2024-02-29

Verksamhetsutvecklarens framtidsspaning om välfärdsteknik

Vi människor blir äldre idag än tidigare och med åldern följer också att vi blir skörare. Vi vet att antalet människor i arbetsför ålder inte kommer kommer räcka till. Det innebär att vi behöver hitta komplement till våra mänskliga händer för att kunna klara av framtidens vård- och omsorgsbehov. En av nycklarna till framgång handlar om att använda ny teknik på ett tryggt och smart sätt så att vård- och omsorgsgivarna kan ge tiden fullt ut till de som behöver det som mest. Det kan också innebära att de äldre som kan och vill bo hemma längre får möjlighet att göra det på ett tryggt och säkert sätt.

Äldre man monitoreras vid blodtryckskontroll

Varför ska man besöka mötesplatsen "e-Hälsa, MVTe och Lösningar för offentlig sektor"?

Jag, Terese Rehn, är en del av Ateas vård- och omsorgs-team och har lång erfarenhet som fysioterapeut och ergonom. Nu arbetar jag som verksamhetsutvecklare med fokus på att stödja kommuner och regioner i deras digitaliseringsresa för att förbättra vården och omsorgen för alla.

Kontakta mig via e-post eller på LinkedIn

Något jag vill lyfta är att vi den 24-25 januari deltog som utställare på e-HÄLSA + MVTe-mässan i Kista, en mötesplats fylld av innovation, affärsmöjligheter och gemenskap. Atea var huvudpartner och vi är otroligt stolta över att få vara en del av att möjliggöra denna mötesplats. Mässor som dessa är alltid intensiva och fyllda med möten och samtal med partners, branschkollegor och mässbesökare. Trots långa dagar, hög sorlande ljudnivå, värkande ryggslut och ömmande fötter efter allt stående så är dessa mässdagar en sådan energiboost för mig! Det ger en fantastisk möjlighet att reflektera över riktningen och utvecklingen inom vårt område. Vad är det egentligen som är hett på marknaden just nu? Vilka teknologiska innovationer kommer att forma framtiden för vård och omsorg? Och vad tycker egentligen nyckelpersonerna i verksamheterna som jobbar med denna digitaliseringstransformation i sin vardag?

BIld från MVTe-mässan

Varför just AI, Cloud och Säkerhet?

Vi hade tre fokusområden på mässan: Artificiell Intelligens (AI), molntjänster och säkerhet. Diskussionerna kring dessa områden var många och visar på deras ökande betydelse för vården. Molntjänsterna möjliggör delning av data mellan vårdgivare för att förbättra vården och servicen till patienterna. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om de växande säkerhetsriskerna inom it-säkerhet och arbeta proaktivt för att skydda patientdata och känslig information.

Jag tycker själv att det är väldigt spännande att följa AI:s potential att revolutionera diagnostiska processer och behandlingsplaner. Genom att använda avancerade algoritmer och maskininlärning kan AI analysera stora mängder patientdata för att upptäcka mönster och trender som annars skulle vara svåra att observera för människor. Till exempel kan AI användas för att förutsäga risk för komplikationer hos patienter med kroniska sjukdomar, genom att analysera deras medicinska historik och livsstilsfaktorer. Denna fördjupade förståelse kan ge vårdgivare möjlighet att skräddarsy behandlingsplaner och förebyggande åtgärder för varje individ - vilket kan leda till mer effektiva och personliga vårdinsatser.

Du kan läsa mer om AI:ns roll inom vården här, där min kollega Josefines blogginlägg berör just detta.

Intressanta dialoger om hur vi redan nu kan ge en tryggare och mer tillgänglig vård och omsorg

Ett av de mest framträdande samtalen jag hade under mässan handlade om behovet av digital tillsyn. Kommuner och regioner över hela landet står inför utmaningen att erbjuda effektiv och säker vård i både hemmiljön och särskilt boende. Genom användningen av innovativa teknologier, som till exempel sensorer och tillsynssystem, kan vi skapa en tryggare och mer tillgänglig miljö för vårdtagarna - samtidigt som vi avlastar vårdgivarna och skapar en bättre arbetsmiljö. Fallolyckor är en av de vanligaste orsakerna till skador och sjukhusinläggningar bland äldre. Genom att komplettera med lösningar som agerar som fallsensorer och kan upptäcka och rapportera fall i realtid, kan vi snabbt sätta in åtgärder och minska risken för allvarliga skador. Det här är bara ett axplock av sådant jag snappade upp på mässan och som jag hör när jag har mina samtal med verksamheterna ute i landet. Men det finns att göra – det är ett som är säkert!

Sammanfattningsvis är det tydligt att digitaliseringen har potentialen att revolutionera vården och omsorgen. Utmaningen ligger i att genomföra denna transformation på ett säkert och effektivt sätt. Som verksamhetsutvecklare är det vår uppgift att stödja och driva på denna utveckling för att säkerställa en god och rättvis vård för alla.

Tips att tänka på när du står inför digitaliseringens utmaningar:

  • Var proaktiv med it-säkerhet: Se till att ha robusta säkerhetssystem på plats för att skydda patientdata och känslig information.
  • Fokusera på användarvänlighet: Vid implementering av ny teknik, se till att användare kan använda den smidigt och effektivt för att maximera dess potential.
  • Fortsätt att vara informerad: Håll dig uppdaterad om de senaste trenderna och innovationerna inom hälso- och sjukvårdssektorn för att kunna anpassa och utveckla dina verksamheter i takt med framstegen som görs.

Tack för att ni läste och håll ögonen öppna för fler spännande spaningar inom välfärdsteknik.