Hoppa till huvudinnehåll
Eskilstuna blir en av de första kommunerna i landet att komma igång med en digitaliserad helhetslösning för hemtjänsten. Robotar, artificiell intelligens och kommunikationsplattformar optimerar stödet till de äldre och frigör tid för personalen. Färre timmar läggs på rutinuppgifter och transporter – och fler på de äldres välmående.
Eskilstuna kommun
Eskilstuna
Skapa förutsättningar för äldre att kunna leva mer självständigt.

Året är 2023. ”Margareta”, 83, vaknar av att solstrålarna silar in i hennes trerummare i Eskilstuna, där kommunen de senaste två åren tagit enorma språng i skapandet av framtidens äldreomsorg.

”God morgon!”, hälsar Lilly, den virtuell AI-rösten som dygnet runt finns tillgänglig hos Margareta.

”Hur har du det idag? Hur mår kroppen?”

Margareta svarar att hon har lite ont i huvudet och känner sig stel, men att det ändå är okej. Svaret registreras automatiskt i Margaretas journal.

”Okej, hoppas att du känner dig bättre snart. Vill du ha en huvudvärkstablett?”

”Gärna!”

Det surrar till i medicinroboten i köket.

”Varsågod, nu ligger tabletten och väntar på dig.”

En timma senare:

”Margareta! Idag fyller din son Pelle 57 år. Vill du ringa och gratulera? Jag kan hjälpa dig att slå numret.”

”Det hade jag glömt. Tack, jag vill gärna prata med honom.”

”Fint, sätt dig framför skärmen i vardagsrummet så slår jag numret.”

Virtuella AI-hjälpredan ”Lilly”
3 framgångsfaktorer, tillsammans utvecklar vi värdefulla lösningar för äldre
  1. Formulera en gemensam målbild. Bygg en målbild som gör alla parter till vinnare genom att spela med öppna kort om vad ni själva vill få ut av partnerskapet. När alla vet mer om varandra, skapas tillit och förutsättningar för ett starkt partnerskap.
  2. Bjud in intressenterna. För att det ska bli en värdefull lösning behöver de som använder lösningen i vardagen vara med. Partnerskapet med Atea har hjälpt oss att jobba systematiskt med detta, så att vi prioriterar vad som betyder mest i omsorgen av de äldre.
  3. Bygg in lärande från början. Sträva efter att partnerskapet också ska generera kunskap. Vi vill exempelvis veta vad den verkliga effekten blir av det vi gör nu, både för de äldre och för personalen. Vi vill generera kunskap som är av värde på 20 års sikt. Därför har vi även forskare från Mälardalens högskola med i den här förändringen.

 

Så kan vi hjälpa dig öka kvalitén i vården

”Vi kan öka de äldres trygghet och minska känslan av ensamhet”

Digitaliseringen inom äldrevården genomförs i ett partnerskap med Atea och förändringarna sker i etapper de kommande åren. Medicinroboten har (hösten 2020) redan flyttat in hos ett tjugotal äldre i kommunen. Den portionerar ut mediciner på rätt tider varje dygn och håller koll på att medicinen tas. Än så länge kan den inte prata som i exemplet ovan. Kommunikationen kommer med den virtuella AI-hjälpredan ”Lilly” som väntas rullas ut i slutet av 2021.

Målet med satsningen är att skapa förutsättningar för äldre att kunna leva mer självständigt.

– Vi behöver öka de äldres trygghet och självständighet i vardagen, och minska känslan av ensamhet. Det är också vad de själva vill. Hundra procent av de äldre är tydliga med att de vill klara sig själva så långt det bara är möjligt. Ingen har hemtjänst för nöjes skull, säger Johan Lindström, förvaltningschef på Eskilstuna kommun.

En man blickar ut över Eskilstuna

Bakvänt att sälja produkter utan hänsyn till de äldres behov

Förändringen blir något helt annat än de öar av enskilda digitala lösningar som finns för närvarande, som vare sig kan samverka med varandra eller med journalsystemen.

–  De digitala produkter som kommit genom åren har varit till en viss nytta, men det stora genombrottet har dröjt. Visst, leverantörer har kommit och sålt in digitala produkter, och då har vi förändrat våra arbetssätt i takt med det. Helt bakvänt, om man tänker efter. Arbetssätten ska ju anpassas efter de äldre och deras situation och behov, inte efter vilka produkter som dyker upp. Det ändrar vi på nu, säger Johan Lindström.

Tillsammans utmanar vi oss att tänka nytt

Johan Lindström, förvaltningschef på Eskilstuna kommun

Johan Lindström, förvaltningschef på Eskilstuna kommun

Under 2020 har vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter och enhetschefer kartlagt varje liten detalj i de äldres vardag och gått till botten med vilka behov som finns.

– Även Ateas team för äldreomsorg har fört in sitt tekniska kunnande och hjälpt till att visualisera nya lösningar på vår problematik. Tillsammans utmanar vi oss att tänka på helt nya sätt, ifrågasätta det invanda och se möjligheterna. Det är en stor fördel att samarbeta med en partner som inte sitter med en egen produkt som de vill sälja, utan faktiskt vill utforma produkten efter våra behov – tillsammans med oss, äger Johan Lindström.

Satsningen är ett av svaren på åldersutmaningen

Den digitala omvandlingen av äldrevården i Eskilstuna görs i ljuset av att kommunen med sina 107 000 invånare står inför rejäl åldersutmaning, precis som de flesta andra kommuner i Sverige.

År 2028 kommer antalet personer över 80 år i Sverige att vara 50 procent fler än idag, samtidigt som det väntas finnas mindre pengar i kassan att skjuta in i äldrevården. Det beror delvis på att den arbetsföra andelen av befolkningen krymper.

Partnerskapet mellan Atea och Eskilstuna ritar om kartan för hur äldreomsorgen kan bedrivas. Tekniken kommer inte bara att underlätta kontakter med vänner, släktingar och vårdgivare, utan också skapa förutsättningar att deltaga i sociala sammanhang oavsett funktionsnivå. Fler kommer också att kunna sköta matrutinerna mer på egen hand, utan att behöva vara beroende av att personal ska komma.

Man stående vid busshållplats

– Av de 5 600 besök hos de äldre som vi gör varje dygn, är måltidsstöd den insats som våra medarbetare lägger mest tid på. Där kan vi gå över till digitalt stöd i högre grad. Vi har Helsingfors som förebild. Där har man bytt ut många fysiska besök till förmån för digitala.

– För organisationen innebär hela den här förändringen att vi kan minska vår restid och frigöra tid för personalen. Tid som istället kan nyttjas där den verkligen behövs. Detta kan i sin tur förbättra arbetsmiljö och attrahera nya medarbetare. Vi vet att många undersköterskor lider av det som brukar kallas ”samvetsstress”, det vill säga att de upplever att man inte har tid och utrymme att tillgodose de behov man möter hos den äldre just den dagen. Kanske att ha tiden att stanna extra någon gång eller hjälpa till med det där som den äldre verkligen vill ha hjälp med men som inte ingår i insatsen.

Mycket mer flexibla lösningar för de äldre

Medicinroboten har redan gjort entré. Och den kommer att flytta in hos betydligt fler äldre under 2021.

– Utrullningen sker i samråd med läkare, sjuksköterskor och annan personal för varje individ. De gör en bedömning av hur förutsättningarna ser ut i varje enskilt fall.

Individuella behovsprövningar görs naturligtvis även fortsättningsvis. Men inom de kommande 2-3 åren kommer lösningarna att bli mycket mer flexibla, till förmån för de äldre.

Logitech kamera på en skärm

När det exempelvis gäller att hålla kroppen igång kommer en del äldre att föredra fysiska övningar på tider som de väljer själva, med eller utan hjälp av ”Lilly”, medan andra vill göra övningar i grupp framför skärmen. Fysioterapeuter kan göra hembesök hos vissa äldre, medan andra kommer att föredra ”besök” via skärm.

– De äldres individuella behov har inte kunnat tillgodoses på det sättet tidigare. Den traditionella hemtjänsten är väldigt begränsad och låst. Bara att köra runt mellan de äldre för att ge mediciner, måltidsstöd eller bara för att se till att allt står rätt till tar mycket tid, tar massor av tid bara i transporter.

Stressigt för personalen. Och stressande för de äldre.  ”Margareta” gillar exempelvis inte alls att bli väckt av hemtjänstpersonal innan solen går upp. Hon blir irriterad när hon hör nyckeln i låset och okända vikarier från hemtjänsten kliver in i bostaden.

Men snart kan hon vakna tillsammans med Lilly i stället, i lugn och ro. Och hojta till om det behövs. Höften låser sig någon gång i månaden, till exempel. Då behöver hon hjälp.

– Med den här förändringen, kommer personalen att vara mer tillgänglig och flexibel, både för möten på distans och för hembesök, säger Johan Lindström.

Så bygger Eskilstuna kommun framtidens äldreomsorg

* Medicinrobot. Ser till att de äldre får rätt dos medicin vid rätt tidpunkt. Registrerar när medicinen har tagits, och slår larm annars. Medicinen behöver fyllas på först efter 1-2 veckor.

* En kommunikationsplattform som bland annat innehåller Lilly, en digital assistent. Lilly lanseras i slutet av 2021 och klarar till exempel av att påminna om mediciner, påminna om att ge katten mat, ta emot digitala läkarbesök och svara på vad det är för väder ute. Äldre kan även ansluta till digitala fikarum och underlätta kontakten med anhöriga.

* Smart teknik för att med hjälp av kameror och sensorer. Kan snabbt slå larm om något inte verkar stå rätt till. Exempelvis om en äldre går på toaletten och dröjer sig kvar alarmerande länge. Eller glömmer bort att äta. (Under utveckling)

 * Appva digital medicinsignering. Möjliggör digital signering av att personal överlämnat läkemedel till brukaren. Det skapar både ett effektivare arbetssätt då detta tidigare förts på papper och har sammanställts manuellt av sjuksköterskor. Det höjer dessutom kvaliteten på rapporteringen där vi ser färre avvikelser vad gäller medicindelning.

* Nyby-appen gör det enklare ett koppla ihop äldre, som vill träffa fler människor, med frivilliga som vill bidra med socialt umgänge, enklare sysslor och så vidare.

Vy över Eskilstuna stad

Text: Kristian Borglund
Foto: Fredrik Andersson

 

Så kan vi hjälpa dig öka kvalitén i vården

Vårt engagemang riktas nu mot hur vi kan hjälpa till att skydda och värna om våra brukare och underlätta för personalen inom äldreomsorgen.

Äldreomsorg