besöka av personal och anhöriga hos den äldre samt bidrar till isolering och ökad ensamhet.

Atea har tillsammans med referenskommunen Eskilstuna kommun identifierat behovet av smarta digitala funktioner. Kommunen ser att teknik- och datadriven utveckling behöver komma på plats ur ett holistiskt perspektiv för att möta framtida behov av informationsförsörjning inom äldreomsorgen och till flera intressenter i kommunen.

Atea och Intel samarbetar och utvecklar innovativa lösningar inom Äldreomsorgen som tillför verkliga värden hela vägen från enhet till nätverk och till datacentret.

Intel är marknadsledande genom att skapa världsomvändande teknologi som bidrar till människors välbefinnande. Med användandet av ny teknik och forskning hittar vi sätt att spara kostnader, effektivisera verksamheter och utvecklar välfärden.

Läs mer om teknologin här >>

Powered by Intel

Digitalt vårdbesök utifrån tre perspektiv

Brukarperspektiv

Främjar känsla av sammanhang, självbestämmande och delaktighet. Ökar trygghet och tillgänglighet. Minskar känsla av ensamhet.

Personalperspektiv

Minskar antalet fysiska besök. Sparar tid. Gör vård- och omsorg mer tillgängligt. Ökar tryggheten hos personalen. Gör arbetet mer attraktivt.

Anhörigperspektiv

Ökar tryggheten hos anhöriga och närstående. Den närstående känner sig tryggare då information om avvikelser kan ske trots att denne kanske bor på annan ort.

Målgrupp

Målgrupp
 • Förvaltningschefer
 • Hälso- & sjukvårdschefer
 • Socialchefer
 • Omsorgschefer
 • Enhetschefer inom HLS
 • Enhetschefer inom Socialtjänst
 • Medicinskt ansvarig sköterska
 • Rehabchef

 

 

Fördelar och nytta

Nytta och effekt
 • Ökar trygghet och tillgänglighet
 • Minskar känsla av ensamhet för brukaren
 • Frigör tid de som har största behoven
 • Minskar onödig smittspridning
 • Trygghet och tillgänglighet även för de anhöriga

 

 

Varför Atea

Atea har lång och bred erfarenhet av att arbeta med digitalisering som är anpassningsbart och lösningsfokuserat. Vi ställer krav på våra partners att alla funktioner ska kunna anpassas efter verksamhetens behov och önskemål. Vårt äldreomsorgsteam består av personer med kommunal verksamhetsbakgrund och specialister inom it.

 

Se exempel på hur Digital Assisted Living kan fungera

Kontakta gärna mig

Malin Sölsnaes
Malin Sölsnaes
Chef Vård & Omsorg

Malin är chef för området för digitalisering av Vård & omsorg. Hon är beteendevetare och har under c:a 20 år arbetat som chef och ledare inom offentlig sektor. Med en gedigen kunskap kring äldreomsorg, LSS samt myndighetsutövning leder hon digitaliseringsarbeter inom Vård & omsorg för Atea Sverige.