2022-09-26

Förändringsledning = beteendeförändring. Håller ni med mig?

Det finns undersökningar som säger att 85 % av de utmaningar man upplever i en organisation vid implementering av exempelvis nytt system eller annan teknik är kopplad till beteenden och processer. Det är bara 15 % av utmaningarna som är kopplade till själva tekniken.

Visst är det fascinerande att våra beteenden är så fasta i vissa situationer att även när teknik kan underlätta så tar det tid att bryta beteendemönster. Och det är ju där det ack så viktiga förändringsledningsarbetet kommer in!

Förändringsledning per definition är ett strukturerat arbetssätt för att förflytta en organisation från ett nuläge till ett nytt önskat framtida läge. I arbetet tar man hänsyn till både människor och den nytta förändringen förväntas få och ge organisationen.

Jag tänker så här: Syftet med förändringsledningen enligt min mening är att få mig själv vilja förändra mitt beteende för att gå från ett nuläge till ett nytt önskat läge.

För detta krävs en gemensam bild kring

  1. Vart är vi på väg
  2. Varför gör vi förändringen
  3. Vilka konkreta mål har vi med förändringen.

Jag vet att jag slår in öppna dörrar med det jag skriver nu men det kan inte nog understrykas hur viktigt det är att förändringsledningsresan får ta tid. Tid är av extremt stor betydelse för att lyckas med sitt förändringsarbete och införande av nya arbetssätt som exempelvis välfärdstekniska lösningar, vilket då kräver beteendeförändring av organisationen för att lyckas.

Men jag är av den fasta övertygelsen att med kommunikation, transparens och delaktighet för medarbetare så går det att ta snabbare kliv i förändringsarbetet mot mer digitala lösningar.

Många förändringsprocesser misslyckas, det har vi väl alla varit med om genom åren. De vanligaste orsakerna till detta är mänskliga faktorer såsom brist på förståelse, engagemang och glädje. Vi människor behöver förstå hur förändringen gynnar oss och varför vi gör den, då får vi engagemang och delaktighet. Därmed ökar också möjligheter för en lyckad förändringsresa, eller hur?!

Det där med förändringsledning är ju inte enkelt men ta gärna kontakt med mig och mina kollegor på Atea så pratar vi om vad just er organisation behöver hjälp med i ert förändringsledningsarbete.