2022-11-16

Förändrat arbetssätt och välfärdsteknik är en del av lösningen inom vård & omsorg

Jag kommer inte fokusera så mycket på brukaren i detta inlägg utan mer på verksamhet och nyttan som tekniken kan göra. Det jag menar med det, är att en effektivare verksamhet frigör händer för brukarnära tid. Då kan vi på riktigt ge god och nära vård det gagnar brukaren i slutändan. Håller ni med mig?

2022 har varit ett valår, en ny regering är tillsatt och vi har tagit oss igenom en pandemi. Och nu går vi in i förutspådda tuffa ekonomiska tider för kommuner och regioner. Det har alltid varit viktigt med digitalisering och välfärdstekniska lösningar, enligt min mening, men nu mer än någonsin.

SKR står inför tuffa tider ekonomiskt

Jag lyssnade på Annika Wallskog, ekonomidirektör vid SKR, som menar att vi står inför tuffa ekonomiska tider. Det är dels utifrån pensionskostnader som beräknas bli väldigt höga de närmsta åren både avseende gammal pensionsskuld men även nytillkommen. Men en annan del som påverkar säger Annika Wallskog handlar om kompetensförsörjning och bristen på utbildad personal, man måste börja jobba annorlunda.

”Trots en relativt stark ekonomi år 2022, bedömer SKR att det kan bli stora underskott i flera kommuner och regioner redan 2023. Annika Wallenskog, berättar om prognosen och om skälen till att det kan bli stora underskott redan nästa år."

https://skr.se/skr/ekonomijuridik/ekonomi/ekonomirapporten.46417.html

Tung läsning sådär en eftermiddag i november men den krassa verkligheten tyvärr, för vad vi går tillmötes. Men det finns bara en väg att gå och det är framåt och hitta lösningar, och de finns!

Jag har tidigare skrivit om att jag imponerades över hur kommuner och regioner ställde om under pandemin och hur snabbt det gick.

Nu är det dags att ta de nästa stora kliven men det handlar om inte bara digitalisering och tekniska lösningar, det vet vi alla som jobbat inom vård-och omsorg och socialtjänst. Det handlar kanske till ännu större del om ett ändrat arbetssätt!

Vi måste se det digitala mötet som lika mycket värt som det fysiska, och återigen jag menar inte att förringa det fysiska mötet, men våra mänskliga händer kommer inte att räcka till.

Vilken välfärdsteknik kan vi komma igång med redan nu?

  1. Lösningar för digitala besök antingen bara för just ett besök, e-tillsyn eller varför inte även lösningar som kan monitoreraden enskildes vitala värden i hemmet.
  2. Läkemedelsautomater, ger en ökad trygghet för anhöriga och den enskilde samtidigt som den sparar hemtjänsttimmar och ger en positiv miljöpåverkan.
  3. Sensorer som förebygger larm eller ger tryggare nattillsyn.
  4. Automationer av administrativa processer som frigör medarbetartid att jobba mer klient/brukar nära och som också ger en positiv effekt på arbetsmiljön.
  5. Insats- och planeringssystem som möjliggör en mer effektiv planering av hemtjänsttimmar. Här är det viktigt att vi tänker det digitala besöket som lika viktigt och genom det kan låta våra mänskliga händer finnas där de behövs bäst.
  6. Digitala mötes forum för våra brukare så att vi förebygger ensamhet och därmed ger en ökad livskvalité och självständighet.

Det finns många goda exempel men vi behöver göra mer

Runt om i Sveriges kommuner och regioner finns redan nu digitala lösningar som verkligen gör skillnad i verksamheten. Och med risk för att slå in öppna dörrar nu, så måste vi göra mer! Det är vi som sätter gränsen för vad tekniken kan göra för oss, vi behöver våga testa våra gränser, för tekniken finns oftast!

Vi på Atea, vill bygga Sverige med IT tillsammans med Er, så tveka inte ta kontakt med mig eller någon av mina kollegor på Atea. Nu gör vi detta!

Jag önskar er alla en underbar fortsättning på hösten, maila gärna mig så pratar vi vidare om hur vi tillsammans kan hitta fler innovativa välfärdstekniska lösningar.